Politisk härdsmälta gynnar Asien

Kanske tsunamin till slut blir en ekonomisk vinst både för Japan och Asien i stort. Härdsmältan i Fukushima ledde till en härdsmälta i tysk energipolitik och resultatet blir rimligen en rejäl förskjutning från Europa till Asien när det gäller industrins konkurrenskraft.

Ständigt denne Bödvardsson

Senaste veckan har dominerats av askmolnet från Island och på alla TV-kanaler står seismologen Reynir Bödvardsson som en styrkepelare. Det måste kännas bra för TV-producenter att alltid veta vem man skall ringa

Linuxspalten nr 5 2011

Blankt som krom Kan vi lära oss något av historien frågar jag mig. Självklart säger ändå de flesta. Hela vår värld är byggd på just erfarenheter. Hela vår art och dess framgång bygger på att vi är duktiga på att anpassa oss och ta till vara nya kunskaper och landvinningar. Men kan vi kan vi […]

ARM hotar x86

Vad händer med Nokia/Microsoft? Vad innebär Microsofts öppning mot ARM? Hur ser uppdelningen ut mellan telefoner, handdatorer (iPAD) och portabla datorer? Vem vinner?

Kan Skype lyfta Nokia/Microsoft?

Många tycker väl att 53 miljarder kronor för Skype är ett präktigt överpris. Men, det är klart. Något måste göras för att inte konstellationen Nokia/Microsoft skall hamna på efterkälken alltför mycket redan från början.

3D eller inte 3D

Nu har alltså Intel tagit steget över till 3D-geometrier. I går kväll berättade man officiellt att nästa processorgeneration baseras på företagets Tri-Gate-teknik.