Högkonjunkturen kommer

Årets elektronikföretag, Flir, har klarat sig ganska oskadda genom lågkonjunkturen
och det ser nu ut att bli en rejäl expansion i den kommande
uppgången.
Men framgångar förutsätter att man tar rätt beslut i rätt tid. Arne
Almerfors, vd för Flir Systems AB, insåg tidigt att det inte räckte att
tillverka ett fåtal stora och dyra värmekameror. Företaget måste också
ge sig in på ”lågprismarknaden”. Där finns den stora marknaden och
där finns tillväxten.
Idag betalar sig den strategin. Byggföretag investerar stort i värmekameror
och varje prissänkning resulterar i dramatiskt ökad marknad.
Inom ett par år är det dags för den verkliga massmarknaden, när privatpersoner
köper värmekameror för att kontrollera sina hus och installationer.
Alla tecken tyder på att Flir har en mycket ljus framtid.
För det gäller att planera för en kommande högkonjunktur och inte
bara tänka på hur hemskt allt är. Högkonjunkturen kommer och förmodligen
snabbare än de flesta av oss vågar tro.
tänk positivt
Det hävdade i alla fall årets talare på Branschpunschen, Mats Henriksson.
Han är analytiker och säljexpert och har specialiserat sig på lågoch
högkonjunkturer. Han visade bland annat att ingen lågkonjunktur
i historien hittills varat längre än 16 månader. Det normala är ca 11
månader.
Vi borde med andra ord redan ha nått vändpunkten och det stämmer
väl ganska väl med den allmänna bilden. Redan framåt våren bör
det hela ha vänt på allvar och sedan kan högkonjunkturen vara ett
faktum igen.
Märkligt nog har de flesta svårt att tro på en uppgång när väl lågkonjunkturen
”satt sig” på allvar. ”Magkänslan” säger att en lågkonjunktur
varar i tre till fyra år, men det är alltså totalt fel. Det stora
problemet är varje gång att pessimismen sprider sig och gör det lika
svårt att tro på en uppgång som det tidigare var att tro på en nedgång.
Det gäller alltså att tänka positivt och inse att lågkonjunkturen är
rätt tid att bädda för framgångar i en högkonjunktur. Mats Henriksson
visade en ytterst tänkvärd graf där han jämförde företag som marknadsfört
sig i lågkonjunktur med företag som inte gjort det. De företag
som förblev passiva i lågkonjunkturen och inte marknadsförde sig fick
se en genomsnittlig ökning med ca 19 procent när väl högkonjunkturen
tagit fart. De som marknadsfört sig under lågkonjunkturen fick se
en ökning på ca 275 procent.
massor av mässor
De senaste par veckorna har vi besökt tre viktiga mässor. Det är extra
intressant i en lågkonjunktur och resultatet för de tre mässorna varierade
kraftigt.
Den mässa som verkar ha klarat sig lindrigast är underleverantörsmässan
ELMIA Subcontractor. På botten av lågkonjunkturen har man
fler utställare än tidigare år och nästan lika många besökare som förra
året. Det är imponerande.
Montrarna är visserligen lite mindre än vanligt, men det viktiga är
att underleverantörerna finns på plats och att de företag som köper
produkter och tjänster av dem använder sig av mässan.
Här ser vi ett bra exempel på en mässa som fungerar och fyller ett
behov. Det känns skönt, speciellt efter PEA-mässan i Oslo (där det var
ganska så glest i gångarna). Affärsmässor i allmänhet har haft en vikande
trend de senaste åren och det gäller att hitta en modell som
fungerar.
Ett problem är förstås att det knappast längre är någon som använder
mässor för att samla teknisk information. För tjugo år sedan gick
alla omkring med stora kassar fyllda till brädden med datablad och
broschyrer. På den tiden var mässorna det bästa stället att hitta massor
av detaljinformation på ett enda ställe.
Idag har Internet och webben tagit över den rollen. När man vill ha
ett datablad är det bara att ladda ner senaste versionen. De pärmar
med snabbt åldrande mässmaterial som tidigare fanns i bokhyllorna
har gått till återvinning.
Men mässorna har fortfarande en viktig roll som mötesplats, åtminstone
om man klarar av att attrahera besökarna. Här gäller det
både att definiera målgruppen tillräckligt bra och att ha vad som behövs
för att rätt besökare skall komma.
På Productronica minskade både antalet utställare ganska kraftigt,
om än inte lika mycket som somliga befarade. Det var väntat. Lågkonjunkturen
har slagit hårt mot elektronikproduktionen i Europa och
mycket har flyttat utomlands. Men Productronica har ändå en viktig
roll att spela.

Leave a Reply