Full fart år 2014

SAAB lyckades sälja JAS Gripen till Brasilien. Det var ingen dålig julklapp till Linköping och ingen dålig julklapp till den svenska elektronikbranschen.

LSI Logic och historien

När jag söker på LSI Logic i min elektroniska dagbok får jag massor av träffar från 1995 och framåt. Och om jag orkade gå igenom mina gamla dagböcker innan dess skulle det inte vara något problem att hitta träffar hela vägen tillbaka till början av åttiotalet.

Intressantare med ny teknologi

Forskare hos IBM har lyckats att fixa Bose-Einstein-kondensering i rumstemperatur. Hur intressant är det?

Elektroniken är nyckeln till framgång

För oss i branschen var det kanske inga himlastormande nyheter, men för många andra är säkert siffrorna i ”Smartare elektroniksystem för Sverige – ny forsknings- och innovationsagenda” en ögonöppnare. Förra året omsatte de ”rena” elektronikföretagen 153 miljarder kronor och skapade nästan 50 000 arbetstillfällen. Och om vi tar med alla de företag som är helt […]

LED-strålkastare och hybridbilar

Tågen är inställda och bron till Köpenhamn är stängd. Då kanske det passar bra att skriva lite om fordon och fordonselektronik.

Skolan under femtio år

I media är det just nu mycket diskussioner om skolan och de svenska skolbarnens allt sämre resultat i Pisa-undersökningen. De senaste resultaten kom idag och visade en fortsatt nedåtgående trend, speciellt i matematik och naturvetenskapliga ämnen.