Ny certifieringsprocess kritiseras

I början av året införde amerikanska EPA en ny certifieringsprocess för ENERGY STAR. Enligt den nya processen måste tillverkare testa sina produkter hos tredjepartslaboratorier godkända av EPA.  (Tidigare kunde företagen lämna in resultat från egna test.) Ändringen infördes efter att det visat sig att produkter med logotypen godkänts trots att de inte uppfyllde programmets krav. Nu, bara några månader efter det att den nya certifieringsprocessen trädde i kraft börjar tillverkarna klaga.

I förra veckan publicerade Bloomberg News en intressant artikel om motståndet mot de nya testkraven. Främst handlar kritiken om att processen för testning av produkter är för dyr och komplicerad.

Diagrammet nedan är ett utdrag ur ett större diagram på ENERGY STARs webbplats. Den blåa rutan till höger (med titeln “Laboratory”) visar den del i kvalificeringsprocessen som tillkommit. I den anslutande gröna rutan listas de extra steg som är ett resultat av de nya kraven.


Källa: ENERGY STAR. Hela diagrammet kan laddas ned från ENERGY STARs webbplats.

Utöver den extra kostnaden för användningen av externa testlab nämns även att den tid och kraft som den ökade byråkratin kräver utgör ett hinder för certifiering av vissa produkter. Detta har lett till att vissa tillverkare överväger om de ska fortsätta att försöka ENERGY STAR-märka en del av sina produkter.

Förutom tillverkare har även industrigrupper såsom Consumer Electronics Association, Association of Home Appliance Manufacturers och Information Technology Industry Council framfört kritik, i likhet med vissa kongressledamöter.

Det ska bli intressant att se hur detta utvecklar sig. Medan tredjepartstestningen kan ha vissa inkörningsproblem har den även fördelar. Nämligen att den tillser den nivå av ansvarighet och objektivitet som är nödvändig för att göra ENERGY STAR-märkningen trovärdig. I likhet med allt som är kontroversiellt finns det flera sätt att se på saken.

För mer information se sidan Third-Party Certification på ENERGY STARs webbplats.

Leave a Reply