Ett radioprogram betyder så mycket

Något märkligt har hänt. Sveriges Radio har sänt ett program där man för en gångs skull kontrollerade politikernas lögner och halvsanningar om orsaken till elbrist och elprischocker. Resultatet av kontrollen blev att elkrisen i Sverige i grunden orsakades av politiskt beslutade kärnkraftsnedläggningar. Programmet visade också att alla fantasier om snabb utbyggnad av vindkraft och elnät är just fantasier. Vi kommer att tvingas leva med elbrist och gräsliga elpriser åtminstone de närmaste tio åren.

Härom dagen sände Sveriges Radio Kaliber-programmet ”Elchocken och ministerns omöjliga löften”. Programmet var i och för sig inte ett dugg märkligt. Man bara gjorde de kontroller som en normal journalist alltid förutsätts göra.

Men när det gäller energipolitik var det många år sedan våra media skötte sitt jobb. Grundprincipen har länge varit: ”vindkraft bra – kärnkraft dåligt”. Utifrån det har man släppt igenom de mest uppenbara lögner. Media har till och med accepterat den uppenbart idiotiska tankevurpan att det är billigare att bygga vindkraft än att använda befintlig kärnkraft.

Pinsamma lögner
Det här blev extra uppenbart efter den politiskt styrda nedläggningen av Ringhals 1 och 2 (plus O1 och O2). Vem som helst som behärskar de fyra räknesätten inser ju rimligen att man inte kan minska den genomsnittliga tillgängliga elproduktionen i Sverige med 15 procent utan att det skapar problem. Att vi dessutom sänker den tillgängliga maximala effekten söder om Dalälven med 20 procent är förstås ännu värre. Och om man samtidigt talar om kraftigt ökade effekt- och energibehov – då borde alla larmsignaler ha gått igång på full volym i energijournalisternas huvud.

Ändå har vi de senaste åren matats med att ”eventuella problem inte alls beror på nedlagd kärnkraft”. Allt beror i stället på någon form av ”gudomligt ingripande” (med andra ord EU) eller på elaka ryssar. Till och med elföretagen har mörkat betydelsen av kärnkraftsnedläggningarna. Den som letat efter orsaker till höga elpriser de ”konventionella vägarna” har oftast fått leta förgäves efter huvudorsaken.

Kaliber kollade
Men Kaliber nöjde sig alltså inte med Magdalena Anderssons ”Putin-priser” och Khashayar Farmanbars fantasier om havsbaserad vindkraft om ett till två år. De kollade i stället fakta. Och fakta visade en helt annan bild än den som politikerna ville visa upp.

Framför allt visar fakta att situationen på elområdet inte alls är så dålig som den ser ut. Situationen är ännu mycket värre. Nedläggningen av kärnkraft och värmekraft har satt Sverige i en situation som inte går att reparera inom rimlig tid ens om vi ”sätter till alla klutar”.

Till och med om havsbaserad vindkraft faktiskt skulle kunna leverera stabil el – vilket den inte kan – får vi räkna med bortåt tio års energikatastrof. Så lång tid tar det att projektera och bygga.

Att bygga ut överföringskapaciteten från norr till söder tar också tid. Nedläggningen av R1 och R2 minskade maximal överföringskapaciteten mellan elområde 2 och 3 från 7,3 GW till i genomsnitt 6,2 GW och bara att bygga ut till tidigare kapacitet kommer att ta flera år. En ordentlig ökning av kapaciteten kommer att ta många år och blir inte klar innan batterifabriker och produktion av fossilfritt stål i norra Sverige med råge tagit hand om den tänkta överkapaciteten.

Ägarna ville bygga ut
Vi har alltså politiker som både ställt Sverige i en totalt ohållbar energisituation och samtidigt vitt och brett utlovar jättesatsningar på energislukande industrisatsningar. Att det inte går ihop är uppenbart.

Den stora frågan är förstås hur man kunde göra något så vansinnigt som att först riva ett väl fungerande system och först därefter börja fundera på hur ett nytt system skulle kunna byggas.

Om vi hade talat om konkurrerande företag utan något som helst samhällsansvar skulle man möjligen kunnat förstå tankegångarna. Men här är det i stället landets regering som har drivit igenom nedläggningarna och orsakat katastroferna. De konkurrerande företagen var till och med villiga att acceptera förluster på grund av den huvudlösa utbyggnaden av vindkraften. Företagen visade ett samhällsansvar som regeringen helt saknade.

