Mot bättre tider

Efter år 2013 väntar en långsiktig tillväxtperiod för elektronikindustrin.
Det hävdade Jean-Philippe Dauvin, chefsekonom hos Decision
Etudes Conseil, under en konferens i december. Han var tidigare
chefsekonom på STMicroelectronics och har en god insikt i halvledarbranschen
och i elektronikbranschen i stort, så hans ord väger tungt.
Visst låter det bra med en stadig uppgång efter år 2013, men kanske
intressantare just nu är vad som händer på vägen dit? Dauvin ger några
lugnande ord i sin rapport: ”Recovery is around the corner. Next two
years are good”.
Inte bara finanskris
Många har skrynklat sina pannor med frågan: ”Vad var det som egentligen
hände?”. Tvärt om mot vad många hävdar säger Dauvin att det
inte bara handlade om en finanskris, orsakat av ”subprime”-lån med
mera, utan om en nedgång i den verkliga ekonomin. Dauvin lägger
skulden på att företagsledningarna under de senaste 15 åren har fokuserat
på kortsiktiga vinster i stället för att skapa långsiktiga värden genom
innovationer och kvalitetsarbete. Strategin har genererat ett överflöd
av likviditet och en industriell förstörelse. Han tror att nedgången
i sig kommer att bestå under 40 månader.
Man kan inte bara sätta sig ner och vänta på att allt kommer att bli
bra. Han säger att ta sig ur recessionen kräver innovativa åtgärder, men
att elektronikkomponenter ”som vanligt” kommer att bli kärnan till
en ny era.
Halvledarutvecklingen kommer under 2010 att drivas av tekniska
faktorer och av ett behov av kretsar under 2011. Recessionen bottnade
under mitten av 2009 och ekonomin kommer att få en stark tillväxt
2011. Under andra halvåret 2010 börjar företagen åter att investera.
Jean-Philippe Dauvin nämner också risken för bakslag. De positiva
indikatorer vi ser idag kanske inte innebär några strukturella förbättringar.
Protektionister finns särskilt i Europa och en ”av-globalisering”
kan komma att ske, dollarna kan drabbas av massiva utförsäljningar
från Kina och vi får en ny spekulationsvåg kring råmaterial. I absoluta
värden kan 2012 på sin höjd bli lika bra som 2007.
Ny epok inleds
Så frågan är: kommer elektronikindustrin att hämta sig? Enligt Dauvin
går vi nu in i en ny epok som kan beskrivas som en cykel av tre
sekventiella marknadsinriktningar: företag (PC-datorer mm), individuella
användare (mobiltelefoner) och samhälle. Nu går vi in i den senare
fasen, den som vi senast lämnade 1978/1979. Det innebär att
områden som medicinsk elektronik, säkerhetslösningar och lösningar
på energiområdet kommer att få stor tillväxt. Den årliga tillväxten av
halvledare väntas bli 5 procent, kontakter med 4 procent och passiva
komponenter med 1 procent. År 2013 väntas halvledarmarknaden
vara värd 300 miljarder dollar, marknaden för kontaktdon 256 miljarder
dollar och för passiva komponenter 114 miljarder dollar.
En alldeles tydlig utveckling är att andelen elektronik ökar i all slags
utrustning. 1965 var siffran 6 procent, år 2005 var den 25 procent och
år 2013 kommer den att vara 30 procent, enligt Dauvin. Då väntar
gyllene tider, men vägen dit är inte helt enkel: I stället för att prioritera
för att tillfredsställa finanssektorn måste industrin tillföra samhället
värden och prioritera innovationer vad gäller produkter och tjänster.
Ny förening i rätt tid
Dauvins, och andras prognoser, pekar på att industrin måste vara lyhörd
för nya inriktningar, förändringar och nya förutsättningar. I det
perspektivet är tillblivelsen av Branschorganisationen Svensk Elektronik
synnerligen ”väl-timad”. Genom ökat samarbete mellan medlemmar
kan synergieffekter uppstå och föreningen behövs i högsta grad för
att påverka myndigheter i situationer där helt orimliga direktiv läggs på
verksamheter som redan brottas med svåra problem. Företagen måste
få tid och råd att uppfinna, konstruera och finna nya marknader.
Föreningen får runt 250 medlemmar från starten, med utgångspunkt
i medlemmarna från elektronikindustriföreningen och IM-föreningen
och förhoppningsvis kommer många fler företag att attraheras
av medlemskap. ”Den kritiska massan” ökas och Svensk Elektronik
kan få ett helt annat genomslag som påverkande organisation gentemot
myndigheter, men också för att få en bredare allmänhet att upptäcka
elektronikindustrin och dess möjligheter. Inte minst handlar det
om att locka ungdomar att studera för att få arbeta inom ett framtidsområde
med många utmaningar inom nämnda områden medicinsk
elektronik, säkerhetslösningar och lösningar på energiområdet.

Leave a Reply