Kaos är inte kul

De flesta politiker och bedömare i Sverige tittade storögt på när Sovjetunionen och Östblocket brakade samman. Vem kunde väl tro att sammanbrottet skulle komma så snabbt och så dramatiskt? Samma sak ser vi i dagens energipolitik. Vem kunde väl tro att så relativt små förändringar skulle ge så dramatiska effekter? Och vad kommer då att hända när de stora ”gröna” förändringarna skall genomföras. Är vi på väg mot kaos och sammanbrott?

Det är lätt att vänja sig vid att ha det bra. Låga räntor på bolån, lättillgänglig och god mat i affärerna till ett hyfsat pris, anständigt pris på elen med minimal risk för elavbrott och bensin och diesel till ett någotsånär rimligt pris.

Fallet går snabbt
Och så ändrar sig allt plötsligt. Elpriset skjuter i höjden med flera hundra procent och i och med det drar priset på mat och allt annat iväg. Räntorna ökar, samtidigt som kronan sjunker i värde. Allt händer snabbt och de ekonomiska experterna har som vanligt ingen större aning om vad som händer och har helt olika uppfattning om hur det hela skall hanteras.

Man skulle faktiskt kunna tro att ekonomin hade överlåtits till Miljöpartiet och diverse klimataktivister. De brukar ju alltid tala om hur viktigt det är att bli av med tillväxt och onödig konsumtion.

Men i själva verket handlar nästan allt ”bara” om en nationellt och internationellt misslyckad energipolitik. Västvärldens politiker har gjort sitt bästa för att övertyga sig själva och oss andra om att ”en grön omställning” med minskad elproduktion och ökad elanvändning faktiskt skulle kunna fungera. I Sverige, som hade de i särklass bästa förutsättningarna, tvingades man till och med att lägga ner massor av koldioxidfri elproduktion för att kunna följa EU i spåren.

Krisen ställdes på sin spets när Ryssland invaderade Ukraina, men i själva verket var den ett faktum redan innan dess.

Stabil energi är grunden till allt
Dagens energikris har förhoppningsvis fått de flesta att förstå hur viktig energiförsörjningen är för precis allt. Enkelt uttryckt kan man säga att allt är möjligt så länge man har gott om stabil energi. Vatten, värme, kyla, gödning, transporter – om man bara har en stabil energiförsörjning går sådant relativt lätt att ordna. Industrialismen och jordbruksrevolutionen baserades helt på en bättre energitillgång. Samma sak gäller de senaste 150 årens otroliga välståndsutveckling.

Och om vi vänder på det. Utan stora mängder energi hade vi nog fortfarande varit kvar i något som liknar tidigt 1800-tal. Industrialismens stora förändringar hade aldrig inträffat och fattigdomen hade idag varit lika utbredd som den var på den tiden.

Lätt att skapa kaos
För det flesta är säkert det här självklarheter. Men märkligt nog verkar många, speciellt politiker, ändå tro att energiförsörjningen kan behandlas som ”ett särintresse”.

I Sverige finns till exempel än idag inga nationella organ som säkrar tillgången på varken el eller andra bränslen. Det närmaste vi kommer är Svenska Kraftnäts uppgift att hålla nätfrekvensen stabil. Men det kan lika gärna ske genom att koppla bort hela landsdelar. Ingen har uppgiften att se till att det faktiskt finns stabil el. Ingen har heller uppgiften att lagra stora mängder dieselolja för krissituationer. Sådana ”dumheter” slutade vi med på nittiotalet.

Men energi är inte ett särintresse. Det ser vi med all önskvärd tydlighet idag. Vi ser också att till och med en liten förändring i fel riktning räcker för att skapa kaos. Att bygga upp ett fungerande energisystem går sakta och stegvis. Att rasera det kan gå förfärande snabbt.

Drog fel slutsats
Det är aldrig populärt att ”måla fan på väggen” men visst verkar det som om vi i Västvärlden drog fel slutsatser av Sovjetunionens och Östeuropas fall.

Det rimliga borde ju vara att förstå hur kort steget är från att ”nästan fungera” till totalt kaos. Alla blev till exempel fullständigt överraskade av att det till synes välordnade DDR kollapsade på bara ett par dagar.

Men i stället för att inse behovet av ökad motståndskraft gladdes Västvärldens politiker den gången över att vi aldrig mera skulle behöva vara rädda för krig eller kriser. Vi kunde utan vidare skära ner på försvar, polis, gränskontroller och alla former av reserver.

I Sverige avvecklades alla de bergrum för dieselolja som byggts upp under kalla kriget. Reservkraftverken lades i malpåse för senare avveckling och försvaret skars ner till långt under absolut minimum.

Detta trots att vi just hade fått ett empiriskt bevis på att totala kollapser är mycket mera sannolika än vad någon hade kunnat tänka sig.

Det hela framstår i ”eftertankens kranka blekhet” som totalt vansinne.

Vindkraften skulle ta över
Men galenskaperna stoppade inte där. När reserverna lagts i malpåse var det dags för nästa steg. Nu skulle vindkraften på allvar visa att den var framtidens energislag.

Här fanns i och för sig två sunda grundtankar. Varför elda kol och olja om det går att ersätta elproduktionen med fossilfria energikällor? Och varför inte ersätta kol och olja med el också i industrin och i hemmen?

