Hur länge varar egentligen LED-baserade belysningssystem?

Den frågan belyses i en nyligen omarbetad guide utgiven av det amerikanska energidepartementet (DoE) med titeln, LED Luminaire Lifetime: Recommendations for Testing and Reporting. Rapporten fastställer att LED-systemens verkliga livslängd i allmänhet inte är känd. Den påpekar att sammansättningen av komponenter i olika LED-system, utöver själva dioderna, har stor betydelse för livslängden:

“I likhet med andra delar i belysningssystemet påverkas livslängden och tillförlitligheten av de kretsar och komponenter som utnyttjas för att omvandla ledningskraft till likström lämpad för att driva och styra LEDer. Kondensatorer, induktorer, transformatorer, opto-isolatorer och andra elektriska komponenter har alla olika konstruktionslivslängd, påverkas av arbets- och omgivningstemperaturen och är utsatta för varierande elektriska driftsparametrar från stötar, spikar osv. Effektiv utvärdering av tillförlitligheten hos LED-system måsts ta samtliga aspekter i beaktande.”

Källa: amerikanska energidepartementet, DoE

Intressenter inom energieffektivitet kommer framför allt att finna avsnittet om kraftomvandling intressant. Guiden påpekar att konstruktionstopologin påverkar antalet och typen komponenten, vilket därmed potentiellt påverkar livslängden. Arbetstemperaturen är också en viktig faktor (högre temperatur innebär kortare livslängd); medan hög verkningsgrad och lågt värmemotstånd minskar arbetstemperaturen och förbättrar livslängden.

Guiden inkluderar information om LED-prestanda (ljusstyrka/effekt och färgskiftning/-stabilitet) och ger rekommendationer för hur livslängdsmätningar bör speglas i framtida märkning.

Den 30-sidiga guiden kan laddas ned i sin helhet från DoEs hemsida.

Leave a Reply