2014 hade ägarna av Oskarshamns kärnkraftverk (Uniper och Fortum) satsat många miljarder på att renovera och uppgradera O1 och O2 till att kunna producera el i många år till. Vattenfall (och Sydkraft) hade just köpt mark till två nya reaktorer till Ringhals kärnkraftverk och hade naturligtvis inte den minsta tanke på att lägga ner några befintliga reaktorer. Alla visste de att elbehovet skulle växa och att de pressade elpriserna inte skulle bestå.

Men regeringen drev igenom nedläggningarna. Idag påstår man fegt att det handlade om marknadsmässiga beslut, men så var det inte alls. MP hade bestämt sig för att lägga ner reaktorer och S/MP-regeringen använde allt från höjd effektskatt till rent ministerstyre och utbytta styrelseledamöter (Vattenfall) för att få sin vilja fram.

S/MP har hela ansvaret
För en gångs skull kan vi alltså med full säkerhet peka ut de ansvariga. S/MP-regeringen som tillträdde 2014 är helt och hållet ansvariga för nedläggningen av först O1 och O2 och sedan R1 och R2.

I och för sig kunde man kanske stödja sig på kärnkraftsomröstningen 1980, där riksdagen satte ett slutdatum för kärnkraften till 2010. Men 2010 hade verkligheten kommit ikapp och riksdagen beslutade att befintliga reaktorer skulle få köras under hela sin möjliga livslängd och att nya reaktorer skulle få byggas för att ersätta de gamla. 2010 blev en nystart för kärnkraftsindustrin.

Med facit i hand ser vi att nedläggningarna av O1, O2, R1 och R2 var en katastrof för den svenska elförsörjningen. Det visste egentligen alla redan 2014, men för Socialdemokraterna var regeringsmakten så viktig att man accepterade Miljöpartiets galna krav. För aktivisterna i Miljöpartiet var förstås kärnkraften ”Stora Satan” och nedläggningarna var värda alla tänkbara katastrofer.

Dags att betala?
Varför är då P1-programmet så viktigt? Allt som sägs i programmet har ju varit välkänt i många år.

Men det finns trots allt en stor skillnad mellan ”statens röst” och alla fristående kanaler (inklusive EiN). Politiker brukar vara duktiga på att klassa information som ”fake news”, till och med om det kommer från tidningar som GP och SvD. Men ”statens röst” är betydligt svårare att bortse från.

Att klassa ”Elchocken och ministerns omöjliga löften” som ”fake news” blir därför inte så lätt. Frågor som refererar till programmet kan inte bara viftas bort utan måste besvaras på ett något så när rimligt sätt.

Och där riskerar man nu att stå ”med rumpan bar”. Under många år har politikerna vant sig vid att kunna använda fullständigt infantila argument i energidebatten utan att få följdfrågor. De journalister som idag accepterar samma dumheter riskerar att framstå som totala nollor. Inga journalister tycker om att framstå som nollor.

Så förr eller senare kommer någon att ställa de följdfrågor som hittills ingen vågat ställa: ”Hur kunde ni med berått mod förstöra den svenska elproduktionen?” ”Hur kunde ni fatta beslut som ni visste skulle ställa till katastrof för Sveriges invånare och företag?” Och kanske den mest förbjudna frågan av dem alla: ”Var inte detta en form av landsförräderi?”

16 Responses to “Ett radioprogram betyder så mycket”

 1. Frågan är alltså hur Socialdemokraterna skall kunna undvika att få energifrågan ”på riktigt” som valfråga. Man kanske kan göra en ”Guterres”.

  FNs generalsekreterare har ju som alla säkert märkt misslyckats totalt i Ukraina-frågan. Agerandet är så pinsamt att inte ens Sveriges politiker vill tala om det. De är annars världens största hejaklack för FN.

  Så häromdagen gick i stället Guterres ut med en ny skräckrapport om klimatkatastrofen där han pekar på fyra ”nya” klimatrekord som gör allt ännu värre.

  Det första gällde att koldioxidhalten var högre än tidigare. Kanske inte så märkligt eftersom koldioxidhalten stigit stadigt i sådär hundra år. Det märkliga är möjligen att koldioxidhalten de senaste åren stigit lite mindre än förväntat.

  Det andra gällde den rekordhöga havsnivån, 10 cm stigning sedan 1993 enligt satellitmätningar (knappt 6 cm i genomsnitt utmed kusterna enligt traditionella pegelmätningar). Havsnivån har nu stigit i ett jämnt och oproblematiskt tempo i ett par hundra år så där är problemet snarare att havsnivån inte på något sätt vill följa alarmisternas prognoser.

