Amerikanska energidepartementet kokar ihop standardförslag för standby-energi i mikrovågsugnar

Det amerikanska energidepartementet (Department of Energy, DOE) håller på att bereda en energisparstandard för att begränsa den kraft som mikrovågsugnar nyttjar när de inte värmer vår mat. Det kan tyckas uppenbart (borde de inte dra noll watt när de inte värmer något?), men i verkligheten är det så att de aldrig stängs av och att de förbrukar en förvånansvärd mängd energi medan de väntar på att användas.

DOE studerade effektförbrukningen i standby-läge för två produktklasser av ugnar:

* Enkla mikrovågsugnar och fristående kombinerade mikrovågsugnar
* Inbyggda och ovanpåliggande kombinerade mikrovågsugnar

Test av för närvarande tillgängliga enheter visade att effektförbrukningen i standby-läge för enkla mikrovågsugnar och fristående kombinerade mikrovågsugnar varierade mellan 1,2 W och 4,7 W. Inbyggda och ovanpåliggande kombinerade mikrovågsugnar förbrukade å andra sidan mellan 4 W och nästan 9 W i  standby-läge. DOE fastslog att de egenskaper som är drivande för höga effektnivåer i standby-läge inkluderar sensorer, skärmtekniker (inklusive klockor) och styrstrategier (styrkort) för att stänga av kraften till komponenter vid standby.  De upptäckte också att mikrovågsugnar i USA inte inkluderar alternativ (trots att sådana finns) som kostnadseffektivt kan minska energiförbrukningen, inklusive en mekanisk på-/avknapp (som gör att ugnen kan stängas av) eller en styrknapp som kan stänga av skärmen (klockan) när den inte används. Intresserade parter har uppmanats att kommentera huruvida användningen av teknikalternativ, såsom switchade spänningsenheter, styrning av skärmklockan eller automatisk avstängning skulle kunna utnyttjas i framtida modeller.

De föreslagna gränsvärdena delas upp i två produktklasser. Om de antas kommer de att träda i kraft tre år efter det datum då standarden är klar:

* Enkla mikrovågsugnar och fristående kombinerade mikrovågsugnar får ha en maximal standby-effekt = 1,0 W.
* Inbyggda och ovanpåliggande kombinerade mikrovågsugnar får ha en maximal standby-effekt = 2,2 W.

För mer information, gå till avdelningen för “Cooking Products” på DOEs webbplats.

Leave a Reply