Kaliforniens energikommission inhämtar idéer kring energieffektivitet

I slutskedet av Kaliforniens process att utveckla nya effektivitetsstandarder för produkter inbjuder nu den kaliforniska energikommission (California Energy Commission, CEC) intressenter att inkomma med förslag till standarder, testprocedurer och märkningskrav.

DOE serverar ny effektivitetsstandard för mikrovågsugnar

För några dagar sedan presenterade det amerikanska energidepartementet (DOE) en ny effektivitetsstandard för mikrovågsugnar. Mikrovågsugnar har alltid omfattats av energilagen “Energy Policy and Conservation Act” (EPCA) från 1975 och på senare tid lagen “Energy Independence and Security Act” (EISA 2007), men detta är den första federala effektivitetsstandarden för produkterna. De produktklasser som omfattas inkluderar  mikrovågsugnar […]

Snart klar – ENERGY STAR-specifikation för små nätverk

Det amerikanska miljöskyddsverket (Environmental Protection Agency, EPA) publicerade nyligen det tredje utkastet till en specifikation för liten nätverksutrustning (v1).  Programmet täcker icke rackmonterade versioner av bredbandsutrustning (modem, integrerade uppkopplingskomponenter och termineringsutrustning för optiska nätverk) och utrustning för lokala nätverk (accesspunkter, routrar och switchar).

Ändrad regelprocess hos energidepartement kan ge snabbare resultat

Till följd av en rekommendation från den federala kommittén Appliance Standards and Rulemaking Federal Advisory Committee (ASRAC) kommer det amerikanska energidepartementet (DoE) nu att ha möjlighet att utnyttja s k förhandlat regelarbete (negotiated rulemaking) för att engagera interesserade parter, samla data och nå samförstånd vid utvecklingen av nya standarder för energieffektivitet.

Ny amerikansk effektivitetsstandard för teveapparater stäms av?

Är USA i färd med att utveckla en federal effektivitetsstandard för teveapparater? Förra månaden skickade det amerikanska energidepartementet (DOE) ut kompletterande information om en föreslagen regelprocess, en s k Supplemental Notice of Proposed Rulemaking (SNOPR), rörande testprocedurer för teveapparater.

Amerikanska EPA en bit på väg mot harmoniserad lampspecifikation

Det amerikanska naturvårdsverket, Environmental Protection Agency (EPA), har just släppt sitt andra förslag, D2, till en programspecifikation som är tänkt att kombinera specifikationerna för LED- och CFL-lampor.

Senaste nytt i EUs Ecodesign ErP-direktiv

Under det första halvåret av 2012 har det hänt en del inom EUs Ecodesign-direktiv för energirelaterade produkter, ErP. För ett antal produkter har möjliga förordningsförlag (så kallade arbetsplaner) skickats ut på remiss hos förordningskommittéerna. Den del som rör luftkonditionerare för rum, Lot 10, har godkänts och kommer att träda i kraft i början av nästa […]

Nytt online-verktyg för val av LED-lampa

Närhelst en LED-lampa avbildas är det oftast en A19-lampa – det är den som mest liknar den välbekanta glödlampan i våra tak- och läslampor. LED-belysning kan dock anta alla möjliga former och storlekar, från gatubelysning till kontorsbelysning till det dimbara ljusspåret som belyser tavlorna på våra väggar.

Amerikanska energidepartementet kokar ihop standardförslag för standby-energi i mikrovågsugnar

Det amerikanska energidepartementet (Department of Energy, DOE) håller på att bereda en energisparstandard för att begränsa den kraft som mikrovågsugnar nyttjar när de inte värmer vår mat. Det kan tyckas uppenbart (borde de inte dra noll watt när de inte värmer något?), men i verkligheten är det så att de aldrig stängs av och att […]

Ny certifieringsprocess kritiseras

I början av året införde amerikanska EPA en ny certifieringsprocess för ENERGY STAR. Enligt den nya processen måste tillverkare testa sina produkter hos tredjepartslaboratorier godkända av EPA.  (Tidigare kunde företagen lämna in resultat från egna test.) Ändringen infördes efter att det visat sig att produkter med logotypen godkänts trots att de inte uppfyllde programmets krav. […]