Snart klar – ENERGY STAR-specifikation för små nätverk

Det amerikanska miljöskyddsverket (Environmental Protection Agency, EPA) publicerade nyligen det tredje utkastet till en specifikation för liten nätverksutrustning (v1).  Programmet täcker icke rackmonterade versioner av bredbandsutrustning (modem, integrerade uppkopplingskomponenter och termineringsutrustning för optiska nätverk) och utrustning för lokala nätverk (accesspunkter, routrar och switchar).

Jag skrev om det andra utkastet till specifikationen förra hösten (se: Networking with a Little Less Power Consumption?). De huvudsakliga förändringarna i det senaste utkastet är revideringar av baseffektstilldelningen, P_BASE (watt). I Version 1.0 är den:

Bredbandsmodem – kabel = 5,7*
Bredbandsmodem – ADSL = 4,0
Bredbandsmodem – ONT = 4,4†
IAD – kabel = 6,1*
IAD – ADSL = 5,5
IAD – VDSL = 7,5‡
Router = 3,1*
Switch = 0,6
Accesspunkt = 2,0

Källa: Utkast 3, version1 ENERGY STAR programkrav för SNE

NOTER:
* Basnivåer för bredbandsmodem – kabel, IAD – kabel och routrar justerades med 0,1 eller 0,2 watt baserat på nyligen insamlad data.
† EPA justerade baseffekten för ONT-produkter för att tillse att  ONTer med högst prestanda ges ENERGY STAR status eftersom flertalet ONT-produkter har en eller två telefonportar och är behöriga för det nya adderingssystemet (se nedan).
‡ EPA tog bort produktkategorin bredbandsmodem – VDSL efter att ha beslutat att deras egenskaper gör att de passar in i kategorin IAD –VDSL. Resultatet är ett lägre basvärde i kategorin IAD – VDSL.

Övriga förändringar inkluderar:

  • Tillägget av ett adderingssystem för telefoni för att stöda larmtjänster i kabelmodem och kabel-IAD-produkter.
  • Ett förslag att produkter med både ASDL- och VSDL-funktionalitet testas med VDSL-anslutningar och tillgodoser baseffektstilldelningen för VSDL.

För att läsa det nya utkastet i sin helhet gå till ENERGY STAR-sidan för liten nätverksutrustning och klicka på länken: Draft 3 Version 1.0 SNE Specification.

Leave a Reply