En juvel till specifikation för effektivitetsmätning?

Industriorganisationen Storage Networking Industry Association (SNIA) presenterade nyligen sin nya specifikation för energimätning, den s k ”Emerald”-specifikationen. Specifikationen, som gavs ut i augusti, ger mätvärden för mätning av datalagringsprodukters verkningsgrad för förbättrad produktutveckling, kundutvärdering och standarder.

SNIA, som etablerades 1997,är en industriorganisation inriktad på utveckling och främjande av standarder, tekniker ochutbildningstjänster. Medlemskap inkluderar ingenjörer och chefer från ett “vem är vem” av teknikföretag, inkluderande Oracle, Cisco, HP och Hitachi.

Emerald-specifikationen, som är ytterligare ett exempel på en industri som tar en ledande roll för upprättande av egna kriterier för energieffektivitet, är inte avsedd att ersätta ENERGY STAR-programmet eller EUs Ecodesign-direktiv utan är tänkt att underlätta produktutveckling genom att skapa en mer detaljerad mät- och test process för bedömning av energiförbrukningen hos lagringsprodukter.

Förra året skrev jag om ett liknande initiativ taget av Underwriters Laboratories, som erbjöd testning som ett komplement till (inte i stället för) myndigheternas standarder. Och i likhet med ULs certifiering har  SNIAockså en logotyp att sätta på produkter vars resultat finns tillgängliga i SNIAscentrallager för Emerald-programmet.

Då marknaden för miljövänliga datacentraler väntas öka drastiskt under de närmaste åren kommer det att bli mycket intressant att se vilket mottagande SNIAs specifikation får.

För mer information och för att läsa SNIAs hela Emerald-specifikation, besök  SNIAs Emerald-webbplats.

Leave a Reply