Mot bättre tider

Efter år 2013 väntar en långsiktig tillväxtperiod för elektronikindustrin. Det hävdade Jean-Philippe Dauvin, chefsekonom hos Decision Etudes Conseil, under en konferens i december. Han var tidigare chefsekonom på STMicroelectronics och har en god insikt i halvledarbranschen och i elektronikbranschen i stort, så hans ord väger tungt.

Högkonjunkturen kommer

Årets elektronikföretag, Flir, har klarat sig ganska oskadda genom lågkonjunkturen och det ser nu ut att bli en rejäl expansion i den kommande uppgången. Men framgångar förutsätter att man tar rätt beslut i rätt tid. Arne Almerfors, vd för Flir Systems AB, insåg tidigt att det inte räckte att tillverka ett fåtal stora och dyra […]

Med innovation som drivfjäder

Creo var namnförslaget då Institutet för optisk forskning för tio år sedan skulle slås samman med IMC (som tidigare hette Institutet för mikroelektronik och dessförinnan Institutet för mikrovåg). Namnet var tänkt att spegla den kreativitet som utgjorde hela institutets grundvalar. Men PRV hade invändningar, dock inte efter det att ett A lades till och namnet […]

Överraskande halvledaråterhämtning

Undersökningsföretaget Semico Research rapporterar att halvledarförsäljningen var den bästa under april månad på 15 år! Försäljningen varierar stort under året och brukar falla efter ett kalenderkvartal. Normalt sjunker sålunda försäljningen i april, jämfört med mars. Sedan 1994 har nedgången hållit sig mellan -17,8 och -34,8 procent för april månad, men i år var den bara […]

Gå helskinnad genom krisen

Det finns företagare med sikte på att inte bara ta sig igenom krisen, utan även att få ut något gott av det hela. I min intervju (sid 43) med Erik Stenfors, vd för Hanza AB, trycker han hårt på att för den som tar sig igenom pågående elände väntar litet hårddraget guld och gröna skogar. […]