En juvel till specifikation för effektivitetsmätning?

Industriorganisationen Storage Networking Industry Association (SNIA) presenterade nyligen sin nya specifikation för energimätning, den s k ”Emerald”-specifikationen. Specifikationen, som gavs ut i augusti, ger mätvärden för mätning av datalagringsprodukters verkningsgrad för förbättrad produktutveckling, kundutvärdering och standarder.

Mobiltelefonmarknaden förändras

Så var det då klart att Ericsson hoppar av mobiltelelefonmarknaden. Efter tio års samägande tar Sony över alltsammans och Ericsson koncentrerar sig på den huvudverksamhet där man faktiskt är fantastiskt framgångsrika.

Atom klarar inte ARM

I måndags satt jag och skrev på ledaren till EiN9, alltså den tidning som i bästa fall ligger i din brevlåda (annars får du vänta tills i morgon, eller klicka här bredvid på den datorläsbara versionen). Där spekulerade jag en hel del om ARM och Intel och framför allt om framgångarna för ARM på bekostnad […]

Håller Indien på att bli grönare?

Tidigare i år skrev jag om hur det stjärnmärkningssystem som införts av Indiens byrå för energieffektivitet, Bureau of Energy Efficiency (BEE), har tagit fart och utökats till fler produkter. (Se bloggen: Indiens BEE-stjärnmärkning inkluderar bärbara datorer.) Då omfattade BEE 12 produktkategorier, nu är siffran uppe i 14.

Massor av kisel

De närmaste åren kommer vi att se en kraftig ökning av mängden tillverkat kisel. De stora halvledartillverkarna kommer att ha jättekapacitet på allt ner till 28 nm CMOS, framför allt på logiksidan, och det kommer att leda till stora svängningar på halvledarområdet.

Västkusten vann

Embeddedkonferensen är över, Embedded Award är utdelad och jag är trött. Men det är värt att lägga ner lite jobb när resultatet blir så bra som det faktiskt blev. Konferensen ökade på alla håll och en kommentar från en av utställarna var att ”det här är den enda utställning som verkligen fungerar inom embeddedområdet”. Och […]

Linuxspalten nr 8 2011

Även solen har fläckar I dagarna kan vi läsa om hur kärnan i den öppna källkodsrörelsen, Linux Foundation, har utsatts för en hackerattack. En attack så effektiv att den för flera dagar fått domänerna linux.com, kernel.org och linuxfoundation.org att vara stängda för trafik.