Ny amerikansk effektivitetsstandard för teveapparater stäms av?

Är USA i färd med att utveckla en federal effektivitetsstandard för teveapparater?
Förra månaden skickade det amerikanska energidepartementet (DOE) ut kompletterande information om en föreslagen regelprocess, en s k Supplemental Notice of Proposed Rulemaking (SNOPR), rörande testprocedurer för teveapparater. SNOPRen var ett svar på 2012 års förslag till regelverk (Notice of Proposed Rulemaking) i vilket DOE föreslog en ny testprocedur för teveapparater. Den testproceduren var ett resultat av en namninsamling 2008 i delstaten Kalifornien och från konsumentorganisationen Consumer Electronics Association om avskaffande av DOEs förlegaded testprocedur från 1979.

SNOPRen föreslår förändringar inom följande områden:

  • Mätning av effektförbrukningen i tevepapparater med energisparande teknik, såsom sensorer, skärmhanteringssystem (DPMS) och högupplösta multimediagränssnitt (HDMI) med styrning av konsumentelektronik
  • Mätning av energiförbrukningen vid DAM (Download Acquisition mode)
  • Mätning av effektförbrukningen vid anslutning till ett nätverk
  • Bestämning av bästa möjliga signalkälla och anslutning
  • Metod för mätning av skärmens ljusstryka
  • Stabiliseringstid för mätning av ljusstyrka och effektförbrukning
  • Testning av flera belysningsvärden och en metod för generering av belysning

DOEs föreslagna mätvärde för beräkning av den årliga energiförbrukningen (AEC) för en teveapparat inriktar sig på effektförbrukningen när teven är på, av och i standby-läge, och det normala antalet timmar för tevetittande över en 24-timmarsperiod. AEC beräknas med hjälp av följande formel:

AEC = 365 * (Ppå * Hpå + Pstandby-aktiv, låg * Hstandby-aktiv, låg + Pstandby-passiv * Hstandby-passiv + Pav * Hav)/1000

Där: Pm = uppmätt effekt i ett givet läge m (i watt), Hm = timmar per dag i läge m, 365 = omvandlingsfaktor från dag till år, och1000 = omvandlingsfaktor från watt till kilowatt

DOE föreslår följande värden för belastningen per timme (Hm):
Aparater som kan nätverksanslutas
H = 5
Hstandby-aktiv, låg = 19
Hstandby-passiv =  0
Hav =  0

Aparater som inte kan nätverksanslutas
H = 5
Hstandby-aktiv, låg = 0
Hstandby-passiv = 19
Hav =  0

Som visas ovan menar DOE att teveapparater, även sådana som är utrustade med en avstängningsknapp, för närvarande aldrig är avstängda eftersom konsumenterna vill kunna sätta på teven igen med fjärrkontrollen.
Medan DOE utvecklar en testmetod och ett mätvärde för effektförbrukning har man inte ännu fastställt om detta kommer att följas av en effektivitetsstardard för teveapparater. Men om så sker kommer denna att föregripa Kaliforniens nuvarande frivilliga effektivitetsstandard för teveapparater, som trädde i kraft i delstaten i januari 2011.
Ett allmänt möte planeras för den 4 april i Washington DC för en presentation av och diskussion kring SNOPRen. Intresserade parter som vill närvara på mötet ombeds kontakta Brenda Edwards på (202) 586-2945.  En länk till föredragningslistans webbsida (som inkluderar meddelanden i det federala registret, utskrifter från tidigare möten, kommentarer och annat stödmaterial) finns här.
För mer information – gå till: http://www.powerint.com/en/green-room/mr-greens-blog

Leave a Reply