Avelektrifieringen fortsätter

Det talas väldigt mycket om elektrifiering för att rädda klimatet. Men i verkligheten ser vi snarare en avelektrifiering i de flesta västländer. Avelektrifieringen sker dessutom från mycket låga nivåer – hälften eller en tredjedel av de svenska nivåerna. Sedan 1990 har elanvändningen i Tyskland och Storbritannien minskat med 10 respektive 16 procent. Det är egentligen […]