Kärnkraft och vindkraft utesluter varandra

För ett par år sedan var sanningen om ”den gammalmodiga kärnkraften” fortfarande vitt spridd. I stort sett den enda frågan som diskuterades var om de befintliga reaktorerna skulle stängas i förtid eller om de skulle tillåtas arbeta hela sin beräknade livstid. Idag har allt ändrats och ny kärnkraft framstår plötsligt som precis så modern, stabil och effektiv som den faktiskt är. Men fortfarande har många svårt att acceptera motsättningen mellan vindkraft och kärnkraft. Man vill så gärna tro på mångfald och att de olika energislagen kompletterar varandra. Detta trots att verkligheten pekar helt åt andra hållet. Read more »

Biodrivmedel ökar koldioxidutsläppen

Ibland undrar jag om politiker över huvud taget kan räkna. Åtminstone verkar det som om ”räkneskallen” helt kopplas bort när man börjar titta på klimatåtgärder. De verkar till exempel tro att biobränsle till biodrivmedel uppstår magiskt och att råvarorna inte har någon alternativ användning. Verkligheten är att både biobränsle och avfall gör mycket större nytta i kraftvärmeanläggningar än som råvara till biodrivmedel. Det blir mycket billigare och minskar koldioxidutsläppen betydligt mer. Read more »

Mardrömmen om vindkraft

Sveriges nya regering vill satsa på kärnkraft – något som har fått ny fart på kärnkraftsmotståndarna. Det bärande argumentet från dem verkar vara att kärnkraften bara är en ouppnåelig dröm med alltför höga priser och alltför långa byggtider. Problemet är bara att vindkraften med samma argumentation måste betraktas som en absolut mardröm. Och med verkliga data framstår kärnkraftsutbyggnaden snarare som en rosenskimrande lyckodröm. Read more »

Dråpslag mot Kinas halvledarindustri

Fredagens beslut om långtgående exportbegränsningar på halvledare och produktionsutrustning är ett dråpslag mot kinesisk elektronikindustri och bilindustri. Men tyvärr riskerar begränsningarna att bli ett minst lika stort dråpslag mot industrin i USA, Europa, Sydkorea och Japan. Det är just nu svårt att överblicka de tänkbara konsekvenserna. Read more »

Kaos är inte kul

De flesta politiker och bedömare i Sverige tittade storögt på när Sovjetunionen och Östblocket brakade samman. Vem kunde väl tro att sammanbrottet skulle komma så snabbt och så dramatiskt? Samma sak ser vi i dagens energipolitik. Vem kunde väl tro att så relativt små förändringar skulle ge så dramatiska effekter? Och vad kommer då att hända när de stora ”gröna” förändringarna skall genomföras. Är vi på väg mot kaos och sammanbrott? Read more »

Ingen vill spara när andra tar vinsten

Vid det här laget har nog de flesta insett att politiska beslut lett till att ”vi sitter i skiten” energipolitiskt sett. Vad värre är – många av politikerna verkar vilja lösa problemet med ännu mer av det som orsakade det. Hur skall då vi stackars medborgare göra för att klara oss undan de värsta problemen. Är det dags att backa tillbaka till artonhundratalet och installera vedspis? Och hur skall man göra för att få bästa utbytet av sitt elavtal? För de flesta ”lönar det sig” lustigt nog att förbruka maximalt när priset är som högst.

(Den här krönikan är uppdaterad efter valet)

Read more »

Lågt hängande frukter och säkerhet

Om någon för åtta år sedan – före valet 2014 – hade sagt att Sverige åtta år senare skulle ha akut elbrist i delar av landet och elpriser över 10 kronor per kWh skulle nog de flesta ha hånskrattat. Den stabila elproduktionen i Sverige var fortfarande en av få ”oomkullrunkeliga” grundbultar. Read more »

De ville så väl

Ekologisk odling och hållbar fossilfri elproduktion – det låter så vackert att det rimligen bara måste gå käpprätt åt skogen. Och mycket riktigt. På bara ett år lyckades ledningen i Sri Lanka driva landet i bankrutt med sina vackra ord och sin totalt verklighetsfrämmande miljö- och energipolitik. Energipoliken i Sverige och Europa har tagit lite längre tid för att skapa katastrof men idag står vi framför stupet och många av våra politiker arbetar ”stenhårt” för att vi skall ta ytterligare ett steg framåt. Read more »

Staten vinner när elpriserna rusar

Elpriserna i norra Sverige är ganska låga, medan de ofta är tio till femtio gånger högre i södra Sverige. Men det är inte ägarna av vattenkraften i norra Sverige som kammar hem vinsterna. I stället hamnar de så kallade kapacitetsavgifterna hos Svenska Kraftnät. Från 2019 till 2021 steg de årliga inkomsterna från drygt 2 miljarder kronor till svindlande 21,5 miljarder kronor. Read more »

Ack så lätt att förstöra processer

Arlanda fungerar inte, energisystemet håller på att braka ihop, det svenska försvaret kollapsade och vi tvingas låta grova brottslingar vara kvar i frihet för att vi inte har tillräckligt många fängelser. Hur kan det komma sig att politiska dumheter skapar så fantastiskt stora negativa konsekvenser?

En viktig del av svaret är nog att så få politiker förstår sig på industriella processer. De verkar inte inse att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk. Och de ser ut att överskatta sin kunskap så grovt att de varken rådfrågar eller delegerar till de som faktiskt förstår problemen. Read more »