Jättefartyg revolutionerar transporter

Hur kan det vara lönsamt att transportera så billiga och tunga prylar så långt? Svaret finns i de moderna containerfartygen, som har revolutionerat de långa transporterna. Kostnaden per mil är många gånger lägre än för tåg eller långtradare. Att med de senaste fartygen frakta ett ton gods en mil ”kostar” bara 11 gram olja och […]

Sol och batterier

Det talas mycket om ny teknik för lagring av el, men för många användningsområden är faktiskt den gamla tekniken ganska OK. Och i kombination med billiga solceller är det fullt möjligt att bli ”sin egen lyckas smed”.

Oj, så fel det kan bli

Det var inte särskilt listigt av Volkswagen att i sin mjukvara styra utsläppen så att de minimeras vid testning. Den lilla programsnutten ser nu ut att bli fruktansvärt dyrbar. Aktien gick visst ner 20 procent idag igen, efter en ännu större nedgång igår.

Landshövdingens hus regerar

Lyckade konstruktioner är långtifrån alltid välplanerade. Landshövdingehusen i Göteborg är ett exempel på en bra konstruktion som kom till på ett ganska lustigt sätt. Det geniala med alltsammans var att man faktiskt insåg hur bra det råkade bli och att man under ganska lång tid byggde vidare på en lyckad grundprincip.

Varde ljus

Rätt ljusstyrka, rätt färgtemperatur och koll på luftkvalitet, temperatur och besökare. Allt det där är lättast att integrera i lampor eller armaturer.

Snabba tåg, men tveksam investering

Höghastighetståg på separata banor ser ut att vara morgondagens innepryl. Jätteinvesteringarna motiveras med värdeskapande och tillgångar i ”företaget Sveriges” balansräkning. Men en sådan tillgång kan förvandlas till en belastning lika snabbt som Nuon och brunkolsgruvorna förvandlades till minusposter för Vattenfall.

Att leva med deflation

Elektronikindustrin är sannerligen inte lätt att förstå sig på. Men det kanske vore bra om företrädare för andra industrier, politiker och ekonomer tog sig en ordentlig titt på den verklighet som vi har vant oss vid. En verklighet där deflation är en självklarhet och där förra veckans sanning kan vara dagens sämsta skämt.

Kärnkraften sparade 100 ton

I Sverige har kärnkraften de senaste 25 åren lett till minskade koldioxidutsläpp med ca 100 ton per person. Det motsvarar 120 års bilkörning eller nästan 25 års totala utsläpp med dagens nivå. Vindkraften i Sverige har under samma tid inte åstadkommit någon minskning över huvud taget.

Marknaden för smartphone stagnerar

Den smarta mobiltelefonen är en fantastisk succé och det blir allt svårare att tjäna pengar på den. Om ni tycker att det låter motsägelsefullt – välkommen till elektronikmarknaden.