  Det tredje är att världshaven är surare än någonsin, eller rättare sagt lite mindre alkaliska och det fjärde är att haven är en aning varmare än tidigare. I bägge fallen handlar det om ytterst långsamma förlopp som varit kända mycket länge och där effekterna på till exempel korallreven har visat sig vara kraftigt överdrivna.

  Guterres gick alltså ut och slog på alarmklockan för att ”mörka” FNs totala misslyckande i Ukraina. Vi får väl se vilka alarmklockor Socialdemokraterna väljer för att mörka den energikatastrof som de själva skapat.

  Visst är politik intressant?

  /göte

 2. Jacob Wallenberg säger: ” Behovet av mer planerbar energi i Sverige är tydligt och då finns just nu bara ett alternativ. Tillgången till energi kan inte garanteras. Vi har slagit sönder grundsystemet. Det har att göra med att vi har stängt ned kärnkraftverken i södra Sverige. Då har vi slagit sönder grundsystemet. Vi måste tala om planerbar energi. Annars kanske du inte vågar bygga den där nya fabriken.”

 3. Göte/

  Ett komplement till din inlaga från annat håll,
  https://ledarsidorna.se/2022/05/hur-okunniga-statsrad-kan-vi-ha/

 4. Det är märkligt att Farmanbars katastroofala haveri i Kaliber inte väckt större uppmärksamhet än vad det har gjort. Var hittar vi uppföljning i msm med SR/SVT och då även på nyhetsplats? Vi pratar ju inte om en marginell fråga utan om något centralt för landets välstånd.

  Det enda jag har sett är en uppföljning på ledarplats i Expressen. Förvisso sträcker sig min överblick ett begränsat antal massmedia med det är ändå märkligt tyst.

 5. SR/SVT talar helst om Vindkraft och vätgas.
  SVT 2022-05-19 När Karlshamnsverket kör för fullt går det åt 140 000 liter olja i timmen. Det är inte bra att använda fossila bränslen säger Farmanbar. Jag ser nästa steg och det är att ställa om Karlshamnsverket till att bli ett vätgascentrum.

  Ett antal lokalpress m.m. har tagit upp Farmanbars bedrifter. t.ex.

  https://www.sla.se/2022/05/19/farmanbars-kraftlosa-loften/

  https://www.blt.se/ledare/skydda-oss-fran-socialdemokraternas-fake-news-8cd13483/

  https://www.gp.se/ledare/varf%C3%B6r-ljuger-energiministern-om-elpriserna-1.72995754

  https://ulsansblogg.wordpress.com/2022/05/20/skogkar-en-minister-som-inte-vet-vad-han-sysslar-med/

  https://www.nsk.se/ledare/elprischocken-i-skane-hade-kunnat-undvikas-3c005d36/

 6. Bra som vanligt från Göte (och så också Eskils kommentar). För det är ju upplysning/fakta till väljarna som behövs – speciellt ett valår – annars blir vi kvar i träsket för evig tid.
  P1 Kaliber i all ära, men hur många procent av väljarkåren lyssnar till Kaliber. Fler än vi tappra elinor anhängare kanske, men alltför få för att få genomslag och kunna påverka valet. Regeringens fiasko är uppenbart inom så många områden men opinionssiffrorna verkar oomkullrunkeliga. Vad göra?

 7. ”Snälla väljare – ge oss en ny energiminister i höst” (Expressen 18/5)
  Jag läser inte Expressen så ofta men hittade nu ledaren från 18/5. Hoppas att väldigt många röstberättigade också gör det.
  Tack Eskil för tipset:
  https://www.expressen.se/ledare/snalla-valjare–ge-oss-en-ny-energiminister-i-host/?referrer=todays-news

 8. Men kära tid ! eftersom sanningen är så uppenbar, förutom för S o MP, så må man undra varför inte hela den ekonomiska makteliten med Wallenberg i spetsen , ställer sig upp som en man och fullkomligt ryter -”NU FÅR DET VARA NOG!”. Den rådande politiska idiotin måste stoppas. Den nuvarande politiska charaden är rent löjeväckande för ett land som håller sig för mer än de flesta andra och alltid ska visa alla vad som är rätta vägen och sättet.

 9. Teknikföretagen säger följande: https://www.teknikforetagen.se/nyhetscenter/nyheter/2022/aven-sverige-bor-ga-fran-ord-till-handling-och-bana-vag-for-ny-karnkraft/

 10. Hej Göte och tack för ännu en utmärkt blogg. Jag har flera gånger hört att nedläggningen av kärnkraftverken i södra Sverige påtagligt minskat möjligheten att överföra el. Du har till och med siffror på vad nedstängningarna i Ringhals gjorde så jag är nyfiken på var du hittade siffrorna.

