Amerikanska energidepartementet närmar sig målet – nya teststandarder publicerade för BCS och EPS

Förra månaden publicerade det amerikanska energidepartementet (DoE) tillägg till sin testprocedur för batteriladdarsystem (BCSer) och externa spänningsaggregat (EPSer). Detta fullbordar en viktig milsten för energidepartementet och innebär att man istället kan inrikta sig på nästa (väldigt viktiga) del av EISA2007-kraven för BCS och EPS – och komma med sin första energistandard för BCSer och utöka den nuvarande EPS-standarden.  Båda dessa standarder skulle kunna påverka inte bara amerikanska utan även internationella effektivitetsprogram.

I energidepartementets nya BCS-dokument ingår nu energiförbrukningen i aktivt läge i testproceduren, som i en tidigare version endast omfattade energiförbrukning i underhållsläge och utan batteri. Detta harmoniserar energidepartementets procedur med de testmetoder för konsument-BCSer som den kaliforniska energikommissionen (California Energy Commission, CEC) och ENERGY STAR utnyttjar.

På EPS-fronten utökar DoE de produkter som förnärvarande omfattas genom att inkludera EPSer med flera olika utspänningar (den nuvarande standarden reglerar endast produkter med enkel utspänning), EPSer som kommunicerar med lasten, EPSer som utför strömbegränsning, eller de med en uteffekt på över 250 W.

Den stora frågan nu när testprocedurerna är klara är när de slutliga effektivitetsstandarderna kommer att publiceras (enligt EISA 2007 krävdes de faktiskt den 1 juli i år för att träda i kraft 2013). Såsom tidigare nämnts kan den få återverkningar även utanför USA. Andra länder förväntas se över och anta samma BCS-testprocedurer och möjligen liknande gränser för energiförbrukningen. Dessutom kan den utökade EPS-standarden resultera i internationellt antagande, i linje med den nuvarande trenden att harmonisera effektivitetsprogram för EPSer världen över.

För att ta del av DoEs testprocedurer för både BCSer och EPSer, ladda ned en kopia av det amerikanska federala registermeddelandet, “Energy Conservation Program for Certain Consumer Appliances: Test Procedures for Battery Charger and External Power Supplies” på:  http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-06-01/html/2011-12595.htm

För mer information om DoEs verksamhet inom BCS- och EPS-program och för anmälan för information via epost, gå till: http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/battery_external.html

Leave a Reply