TV och FPGA

Den här veckan handlar många nyheter om TV och teknik för TV-överföring. Det är inte så konstigt. Den årliga IBU-mässan drog igång idag och de flesta nyheterna på TV-sidan brukar presenteras lagom till den.
Som vanligt handlar mycket om högre upplösning och tre dimensioner. Sony visade till exempel en videoprojektor för 4k-formatet, avsedd för hemmabruk. Det innebär alltså en upplösning som är fyra gånger högre än dagens Full-HD. Kvalitetsskillnaden mellan ”riktiga” biografer och verkligt avancerade hemmabiografer håller på att suddas ut.

Men de största skillnaderna märks nog ändå på produktionssidan. Xilinx visade till exempel hur man kan använda företagets FPGA-komponenter och IP-block för att tillverka små kompakta utrustningar för att skicka videoströmmar över 10 Gigabit Ethernet. Det låter kanske inte så märkligt, men innebär faktiskt en revolution.

I praktiken kan man rationalisera bort större delen av den utrustning (och den personal) som normalt sett måste skickas till den plats där en TV-upptagning skall ske. Videoströmmarna från de olika kamerorna paketeras och läggs samman över en 10 Gbit Ethernet-länk. Signalerna komprimeras inte och man behöver därför inte göra någon bildbehandling på platsen. Allt kan göras centralt. I kombination med dagens små och ljuskänsliga kameror innebär det en väldig skillnad.

Det är också intressant att se hur tekniken för TV-branschen och nätverksbranschen går samman allt mer. I bägge fallen handlar det om våldsamma överföringshastigheter, extremt snabb signalbehandling och snabbt förändrade förutsättningar. Och i bägge fallen passar de största och snabbaste FPGA-kretsarna som hand i handske.

Embedded och betalande studenter

Annars har det mest handlat om embedded den senaste veckan. Embeddedkonferensen närmar sig med stormsteg och innan dess finns det massor att göra. Dessutom hade KTH sin fjärde ICES-årskonferens i förra veckan och den var som vanligt mycket intressant. ICES är ju ett samarbete mellan KTH och industrin och det är något vi aldrig kan få för mycket av.

KTH har satsat hårt på embedded-utbildning de senaste åren. I år började till exempel en masters-utbildning med embedded-inriktning, som vi hoppas komma tillbaka till inom kort. Här verkar KTH ligga mycket bra till i en internationell jämförelse och intresset är stort både från EU-studenter och studenter utanför EU.

Men de svenska högskolorna har en del problem i år. De nya reglerna för studieavgifter innebär att utomeuropeiska studenter från ett år till ett annat går från avgiftsfritt till höga avgifter. Att så snabbt göra en sådan stor omställning är naturligtvis inte lätt.

För att göra det hela ännu lite värre har politikerna samtidigt infört krav på reciprocitet gentemot övriga EU-länder. Det innebär att vi inte bör ta emot fler elever från EU-länder än antalet svenska elever som studerar i övriga EU. Problemet är att intresset från svenska elever att studera utomlands inte är så stort och att högskolor som KTH därför tvingas att skära i antalet platser.

Som vanligt är det svårt att göra så här stora förändringar ”på ett bräde”. KTH har idag ett såpass bra namn globalt att man räknar med att kunna stå sig bra i konkurrensen. Men för de många mindre högskolor som vuxit upp på senare år blir det betydligt värre att behålla elevtillflödet.

Leave a Reply