En ny vaggvisa för digitalboxar?

Amerikanska EPA närmar sig slutversionen av nästa ENERGY STAR-energieffektivitetskrav för digitalboxar med ett tillägg som gör det möjligt för sådan utrustning att gå ner i ett betydligt lägre energisparläge än tidigare versioner.

Såsom diskuterats i tidigare bloggar har det visat sig lite svårare att bemästra energiförbrukningen i digitalboxar jämfört med flertalet ENERGY STAR-produkter på grund av kundernas förväntningar (dvs omedelbar funktion vid tillslag och förmåga att omedelbart se filmer på begäran) och operatörernas funktionsförändringar som kan få en ENERGY STAR-kompatibel digitalbox att inte längre uppfylla programmets krav för den årliga energiförbrukningen.

Den nuvarande specifikationen (version 2) inkluderade krav på automatisk avstängning (Auto-Power-Down), som gjorde att digitalboxen kunde övergå från ett energikrävande på-läge till ett vilande lågenergiläge när den inte använts på fyra timmar. Men nästa version går ett steg längre och introducerar ett nyskapat läge kallat “Deep Sleep”. “Deep Sleep” definieras som ett “energitillstånd i sovläge med lägre energiförbrukning och som det tar längre tid att återföra till full på-läges funktionalitet”.

Mycket av denna månadens webbkonferensdiskussion för intressenter handlade om att försöka få fram en exakt tolkning av “Deep Sleep” och vad som krävs för att uppfylla kraven. Därefter kom EPA för några dagar sedan med mer detaljerade förslag på krav:

* “Deep Sleep”-energiförbrukningen måste vara ≤ 15% av energiförbrukningen i på-läge uppmätt enligt ENERGY STARs testprocedur “Watching Live TV” (PTV), ≤ 3,0 W, beroende på vilket som är störst.

* För digitalboxar med ett användargränssnitt ska ett sätt att manuellt aktivera “Deep Sleep” vara åtkomligt via en tydligt markerad knapp eller omkopplare på fjärrkontrollen och/eller digitalboxens framsida. Alternativa knappkonfigurationer måste godkännas skriftligen av EPA.

* För digitalboxar utan användargränssnitt och digitalboxar som endast kan växla mellan energilägen via stimuli från externa nätverk för att kvalificera sig för “Deep Sleep”, måste “Deep Sleep”-funktionaliteten vara förinställt för slutanvändaren och initieras automatiskt via en timer eller på annat sätt som inte kräver någon insats från slutanvändaren. Alternativa sätt att detektera/kommunicera måste vara brett tillämpliga (inte begränsade till ett specifikt varumärke av teveapparater eller annan utrustning nedströms).

* Om “Deep Sleep”-förmågan är aktiverad i produktens förinställda konfiguration kan en frånkopplingsfunktion tillhandahållas så att slutanvändaren kan avaktivera “Deep Sleep”-funktionen.

För närvarande finns inga digitalboxar med “Deep Sleep”-läge, men EPA hoppas att man genom att inkludera incitament i specifikationerna ska sporra till att sådana görs tillgängliga.  Tillverkare som inkluderar ett “förinställt aktiverat” “Deep Sleep”-läge i sina produkter belönas med att en modifierad (snällare) formel används för att beräkna årsenergiförbrukningen för en viss modell.  Operatörer som utnyttjar digitalboxar med “Deep Sleep”-förmåga kommer lättare att tillgodose minimikraven för ENERGY STAR-partners.

Om incitamenten fungerar tror EPA att det kommer att finnas många exempel på implementeringar av “Deep Sleep” som möjliggör en mer detaljerad fjärde version av specifikationen baserad på verkliga uppgifter för prestanda och användning.

EPA hoppas sprida den slutliga specifikationen under januari och att version 3 ska träda i kraft 1 augusti 2011.

För en kopia av det senaste utkastet till programkrav, gå till:  http://www.energystar.gov/index.cfm?c=revisions.settop_box_spec
Kommentarer från intressenter kan insändas till STBs@energystar.gov.

Leave a Reply