Kaliforniens energikommission inhämtar idéer kring energieffektivitet

I slutskedet av Kaliforniens process att utveckla nya effektivitetsstandarder för produkter inbjuder nu den kaliforniska energikommission (California Energy Commission, CEC) intressenter att inkomma med förslag till standarder, testprocedurer och märkningskrav. Detta följer på en serie öppna möten under förra månaden där diskussioner hölls kring det material som inkommit från intressenter till följd av den informationsförfrågan CEC sände ut i april.  Ytterligare information finns i tidigare bloggar:

CEC anordnar workshops för diskussioner kring svar på frågor om energieffektivitet
Kalifornien inleder ny process för effektivitetsstandarder med webbseminarier i april

De produkter som behandlas under innevarande fas är:

  • Konsumentelektronik – datorer, skärmar, spelkonsoller, digitalboxar och nätverksutrustning
  • Belysning – ballaster för dimning av fluorescerande belysning, lysdioder och mångfasetterade reflektorlampor
  • Vattensystem – kranar, toaletter, urinoarer och vattenmätare
  • Övrig utrustning – kommersiella klädtorkar, luftfilter, pumpar och motorer till privata simbassänger, bärbara elektriska spabadkar

CEC rekommenderar att inlämnade förslag berör följande:

  • Genomförbarhet/uppnåelighet
  • Minskning av energiförbrukningens tillväxttakt
  • Förbättring jämfört med existerande föreslagna åtgärder
  • Kostnaden för konsumenten
  • Stöd av data tillgänglig hos CEC

Förslag inlämnas senast 29 juli 2013. Mer information finns på CECs webbplats.

Leave a Reply