Ändrad regelprocess hos energidepartement kan ge snabbare resultat

Till följd av en rekommendation från den federala kommittén Appliance Standards and Rulemaking Federal Advisory Committee (ASRAC) kommer det amerikanska energidepartementet (DoE) nu att ha möjlighet att utnyttja s k förhandlat regelarbete (negotiated rulemaking) för att engagera interesserade parter, samla data och nå samförstånd vid utvecklingen av nya standarder för energieffektivitet.

Ändamålet med ASRAC är att tillhandahålla rekommendationer till DoE rörande standarder och testprocedurer för hushållsvitvaror och kommersiell utrustning och certifiering samt efterlevnaden av standarder och produktmärkning.   ASRAC består av medlemmar som utsetts av energiministern (Secretary of Energy). Fortsättningsvis kommer kommittén även att hjälpa till att avgöra vilka vitvaror och vilken utrustning som är mest lämpade för den förhandlade regelprocessen.

För den som inte känner till begreppet “negotiated rulemaking” är detta en process som används  inom federala organisationer där intresserade parter inbjuds att delta i arbetsgrupper vid framtagningen av föreslagna föreskrifter. Genom att utnyttja denna process kan DoE förhoppningsvis undvika ytterligare faser av återkoppling och revision som brukar förlänga den tid det tar att färdigställa effektivitetsstandarder.

Den första gruppen av produkter som faller under den förhandlade regelprocessen inkluderar: kommersiell uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC), vattenuppvärmning och kylskåpsutrustning. Arbetsgruppen för dessa produkter håller nu på att sättas samman och förväntas sammanträda någon gång under april. För att läsa mer om bildandet av arbetsgruppen, se Notice of Intent på DoEs webbplats.

Om denna nya metod för framtagning av effektivitetsstandarder visar sig framgångsrik kan det innebära en mycket snabbare ledtid för effektivitetsstandarder fortsättningsvis. Det är definitivt något som Mr Green kommer att hålla ögonen på.

Leave a Reply