Amerikanska EPA en bit på väg mot harmoniserad lampspecifikation

Det amerikanska naturvårdsverket, Environmental Protection Agency (EPA), har just släppt sitt andra förslag, D2, till en programspecifikation som är tänkt att kombinera specifikationerna för LED- och CFL-lampor.

Senaste nytt i EUs Ecodesign ErP-direktiv

Under det första halvåret av 2012 har det hänt en del inom EUs Ecodesign-direktiv för energirelaterade produkter, ErP. För ett antal produkter har möjliga förordningsförlag (så kallade arbetsplaner) skickats ut på remiss hos förordningskommittéerna. Den del som rör luftkonditionerare för rum, Lot 10, har godkänts och kommer att träda i kraft i början av nästa […]

Nytt online-verktyg för val av LED-lampa

Närhelst en LED-lampa avbildas är det oftast en A19-lampa – det är den som mest liknar den välbekanta glödlampan i våra tak- och läslampor. LED-belysning kan dock anta alla möjliga former och storlekar, från gatubelysning till kontorsbelysning till det dimbara ljusspåret som belyser tavlorna på våra väggar.