Linuxspalten nr 7 2011

Kontinuitet kostar eller

Någon gång i våras blev jag inspirerad att börja med geocaching. Den nya hobby som jag liknar vid att plocka svamp. Det handlar om att lokalisera och hitta små gömmor med hjälp av en gps. En hobby som jag delar med fem miljoner andra som vill ut och röra sig i natur eller stadsmiljö runt om i världen. Gömmor finns det gott om, just i detta nu 1,5 miljoner stycken och de senaste 30 dagarna har det postats kring 7 miljoner loggar där någon har hittat en gömma och via internet ”loggat” sitt fynd.
Med Android i telefonen hittade jag också en app, c:geo, som enkelt kunde hjälpa till att logga och att spontan-cacha även när jag inte varit förutseende nog att ladda ner koordinater till nya gömmor i min vanliga skogsmulle-gps.

Ett avhopp
Kontinuitet och trygghet att programvara vidareutvecklas och underhålls är ofta ett argument som används ”mot” den öppna källkodsrörelsen. På samma gång som öppenheten prisas, nya modeller för hur man ska ta betalt och överleva i den öppna källkodsvärlden tas fram, så lyfts fingrar för riskerna att inte ha en organisation eller en ansvarig för den öppna källkod du använder i ditt öppna projekt.
c:geo utvecklades av Radovan Paska (aka carnero) i Tjeckien och fick snabbt en stor användarbas. Men som så många vackra sagor tog även Radovans tid slut. Han beslöt att avluta arbetet flyttade i sommar över all kod till den öppna källkodsrörelsen under samma licens som gäller för Apache v2.
Dog projektet frågar någon? Nej är svaret. Nej med eftertryck, projektet lever vidare och syns mig starkare som c:geo-opensource.
Ett bra projekt, en bred bas av programmerare, en stark och en väl fungerande ”community” har tagit c:geo vidare. Radovans direkta engagemang slutade. Redan två månader, efter att projektet släpptes till öppen källkod, kan jag som användare se förbättringar. Förändringar som tydligt pekar framåt.

Stärkt ur krisen
Den öppna källkoden lever vidare, det är smärtsamt med förändring, men finns bara grunden i en bred användarbas kan projekten leva vidare. Jag vågar säga att stabilitet på inget sätt skulle vara kopplat till formell organisation. Det som grävs ner i en formell organisation, där det lätt skapas skyddsmurar mot förändring, blir till ett tungt ok att bära när nyckelpersoner kliver åt sidan. Läser man den mejltrafik som finns i c:geos olika forum är det enkelt att se hur starkt ansvaret emot användarna, det stora flertalet, är och hur snabbt en bazar-struktur ändå formar sig efter nya förutsättningar. Le roi est mort – vive le roi.

Ett ps.
Vill du veta mer om geocaching så är det enklast att titta på http://www.geocaching.com eller den svenska intresseföreningen http://www.geocaching.se. Med så många utövare händer det naturligtvis en mängd saker runt om i världen inom ramen för geocaching. Stora event, små vandringar, nya idéer hur man kan utveckla hobbyn. Det är gratis att geocacha. Det finns alltid en gömma nära dig att leta rätt på. Ofta kommer gps:en ta dig till platser du inte besökt i din egen hemstad. Platser du inte visste fanns, utsikter du kan glädjas åt. Det ligger en gömma under en av broarna till Långholmen i Stockholm, ”Påhl Sundet” heter den, en plats där tull togs upp redan tidigt 17-hundratal. Ingen vacker plats, där under bron, men udda är den.

Leave a Reply