Återställ inte våtmarkerna

Okej – inblandning av biobränsle gav inte några minskade koldioxidutsläpp och idisslarna var inte klimatbovar. Då satsar vi allt krut på våtmarkerna. ”Återställ våtmarkerna” skanderar både fastlimmade klimataktivister och politiker. ”Vår framtid är beroende av det”. I det läget måste det kännas otroligt tråkigt att se resultatet av en första stor femårig utvärdering av en […]