Överraskande halvledaråterhämtning

Undersökningsföretaget Semico Research rapporterar att halvledarförsäljningen
var den bästa under april månad på 15 år! Försäljningen
varierar stort under året och brukar falla efter ett kalenderkvartal. Normalt
sjunker sålunda försäljningen i april, jämfört med mars. Sedan
1994 har nedgången hållit sig mellan -17,8 och -34,8 procent för april
månad, men i år var den bara -7,6 procent.
Sammantaget tror Semico att för helåret 2009 väntar en nedgång
på bara 12 till 13 procent, inte 20-30 procent som många marknadsanalytiker
har trott tidigare. Det kraftiga fallet mot slutet av 2008 var
uppenbarligen en överreaktion. Som alltid kan tillfälliga förbättringar
följas av bakslag, men kanske inte denna gång: Semico jämför Q3
2008 då lagren inte var i lika stor obalans som under 2001.
Semico rapporterar även att minskningen i försäljning av mobiltelefoner
inte är så dramatisk som många har förutspått. Semico talade i
december om 10 procents nedgång, en siffra man åter styrker.
maktförskjutning?
I viss mån naggas mobiltelefonmarknaden i kanten av tillväxten av att
kunder väljer att använda mini-PC i stället för datorlika mobiler. Men
varför har vi inte sett små bärbara PC i miniformat tidigare? ASUS
EEE med efterföljare kom som en stormvind för först ett år sedan. Tekniskt
sett kunde introduktionen ha skett långt tidigare, men sanningen
ligger nog i att dessa mini-PC inte kan ge samma intäkter som en mer
kapabel Laptop. Vista var för stor för mini-PC som i stället har utrustas
med Linux eller XP. Den ökade användningen av Linux torde ha skrämt
slag på Microsoft och användningen av ARM i stället för Atom är en
nagel i ögat på Intel liksom Google Android, som ligger som ett skal
ovanpå Linux. Det borde vara huvudskälen till att Intels nu köper Windriver.
Det är tänkt att Windriver skall fortsätta sin verksamhet i form
av dotterbolag, men ändå: Hur kommer Windrivers kunder som Texas
Instruments, Toshiba, Qualcom och IBM (Power PC) att regera? Och
kommer Intel verkligen att lyckas med detta drag med tanke på att
Android kan bli en (trolig) succé? Under snart 30 år har Intel och Microsoft
dominerat innehållet i våra datorer. Blir det Google som får
nästa generations övertag? Och följdfrågan blir: Hur kommer detta att
påverka styrkeförhållandena inom halvledarbranschen?
kiselkarbid
En annan aktuell händelse just nu är Norstels penningbrist. Må vi
hoppas att en lyckad rekonstruktion kan ske och att ägarna visar uthållighet.
Svensk SiC-wafertillverkning är viktig för framtiden! Idag är
CREE en helt dominerande aktör på denna marknad. Det finns även
ytterligare några i världen, se sid 33, men det skulle behövas mer konkurrens,
tillverkning av större wafers (för att hölja lönsamheten vid
tillverkning) och större volymer, något som inte kommer igång förrän
efterfrågan ökar. Här befinner sig SiC-branschen i en höna-ägg-
situation
och har väl ännu inte lyckats komma ur denna eftersom
forskning och utveckling har dragit ur på tiden. Så många svårigheter
har dykt upp under en snart 15-årig resa att tekniken har varit dödförklarad
fler gånger av skeptiska bedömare.
Men kiselkarbidmarknaden har stor potential att växa. Det kommer
att behövas tåliga effekthalvledare i såväl el- och hybridbilar som i
vindkraftverk och i spänningsomvandlare för likströms-kraftnät. För
kraftnäten, med dess styrning, väntar en revolutionerande utveckling.
extremt billigt
En teknikutveckling som har pågått länge, men ännu inte nått en
kommersiell fas är elektronik på material som papper eller plast. Exempel
på institut som arbetar med sådan utveckling är Acreo, i Norrköping,
och Fraunhofer Institut IZM i München. Tekniken kommer
att resultera i elektroniska kretsar som är så extremt billiga att de duger
för engångsbruk. Denna superbilliga teknik kommer att bana väg för
helt nya tillämpningar och affärsidéer.
Även detta är ett teknikområde vars utveckling har dragit ut på tiden.
Kanske är det orealistiskt att tro något annat. Om vi ser tillbaka har
det flesta stora teknikskiftens väg ut till marknaden inte skett i en
handvändning.
Slutligen kan vi glädja oss åt att arbetet med att slå samman elektronikindustriföreningen
och IM till Svensk Elektronik går som på räls.
Sverige behöver en större aktör som kan axla myndigheternas i vissa
fall mycket nonchalanta agerande, som då de genomdrev orimligt dyrbara
sanktioner för småföretag som hade missat att anmäla sig i samband
med WEEE-direktivets införande. Svensk elektronik och evenemanget
S.E.E. kommer definitivt att göra elektroniksektorn synlig
nästa år.

Leave a Reply