LSI Logic och historien

När jag söker på LSI Logic i min elektroniska dagbok får jag massor av träffar från 1995 och framåt. Och om jag orkade gå igenom mina gamla dagböcker innan dess skulle det inte vara något problem att hitta träffar hela vägen tillbaka till början av åttiotalet.

För LSI Logic, eller LSI Corporation som namnet blev med tiden, har varit ett viktigt elektronikföretag ända sedan 1981 då Wilfred Corrigan startade verksamheten. Corrigan var redan då en veteran efter att ha lett Fairchild en tid. Och Fairchild är förstås grunden för det allra mesta i halvledarvärlden.

Men nu skall vi inte leta oss tillbaka till elektronikens gryning. Det räcker att gå tillbaka till början av åttiotalet och den tid då det faktiskt blev möjligt för ”vanliga” företag att utveckla egna ASIC-kretsar. Här hade LSI Logic en viktig position.

På åttiotalet var förstås det där med fablösa halvledartillverkare inte riktigt uppfunnet ännu. Basen för ett framgångsrikt halvledarföretag var att ha en bra fabrik med en bra halvledarprocess. Det gällde också ASIC-företag som LSI Logic och VLSI Technology. Och det gällde väldigt länge. Här var det vertikalintegrering som gällde.

Den som ville göra en egen ASIC-konstruktion i början och mitten av åttiotalet var därför mycket mer låst mot sin leverantör än vad vi är vana vid idag. Allt, från konstruktionsverktyg till färdiga komponenter, styrdes av tillverkaren. Och om man ville konstruera på högre abstraktionsnivå än grindnivå var det bara att anpassa sig till de verktyg och språk som ASIC-tillverkaren tog fram. Om man ville integrera färdiga konstruktionsblock gällde samma sak.

Själv kom jag aldrig att arbeta för LSI Logic. Men under andra halvan av åttiotalet, när jag tog steget över till ASIC-världen, fanns alltid LSI Logic som stor och viktig (och oftast vinnande) konkurrent.

Delaminering
På ASIC-sidan var det nog konstruktionsverktygen som var först att brytas ut. Det som skulle komma att bli Cadence och Synopsys och några till tog sakta över den delen av verksamheten. Men vi såg också de tidiga generella IP-företagen konkurrera med ASIC-tillverkarnas egna konstruktionsblock. Det var också här som flera av de vanliga komponenttillverkarna gjorde sina första stora misstag, när de vägrade att sälja sina konstruktioner som IP-block. Något som kom att påverka dem för lång tid.

Redan här, när åttiotalet gick över i nittiotal, började för övrigt ARM sin fantastiska marsch från misslyckad datortillverkare till dominerande tillverkare av processor-IP. I mina gömmor har jag faktiskt ett chipfoto av en av de allra tidigaste ARM-processorerna, tillverkad av VLSI Technology. Men det var inte förrän Robin Saxby (på den tiden vd för det ganska misslyckade brittiska ASIC-företaget ES2) tog över ARM som det hela exploderade på allvar.

Nåväl, företag som LSI Logic, VLSI Technology och flera av de andra ASIC-företagen insåg tidigt att de hade en ganska intressant position i näringskedjan. Visserligen blev de utkonkurrerade på verktygssidan, men de kunde samtidigt konkurrera med de traditionella komponenttillverkarna och bygga specialkomponenter med ASIC-teknik. Men fortfarande var det viktigt (trodde man) att ha en egen fabrik.

Systemkretsar
På nittiotalet ökade konkurrensen, både när det gällde standardiserade systemkretsar och applikationsspecifika kretsar. Att ha en egen ”halvstor halvledarfabrik” blev med tiden mer av en belastning än en tillgång. Men, det dröjde fram till 2005 innan LSI Logic stängde sin sista fabrik. Innan dess hade man, som de flesta andra, gått över till att producera sina volymprodukter hos de stora kiselsmedjorna.

Idag är LSI Corporation en hyggligt stor tillverkare av systemkomponenter, framför allt inom datakommunikation och datalagring. Många av de halvledarföretag som missade övergången till en SoC-baserad modell har försvunnit på vägen. Andra, som Broadcom, har startat och varit ännu snabbare att anpassa sig till marknadsförändringarna. Det är sannerligen inte lätt att hänga med i utvecklingen.

I stort sett måste man nog säga att LSI Logic klarat sig ganska hyfsat genom de senaste trettio årens förändringar. Många av de konkurrenter som fanns på vägen har försvunnit, oftast via uppköp. Att stå kvar som ett hyggligt stort och starkt företag efter såpass lång tid är faktiskt inte så illa.

LSI Logic (jag föredrar fortfarande det namnet) är också ett väldigt bra exempel på hur branschen förändrades. Att läsa företagets historia (jag skall göra det ordentligt någon dag) är att se många av de stora trenderna som förändrat elektronikmarknaden.

Naturlig utveckling
Kombinationen av LSI Logic och Avago är på många sätt naturlig. Bägge företagen behöver lite mera muskler och lite större bredd. Det finns väldigt många andra lösningar som hade varit sämre. Och förmodligen väldigt få som hade varit bättre.

Vi får väl se.

Leave a Reply