  Jag har även läst att den nya STATCOM-anläggningen i Stenkullen kompenserar för den förlorade reaktiva effekten i både R1 och R2.
  https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2021/statcom-anlaggningen-i-stenkullen-ar-i-drift-och-bidrar-med-reaktiv-effekt-till-sydvastra-sverige/

  En STATCOM ger ju inte de andra positiva effekterna som kortslutningseffekt och svängmassa, men är tydligen en viktig hörnsten i elnätet. Något jag förgäves försökt googla fram är vad den kostade. Uppenbarligen är den anläggningen en direkt konsekvens av kärnkraftsnedläggningen. Hur mycket annat liknande har byggts utan att väljarna informerats om kostnaderna?

 11. Enligt Danska NVE är Norge det enda nordiska landet med överskott i kraftbalansen. Det vill säga hur mycket kraft som kan produceras när den behövs som mest.

  Danmark, Sverige och Finland har ett el- underskott. Fram till 2030 kommer hela Norden att vara beroende av elimport när elförbrukningen är som störst eftersom de oreglerade förnybara energikällorna inte levererar när solen inte skiner och vinden inte blåser.

 12. Siffror på hur mycket överföringskapaciteten minskade av reaktornedläggningarna tog jag från en artikel i Ny Teknik. Jan Blomgren brukar annars tala om tio till femton procent reducering. Just nu ligger överföringen mellan SE2 och SE3 på strax över 6 GW, men jag har sett toppar på nästan 6,5 GW så det är uppenbart att det är möjligt att överföra mer än 6,2 GW.

  Både elektroniska STATCOM, HVDC-länkar och elektromekaniska synkronkompensatorer kompenserar för reaktiv effekt. ”Lustigt nog” sålde ABB både STATCOM-tekniken och HVDC-tekniken till Hitachi när man gjorde sig av med Ludvika-anläggningen.

  Jag har inte kollat priset för STATCOM och synkronkompensatorer. Men dyra är de och de klarar naturligtvis inte att ge den stabilitet i nätet som kärnkraftsreaktorerna ger. Det räcker ju att titta på de våldsamma svängningarna de senaste dagarna för att inse problemet med vindkraft. Elproduktionen har pendlat med en faktor tio. I och för sig bättre än vindkraften Danmark, som har pendlat med en faktor trettio.

  /göte

 13. Fick denna idag ifall någon är intresserad av att gå.

  Hearing: Vad betyder havsbaserad vindkraft för Stockholms elförsörjning?

  15 juni
  12.00–14.00
  Regeringsgatan 29, Stockholm

  Just nu planeras vindkraftsproduktion motsvarande flera kärnkraftsreaktorers elproduktion på flera ställen runt Stockholmsregionens kust. Det är en effekt av Stockholms och resten av Mellansveriges stora behov av el, samtidigt som mycket av den elproduktion som regionen brukat använda – vattenkraften i Norrland – tecknas in av lokala behov i den fantastiska industriboomen i Norr- och Västerbotten.

  Vilka är projekten? Vad innebär de för människor och företag i Stockholmsregionen? Hur påverkar den havsbaserade vindkraften elsystemet regionalt och nationellt? Och hur ska projekten kunna omsättas i verkligheten?

  Varmt välkommen till en hearing där ett stort antal röster djupdyker i en av Stockholms viktigaste framtidsfrågor.

  Medverkande:
  Gustav Hemming, tillväxtregionråd (C)
  Kjell Jansson, ordförande, Moderaterna Stockholms län
  Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH
  Fredrik Svartengren, chef enheten förnybar energi och samhälle, Energimyndigheten Niclas Erkenstål, Managing Director, Njordr Offshore Wind
  Olle Hedberg, vd, wpd Offshore
  Måns Larsson, projektutvecklare, Eolus Vind
  Fler talare tillkommer.

  Samtalet modereras av Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

  Mingel, registrering och servering av lunch från klockan 11.30 i Handelskammarens nya lokaler på Regeringsgatan 29.

 14. Kul att SR äntligen börjar syna elmarknaden på riktigt.
  Hoppas det ger avtryck i opinionen !

 15. Nej, hafsbaserad vindkraft 15 juni går inte alls.

  Däremot är alla välkomna till Elektronikmässan i Kista 15-16 juni. Elektronik i Norden har monter I:18 och kaffepannan står alltid på. Jag finns i montern för det mesta.

  /göte

 16. great

Leave a Reply