Elens och vindkraftens Nigeriabrev

Samtidigt som Google och andra nätaktörer säger sig vilja stoppa ”falska nyheter” fortsätter man att släppa igenom annonser för uppenbara ”luringar” från företag som säger sig kunna minska elräkningarna med 90 procent. I den senaste annonsen visas en bild där tre oanslutna elledningar kombinerats med en likaledes oansluten 13 A-säkring. Kombinationen uppges spara 90 procent på elräkningen. Kan det verkligen vara så illa att teknikkunnandet i Sverige sjunkit till en så låg nivå att den här typen av lurendrejeri faktiskt fungerar? Och finns det någon koppling till den bedrövliga klimat- och energidebatten i media? Read more »

Teknikhajp och vedmyntfot

Vi har nog alla sett den klassiska ”hajpkurvan” för nya produkter. Det går brant uppåt, sedan går det lika brant neråt och om produkten är bra går det sedan sakta uppåt igen. Fast ännu oftare går det rakt ner i backen. Just nu finns det all anledning att fundera över vad som är ”överhajpat” och vad som är rimligt. Finns det förutsättningar för den stora och snabba elektrifiering som så många makthavare verkar ha som ny religion? Fungerar verkligen en snabb och total övergång till elbilar? Varifrån kommer elen till fossilfritt stål och fossilfri konstgödsel? Vad händer om den allt stinnare gröna bubblan spricker? Är det kanske dags att återigen knyta valutan till en stabil myntfot? Varför inte en vedmyntfot? Read more »

Brunkol kan bli grönkol

Kylan breder ut sig över Europa, naturgasen är dyr, vindkraften presterar uruselt och solenergin är ett skämt. Då är det bara att acceptera att brunkol och stenkol är de återstående alternativen. I Tyskland står just nu kol för 47 procent av elproduktionen och naturgas för 22 procent. Det skall jämföras med fem procent för vindkraften och mindre än två procent för solenergin. Nu gäller det att på något magiskt sätt göra brunkolen grön. Gissningsvis kommer det att ske med massor av vackra ord om koldioxidlagring och vätgas. Read more »

Svindyr ved och bortförklaringar

Vintern är här och några blåsiga veckor med ”bara” höga elpriser har avlösts av en återgång till sommarens vansinniga priser. I dag får till och med hushållen i norra Sverige betala upp till sju kronor per kWh (plus nätavgifter). De galna elpriserna får allt fler att satsa på ved, men så lätt slipper man inte undan. Vedpriserna har dragit i höjden något alldeles fantastiskt. Den stockholmare som beställer hem en pall ved kan nu få betala mer per kWh för ved än för ”gammal hederlig” eldningsolja. Och det gäller att vara på sin vakt mot vedtjuvar. Read more »

På väg tillbaka efter 50 år

I december 1972 tog månlandaren från Apollo 17 mark på månen. Astronauterna körde 35 km med sin elektriska månbil och utförde en rad lyckade experiment. Efter sex månlandningar var projektet en teknisk succé och ingen trodde väl att det skulle dröja mer än femtio år innan det skulle vara möjligt att göra nästa resa. Det hela påminner faktiskt ganska mycket om kärnkraftens utveckling under samma tid. Read more »

Kärnkraft och vindkraft utesluter varandra

För ett par år sedan var sanningen om ”den gammalmodiga kärnkraften” fortfarande vitt spridd. I stort sett den enda frågan som diskuterades var om de befintliga reaktorerna skulle stängas i förtid eller om de skulle tillåtas arbeta hela sin beräknade livstid. Idag har allt ändrats och ny kärnkraft framstår plötsligt som precis så modern, stabil och effektiv som den faktiskt är. Men fortfarande har många svårt att acceptera motsättningen mellan vindkraft och kärnkraft. Man vill så gärna tro på mångfald och att de olika energislagen kompletterar varandra. Detta trots att verkligheten pekar helt åt andra hållet. Read more »

Biodrivmedel ökar koldioxidutsläppen

Ibland undrar jag om politiker över huvud taget kan räkna. Åtminstone verkar det som om ”räkneskallen” helt kopplas bort när man börjar titta på klimatåtgärder. De verkar till exempel tro att biobränsle till biodrivmedel uppstår magiskt och att råvarorna inte har någon alternativ användning. Verkligheten är att både biobränsle och avfall gör mycket större nytta i kraftvärmeanläggningar än som råvara till biodrivmedel. Det blir mycket billigare och minskar koldioxidutsläppen betydligt mer. Read more »

Mardrömmen om vindkraft

Sveriges nya regering vill satsa på kärnkraft – något som har fått ny fart på kärnkraftsmotståndarna. Det bärande argumentet från dem verkar vara att kärnkraften bara är en ouppnåelig dröm med alltför höga priser och alltför långa byggtider. Problemet är bara att vindkraften med samma argumentation måste betraktas som en absolut mardröm. Och med verkliga data framstår kärnkraftsutbyggnaden snarare som en rosenskimrande lyckodröm. Read more »

Dråpslag mot Kinas halvledarindustri

Fredagens beslut om långtgående exportbegränsningar på halvledare och produktionsutrustning är ett dråpslag mot kinesisk elektronikindustri och bilindustri. Men tyvärr riskerar begränsningarna att bli ett minst lika stort dråpslag mot industrin i USA, Europa, Sydkorea och Japan. Det är just nu svårt att överblicka de tänkbara konsekvenserna. Read more »

Kaos är inte kul

De flesta politiker och bedömare i Sverige tittade storögt på när Sovjetunionen och Östblocket brakade samman. Vem kunde väl tro att sammanbrottet skulle komma så snabbt och så dramatiskt? Samma sak ser vi i dagens energipolitik. Vem kunde väl tro att så relativt små förändringar skulle ge så dramatiska effekter? Och vad kommer då att hända när de stora ”gröna” förändringarna skall genomföras. Är vi på väg mot kaos och sammanbrott? Read more »