Naturen är onaturlig

Förbluffande många verkar tro att den klassiska ”Bullerbynaturen” från sent artonhundratal eller tidigt nittonhundratal var naturlig och att vi de senaste sjuttio åren har avlägsnat oss från det naturliga och på det sättet förstört både djur och växter. Men i verkligheten är det ju precis tvärtom. Det allra mesta av det som gemene man betraktar […]