När en dörr stängs, öppnas en annan

I somras skrev jag om amerikanska EPAs beslut att avsluta sitt energieffektivitetsprogram ENERGY STAR för externa kraftenheter (external power supplies, EPSer) i slutet av 2010 (se An Influential Efficiency Spec Rides Off Into the Sunset). Men när detta effektivitetsprogram nu avslutas kommer det amerikanska energidepartementet (DoE) med ett förslag som väsentligen kommer att utöka täckningen för deras obligatoriska effektivitetsstandard för EPSer, som ingår i energilagstiftningen EISA 2007 (Energy Independence and Security Act of 2007).

Nuvarande effektivitetsstandard enligt EISA2007 för EPSer har harmoniserats med de testförfaranden och –metoder som används av andra myndigheter runt om i världen (dvs minsta genomsnittliga arbetsverkningsgrad och maximal energiförbrukning utan last baserat på den på kraftenheten angivna uteffekten).  Och, liksom med alla andra effektivitetsprogram för EPSer gäller detta endast EPSer med en spänningsutgång med en uteffekt på upp till 250 W (av DoE klassificerade som klass A).

DoE utreder nu följande programändringar:

* Utökad programtäckning för att inkludera EPSer över 250 W, EPSer med flera spänningsutgångar, EPSer som används med medicinsk utrustning och EPSer som används med motordrivna batteriladdningstillämpningar (Dessa kommer att klassificeras som icke-klass A)

* Modifiering av klassificeringskriterierna för att inkludera typ av utgång, utspänning, uteffekt och tillämpning (för vissa EPSer i icke-klass A)

Leave a Reply