ENERGY STAR uppdaterar program för avbrottsfria kraftmatningsenheter (UPS)

I februari påbörjade amerikanska EPA utvecklingen av ett nytt ENERGY STAR-effektivitetsprogram för avbrottsfria kraftmatningsenheter (UPS, Uninterruptible Power Supplies) (se Mr. Greens blogg Interrupting Non-interruptible Energy Waste). Då var planen att ha programspecifikationens krav färdiga i slutet av 2010. På grund av den mängd produkter som omfattas har det gått långsammare än väntat – programmet väntas nu vara färdigt i mitten av 2011. Men aktiviteten inom programmet har börjat hetta till, med ett första utkast till testspecifikation och två webbkonferenser med intressenter under de senaste veckorna.

Det finns stora möjligheter att spara energi; EPA beräknar att upp till 710 miljoner kWh per år av den energi som för närvarande förbrukas av UPSer i USA kan undvikas. Produkter som kan erhålla ENERGY STAR-kvalificering kommer att inkludera:

* Enkel- och trefas-UPSer för användning i hushåll, små kontor och datacentraler

* Statiska och roterande UPSer

* UPSer med AC-utgång och DC-utgång

I november spred och diskuterade EPA sitt första testmetodutkast, baserat på IECs standarder 62040-3 och 88528-11, för användning under datainsamlingsfasen. Detta utkast föreskriver effektivitetsmätningar på 100%, 75%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% och 0% av testlasten, inkluderande samtliga lägen märkta som energisparlägen (Energy Saver Modes). Ytterligare tester inkluderar kraftfaktor- och överlastfunktion. Tidigare denna vecka hölls det andra intressentmötet för att hjälpa EPA att bättre förstå vilka produktegenskaper som är viktiga för UPS-slutanvändare, inklusive inköpare till datacentraler, och vilken energieffektivitetsdata som det skulle vara bra om programmet tillhandahöll.

EPA hoppas ha testspecifikationen färdig innan årets slut, testdata för enheterna insamlade under första kvartalet och programspecifikationerna färdiga och publicerade 15 juli 2011. Eftersom det är ett nytt program kommer det att träda i kraft omedelbart.
Om du vill medverka till utvecklingen av UPS-specifikationen, eposta dina kontaktuppgifter till UPS@energystar.gov för att läggas till intressentlistan. För ytterligare information, inkluderande en kopia av testspecifikationen och presentationer på intressentmöten, gå till: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.uninterruptible_power_supplies

Leave a Reply