ECS är etablerad i Kista

Det blev en kraftig ökning av antalet besökare på embeddedkonferensen. 23 procent fler än förra året är ett ordentligt språng uppåt. Delvis beror det väl på att embeddedområdet fortsätter att växa, men också på att flytten till Kista slagit igenom på allvar.

Tredje året
För även om embeddedkonferensen firade tioårsjubileum i år var det bara två år sedan flytten från Älvsjö till Kista. Visserligen såg vi en ökning i besökarantal redan då, men kanske inte i den omfattning man skulle ha kunnat vänta sig. Kista är ju trots allt Sveriges stora utvecklingscentrum för elektronik.

Men i år verkar företagen, inklusive Ericsson, ha släppt iväg sina anställda på allvar. Delvis kanske det berodde på att Sara Mazur, chef för Ericsson Research, var inledningstalare. Eller så berodde det på att EUs forskningsprojekt Arrowhead fanns med på golvet. Eller kanske ökningen helt enkelt berodde på att Kistaföretagen insett värdet av embeddedkonferensen. Hur som helst – besökarna kom.

Bättre upplägg
Förra året hördes en hel del irriterade kommentarer från utställarna. Man klagade framför allt på att konferenslokalerna hamnat alltför långt från utställningsdelen och att en del konferensdeltagare knappast fick tillfälle att besöka utställarna.

I år var upplägget betydligt bättre. Ett av konferensens huvudspår kördes i utställningsdelen och alla konferenslokalerna låg i omedelbar anslutning till utställningen. Lunch och kaffe serverades också betydligt mera centralt i utställningsdelen.

Det här är faktiskt oerhört viktigt, inte bara för att utställarna är de som faktiskt bekostar konferensen. Konferensen är också en viktig mötesplats mellan alla kategorier av besökare och utställare. Den är till exempel en alldeles utmärkt kontaktyta mellan skola och företag. Det vore kul att se hur många sådana kontakter som resulterar i framtida anställningar.

Mycket kaffe
För vår egen del märkte vi den ökade tillströmningen redan på första dagens förmiddag. Elektronik i Norden har alltid bjudit på kaffe och den här gången var efterfrågan närmast hysterisk. På måndagen köpte jag ett ganska stort antal kilo kaffe och några hundra koppar för att klara två dagars förbrukning. Redan någon timma efter lunch första dagen fick jag skicka ut ”löpare” för att köpa mer i närmaste affär. Helt otroligt.

Det kanske är läge för ett kaffediagram. Om jag bara kunde hitta kvitton för de senaste åren skulle de förmodligen visa ökningen av utställare och besökare på ett alldeles utmärkt sätt. Kanske läge för ett analysprogram i molnet.

Etablerat
Så här efter tio år ser det i alla fall ut som om embeddedkonferensen både har hittat sin form och sina besökare. Det finns säkert mycket mer att göra, men grundmodellen är inte dum. Ett brett och djupt konferensprogram med flera spår, En relativt kompakt utställningsdel i mitten av konferensen. Och sist, men inte minst – Swedish Embedded Award. Det var ju faktiskt med embeddedpriset alltsammans började och embeddedpriset är idag en naturlig och viktig del av konferensen.
Så jag är ganska nöjd.

Leave a Reply