Digitalboxen – en osannolik energislukare

Om du skulle namnge hushållets största energianvändare i fråga om genomsnittlig årsförbrukning räknat i kilowattimmar skulle du förmodligen tänka på den dubbla kyl- och frysen eller den jättelika 65-tums teven. Däremot skulle du nog inte ta med i beräkningen den där oansenliga lilla digitalboxen bredvid teven. En nyligen publicerad rapport från Natural Resources Defense Council (NRDC) avslöjar dock just digitalboxen som den största energislukaren i ditt hem.

Enligt rapporten förbrukade digitalboxar i USA under 2010 cirka 27 miljarder kilowattimmar el, vilket resulterade i 16 miljoner ton CO2 och kostade konsumenterna totalt tre miljarder dollar. Teknikutvecklingen världen över tycks stödja NRDCs uppgifter. I mars skrev jag om att Kina publicerar sin första standard för digitalboxar och i Europa är många operatörer i färd med att åtgärda saken genom att modifiera sin hårdvara.

Flertalet digitalboxar är igång 24 timmar om dygnet , sju dagar i veckan – och går aldrig ner i djupt sovläge. Version 3 av ENERGY STARs specifikation definierar djupt sovläge som ≤15% av energiförbrukningen i påläge, men det är en valfri extrafunktion. NRDCs rapport presenterar idéer för att förbättra digitalboxarnas verkningsgrad och vill se en kraftigt ökad implementering av djupt sovläge.

Europeiska Sky Broadcasting är en av de operatörer som redan har börjat inkludera s k “deep-sleep”-funktion i sina digitalboxar. När de inte används går digitalboxarna automatiskt ner i djupt sovläge varje natt från kl 23.00. Manuell omstart kräver 90-sekunders väckningstid.

Framväxande teknik behandlas också i rapporten. NRDC föreslår att digitalboxar bör följa samma modell som “streaming”-tjänster (såsom Netflix och AppleTV) som utnyttjar nätverk av trådlös utrustning såsom Bluray-spelare och spelkonsoller. Ett sådant scenario kräver endast en central digitalbox per hushåll, husets övriga teveapparater utnyttjar tunna klienter som mottar signaler från den central enheten.

Om såväl djupt sovläge som tunn klientteknik utnyttjas beräknar NRDC att den totala energiförbrukningen för digitalboxen per hushåll skulle kunna minska med över 430 kilowattimmar per år – från 617 till endast 179 kWh/år.

För att läsa hela rapporten, gå till: http://www.nrdc.org/energy/files/settopboxes.pdf

Leave a Reply