“Nöden är uppfinningarnas moder”

Det gamla talesättet visar sig än en gång vara sant. I det här fallet handlar nöden om att ta itu med den kraft som utnyttjas av produkter i “standby”- eller avstängt läge. För att göra det presenterar folk alla möjliga sorters unika tillvägagångssätt.

En innovation som nyligen väckte mitt intresse är den “popping socket”-lösning som presenterades i CNET-artikeln: To save energy, popping socket unplugs plugs. Idén är här att ha ett vägguttag som “spottar ut” kontakter när elektrisk utrustning står oanvänd under en tid.

Även om nya idéer som det “spottande uttaget” är intressanta är det värt att notera att elingenjörer på senare år har gjort enorma framsteg vad gäller att minska energiförbrukningen i sina produkter i “standby”- och av-läge.

Introduktionen av integrerade styrkretsar har exempelvis minskat effektförbrukningen utan last från 1 W eller mer till mindre än 100 mW i många nya produkter. I vissa fall har effektförbrukningen minskat till under 10 mW, eller t o m närmat sig “noll” watt.

Sådan teknik utnyttjas nu brett i produkter som teveapparater, vitvaror, skärmar, skrivare och DVD-spelare, och har varit en viktig framgångsfaktor för program som ENERGY STAR och EU-kommissionens ErP Ecodesign-direktiv. I slutet av 2011 kunde bara Power Integrations integrerade kretsar spara konsumenterna över fem biljoner dollar i billigare elräkningar.

Det är bra att det finns uppfinnare i världen fullt upptagna med att hitta på nya sätt att spara energi. “Popping sockets” ser till att jobbet blir gjort och är ett kul sätt att uppmärksamma vikten av att minska energislösande “standby”. Men jag hoppas att smarta och effektiva kretskonstruktioner kommer att bli normen och att vi kommer att undvika det så uppenbart mindre praktiska mekaniska alternativet.

Leave a Reply