ENERGY STAR inleder uppdateringsprocess för skärmar

Amerikanska EPAs ENERGY STAR-team har just släppt det första utkastet till en ny version av sin kravspecifikation för skärmar. Utkastet till den 6e versionen av effektivitetsspecifikationen har tagits fram i samarbete med EU-kommissionen och är tänkt att ersätta den nuvarande 5.1-versionen som varit i bruk sedan slutet av 2009. Förutom datorskärmar inkluderar programmet för närvarande digitala fotoramar och skyltar, och kan även inkludera skärmar med KVM-funktionalitet*. Undantagna är produkter med ett diagonalmått på över 60 tum, produkter med en integrerad teve-tuner, dubbelfungerande teve-/datorskärmar, skärmar för diagnostiska medicinska tillämpningar och datorplattor.

Bland utkastets huvudpunkter märks:

* Eftersom skärmar och teveapparater används och marknadsförs på liknande sätt harmoniserar EPA definitionerna och testmetoderna för de båda produkterna, vilket inkluderar antagandet av den internationella teststandarden för teve, IEC 62087, krav på en minsta testnivå för ljusstyrkan på 65% av den maximala ljusstyrkan samt testförhållanden för den automatiska ljusstyrning (automatic brightness control, ABC) som aktiveras som standard.

* Kravet på maximal effekt i sovläge och avstängt läge har sänkts till 0,5 W för att stämma överens med de krav på standby-standard som ingår i EU-kommissionens Ecodesign-direktiv som träder i kraft 2013 (EC No. 1275/2008).

* Beräkningen av effektförbrukningen i på-läge för produkter med ABC aktiverad som standard har utökats till att inkludera flera nivåer av omgivningsljus.

* Ett avsnitt för nätverksmöjligheter har lagts till; intressenter ombeds kommentera utbredningen av skärmar med nätverksmöjlighet och eventuell ökad effektförbrukning i på-, av- och sovläge.

Slutligen, i ett försök att minska utsläppen av växthusgaser, ombeds tillverkare i ENERGY STAR-förslagets  åtaganden för skärmpartners (Displays Partner Commitments) att för ENERGY STAR-kvalificerade produkter införskaffa sina LCD-komponenter från leverantörer som återvinner eller destruerar 90% av de fluorinerade växthusgaser som används vid tillverkningen av LCD-paneler.

EPA kommer att diskutera utkastet med intressenter vid ett webbseminarium i slutet av juni, följt av ett möte i september för att diskutera utkast nummer två. Planen är att ha version 6.0 färdig i november 2011 och att den nya specifikationen ska träda i kraft i augusti 2012.

För att inkluderas som intressent, eposta kontaktinformation till displays@energystar.gov. För en kopia av det första utkastet och andra tillhörande dokument, gå till: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=revisions.display_spec

* Förmåga att styra flera datorer från ett enda tangentbord, videoskärm och mus.

 

Leave a Reply