Narvik ligger nära

Sverige har en jättestor järnmalmsgruva i Kiruna, därför måste vi ha ståltillverkning i Norrland. Norra Sverige har dessutom ett stort elöverskott, därför måste vi lägga stora batterifabriker i Norrland. Bägge de här påståendena låter vettiga men har faktiskt inte särskilt mycket med verkligheten att göra. Då är en storsatsning på kärnkraft och kärnkraftsteknik betydligt rimligare, både som egen industri och som förutsättning för ny grön industri. Read more »

EU skjuter sig i foten

”Förra året stod vi vid ruinens brant men nu har vi tagit ett steg framåt”. Det gamla skämtet stämmer för varje år allt bättre in på EU-politiken. För sådär tio år sedan trodde nog inte många att EU skulle lägga kraft på att försämra energiförsörjningen, industrins förutsättningar och Europas livsmedelsproduktion. Men idag ser vi ett Europa där politiska beslut får industrin att flytta från Europa till Kina och där ”den gröna omställningen” riskerar att bli en industriell och ekonomisk katastrof. Read more »

En grundkurs för energipolitiker

I media och politiska debatter hanteras energifrågan på ett ganska märkligt sätt. De inblandade missar ofta de absolut mest grundläggande förutsättningarna och då blir det inte lätt att komma fram till något vettigt. Det är lite som att man försöker räkna ut något utan att ha lärt sig de fyra räknesätten. Så den här gången tänkte jag börja från grunden och se vart det leder. Read more »

En svinaktig politik

Danmark har inga vildsvin, Norge har ca 1 000, Finland har ca 2 500 och Sverige har ca 300 000 vildsvin. På bara 40 år har vi i Sverige lyckats att gå från noll vildsvin till ett fullständigt ohanterligt läge. Hur kunde vi låta detta hända? Och vilka möjligheter har vi att bekämpa den afrikanska svinpesten när nu vildsvinsstammen är så stor? Read more »

Att slarva bort ett guldläge

De två senaste åren har Europas energikris blivit akut. Efter årtionden av dåliga energibeslut ledde till slut beroendet av rysk gas närmast till en ekonomisk katastrof. Det här var inget som borde ha påverkat Sverige över huvud taget, men lagom till krisen lyckades våra politiker förstöra världens förmodligen bästa elsystem. Vårt drömläge förvandlades i stället till en mardröm och Sverige kännetecknas idag av en kombination av snabba prisstegringar, stigande räntor och fallande valuta. Hur kunde vi låta detta ske? Read more »

Ta makten över kärnkraften

Uniper har nu beslutat att inte bygga fler kärnkraftverk i Sverige. Samtidigt gör Vattenfall sitt bästa för att förhala och obstruera utbyggnaden av svensk kärnkraft. Det verkar vara dags att ta tag i problemet på allvar och då kan det vara intressant att minnas Sveriges agerande i ubåtsfrågan 2014. Den gången var det tyska ThyssenKrupp som agerade på ett sätt som allvarligt riskerade Sveriges försvarsförmåga. Försvaret tog till maktmedel och beslagtog alla de dokument som försvaret ägde rätt till och regeringen framtvingade därefter en försäljning av hela ubåtsverksamheten. Något liknande borde kunna göras med kärnkraften idag. Read more »

Återställ inte våtmarkerna

Okej – inblandning av biobränsle gav inte några minskade koldioxidutsläpp och idisslarna var inte klimatbovar. Då satsar vi allt krut på våtmarkerna. ”Återställ våtmarkerna” skanderar både fastlimmade klimataktivister och politiker. ”Vår framtid är beroende av det”.

I det läget måste det kännas otroligt tråkigt att se resultatet av en första stor femårig utvärdering av en återskapad våtmark. I stället för minskade utsläpp av klimatgaser blev resultatet ökade utsläpp. Återigen visade det sig att modellerna inte stämde med verkligheten. Read more »

Visenter rapar de också

Idisslare rapar och fiser och metanutsläppen får jorden att brinna upp på grund av växthuseffekten. Detta har vi fått höra till leda i många år och aktivisterna har överträffat varandra när det gäller metoder att snabbt minska mängden kor och får. Men nu har samma människor kommit på att hjordar av betesdjur är fantastiskt bra på att binda koldioxid. Därför vill nu forskare att vi skall ha hjordar av visenter och kanske vildhästar i Sverige. Det logiska är väl annars att uppmuntra bönder att öka bestånden av frigående kor och får, skjuta av vargarna och märka biffen från Sverige och Brasilien med ”Klimatsmart alternativ”. Och kanske vi kan lägga till en etikett med ”Ät kött för att hindra skogsbränder”. Read more »

Taiwan eller elbilar

Vad händer om eller när Kina invaderar Taiwan? Står EU och USA på Taiwans sida eller kommer vi att försöka övertyga Taiwan att acceptera en ”återförening” för att undvika en katastrof på halvledarmarknaden? Och hur stor inverkan har den ”gröna politiken” i EU och USA? Med dagens utveckling kommer både EU och USA att snart vara totalt beroende av Kina. Read more »

En kall vår – igen

Körsbärsblommorna börjar äntligen slå ut på allvar. Det är lite senare än de två senaste åren och bortåt två veckor senare än normalt. Fast det börjar man nästan vänja sig vid. Våren har varit väldigt sen i tre år nu, även om årets konstanta frostnätter ända fram i maj är lite i extremaste laget. Man kan faktiskt få lust att recitera Runebergs ”Högt bland Saarijärvis moar”. Då slipper man kanske för en stund att höra märkliga larm om klimatet och ännu egendomligare dumheter om hur billigare råvaror ger högra pris. Read more »