Amerikanska EPA en bit på väg mot harmoniserad lampspecifikation

Det amerikanska naturvårdsverket, Environmental Protection Agency (EPA), har just släppt sitt andra förslag, D2, till en programspecifikation som är tänkt att kombinera specifikationerna för LED- och CFL-lampor.

Det ambitiösa projektet inleddes i oktober förra året, då EPA kom med ett första förslag på en teknikneutral specifikation för en rad olika vanliga belysningslampor, inkluderande riktade, icke-riktade, halvt riktade och dekorativa lamptyper. Undantagna är lampor med externa förkopplingsdon (ballaster), lampor med annan bas än ANSI, Zhaga-kompatibla ljusmotorer och LED-lampor avsedda att ersätta lampor baserade på linjär fluorescens eller mycket ljusstark urladdning.

Medan vissa krav (ljusstyrka och korrelerad färgtemperatur, CCT) var lätta att sammanföra, har det med andra (minimikrav för livslängd och energifaktor) visats sig vara svårare att få till ett samförstånd kring bland LED- och CFL-tillverkare. Detta har resulterat i olika miniminivåer för prestanda. Samtidigt listas vissa krav, inkluderande LED-lampornas arbetsfrekvens samt krav på dimbarhet för samtliga lampor, som ännu obestämda (TBD, to be decided), vilket antyder att det blir åtminstone ytterligare en förslagsvända innan en slutversion ligger framme.

På ett intressentmöte förra året föreslog EPA en sänkning av livslängdskravet för LED-lampor från ≥25 000 timmar till ≥10 000 timmar om detta väsentligen skulle minska tillverkningskostnaden för LED-lampor, ge lägre priser för konsumenterna och snabba på marknadsövergången. EPA kom nyligen till slutsatsen att “om minimikravet på LED-lampornas livslängd minskas till 10 000 timmar skulle det visserligen bl a kunna leda till att mindre dyra produkter snabbare når ut på marknaden, men ingen vet hur stor kostnadsminskning det eventuellt kan bli fråga om”. Beslutet blev att behålla minimilivslängden på 25 000 timmar för icke-dekorativa LED-lampor.

Några andra föreslagna krav är t ex kravet på ljusstyrka, där icke-riktade och halvt riktade lampor under 10 W måste ha en verkningsgrad på minst 55 lumen per watt och lampor över 10 W måste ha minst 60 lumen per watt. För riktade lampor gäller 40 respektive 45 lumen per watt och för dekorativa lampor 45, respektive 50 lumen per watt (Källa: ENERGY STAR Lamp Program V1, D2). För samtliga lamptyper gäller att lampans utgående ljus skall motsvara en av följande nominella färgtemperaturer: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000/4100 K, 5000 K, 6500 K.

Vad gäller livslängd skall CFL-lampor ha en märklivslängd på ≥ 10 000 timmar. Efter 40% av märklivslängden eller 6 000 timmar, beroende på vad som inträffar först, skall samtliga testade enheter fungera (≥ 90% av testade enheter om de sammanfaller). Vid den andra tidpunkten skall ≥ 90% av testade enheter fungera. ≥ 50% av testade enheter skall fungera vid märklivslängden.

För halvledarlampor gäller att dekorativa lampor skall ha en märklivslängd på ≥ 15 000 timmar. Alla andra lampor skall ha en märklivslängd på ≥ 25 000 timmar. Lampor som marknadsförs som kommersiella produkter skall ha en märklivslängd på ≥ 35 000 timmar. Samtliga testade enheter skall fungera efter 3 000 timmar och ≥ 90% av testade enheter skall fungera efter 6 000 timmar.

CFL-lampor skall ha en energifaktor på ≥ 0,5 för bostadstillämpningar, eller ≥ 0,9 om de marknadsförs som kommersiella produkter. Halvledarlampor skall ha en energifaktor på ≥ 0,7 för bostadstillämpningar, eller ≥ 0,9 om de marknadsförs som kommersiella produkter.

För mer information, gå till: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.lamps

Leave a Reply