I Sverige hade vi i och för sig gjort precis det här redan från sjuttiotalet och framåt. All fossilbaserad elproduktion var borta redan i slutet av sjuttiotalet och både industri och hushåll hade gått över till el framåt åttio- och nittiotalet. I Sverige använder vi fossila bränslen i stort sett bara till transporter och till ståltillverkning.

Problemet var att Sverige hade valt en kombination av vattenkraft och kärnkraft för att komma dithän. Det fungerade i och för sig fantastiskt bra, men i den nya tankevärlden var inte kärnkraft ”religiöst acceptabel”. Vindkraft och solenergi var det som gällde.

Stabil eller instabil el
Och jisses vad det byggdes vindkraftverk i både Europa och USA. I Tyskland täcktes hela den gamla DDR-kusten med fula vindkraftverk och Danmark blev det land i världen som hade mest installerad vindkraft per medborgare. I TV och radio gladdes man nästan dagligen åt utvecklingen och politiker av alla färger talade om hur fantastisk den vindkraftsbaserade framtiden skulle bli.

Så här har det hållit på de senaste tjugo åren. Media och politiker har överträffat varandra i att rosa satsningarna på vindkraft. Till slut lät det nästan som en sanning. En gigantisk utbyggnad av vindkraften skulle följas av en total elektrifiering av allt. Det gröna och hållbara samhället låg bara en noslängd bort.

Men verkligheten kom som vanligt ikapp. Inte ens i Tyskland med sin otroligt dyra ”energiewende” lyckades man få upp vindkraften till mer än 4,1 procent av landets energianvändning. Siffran kommer från 2020, men stämmer bra också idag eftersom utbyggnaden av vindkraft i Tyskland i stort sett har gått i stå. Tyskland får faktiskt mer än dubbelt så mycket av sin energi (8,5%) från biomassa (ved).

Det här kan vara svårt att förstå för den som bara tittar på ”installerad effekt”. Danmark har ju till exempel vindkraft med en installerad effekt på mer än 7 GW. Det skulle man kunna tolka som att Danmarks vindkraft producerar dubbelt så mycket el som landet faktiskt behöver.

Men i verkligheten blir förstås produktionen väldigt mycket mindre. Det blåser ju inte hela tiden. Så till att börja med måste vi backa tillbaka till lite drygt 20 procent av installerad effekt i genomsnitt. Och vad värre är – vi kan inte vara säkra på att det blåser ett enda dugg när det behövs som mest. Faktiskt är det så illa att vi helt måste bortse från vindkraften när vi räknar på effektbehov. Det måste alltid finnas en hundraprocentig backup.

”Tänkte inte på det” kan man kanske säga.

Det finns alternativ
Vid det här laget har det blivit pinsamt uppenbart att det inte går att skapa ett fungerande elproduktionssystem med enbart vindkraft. Redan vid en ganska liten andel vindkraft blir nackdelarna så stora att systemet riskerar att kollapsa.

Det här går kanske att hantera med stora mängder vansinnigt dyr energilagring i form av batterier, pumpkraftverk och möjligen till och med vätgaslagring (även om vätgaslagring är pinsamt ineffektiv). Till det kommer nya elnät som har kapacitet nog att frakta all el från vilken plats som helst till vilken plats som helst. Det handlar om en nätutbyggnad med uppåt en faktor fyra jämfört med vad vi har idag. Totalkostnaden för vindkraft är förfärande hög.

I det läget bör man kanske fråga sig om det finns några fungerande alternativ. Eller kanske snarare – varför frågade man sig inte det redan innan man började kasta in biljoner euro i ett energisystem som inte hade förutsättningar att lösa problemen?

Det enkla svaret är förstås att kärnkraften är ett otroligt mycket effektivare alternativ. Det har Sverige visat på ett alldeles utmärkt sätt de senaste femtio åren. Kärnkraften är billigare, miljövänligare och fungerar utmärkt i befintliga elnät. Det här har de flesta nog insett ”egentligen”.

Elda för fullt
Vad bör vi då göra i Sverige och Europa?

Tja, till att börja med måste nog politikerna erkänna att de klantat sig. Det är svårt men nödvändigt. De måste inse att varken vindkraft eller något annat intermittent kraftslag är lösningen på energiproblemet.

Nästa strategiska steg är rimligen att skjuta upp ”nästa steg”. Som tur är har planerna på ”massiv elektrifiering” och ”grön omställning” ännu inte omsatts i verklighet. Dagens katastrofer har faktiskt uppnåtts utan ökad elförbrukning. Om vi hunnit dra igång anläggningar för fossilfritt stål och gigantiska batterifabriker hade katastroferna kunnat vara ännu mera katastrofala.

Att bygga upp ett fossilfritt energisystem baserat på kärnkraft kommer att ta några år. Fram tills dess är det bara att sparka igång så mycket som möjligt av det som lagts i malpåse. I Sverige handlar det framför allt om värmekraftverken, men också om de oljeeldade reservkraftverken. För Tyskland och resten av Europa är det bara att dra igång kolkraftverken igen. Klimatet får stå ut med en ordentlig dos koldioxid.

I Sverige borde vi rimligen kunna starta Ringhals 1 och 2 igen. Vattenfalls argument mot en återstart låter ganska tomma. Det handlar om lagar (som snabbt kan ändras), personal (som rimligen kommer tillbaka från pensioneringen om de betalas bra) och problem med att man kannibaliserat reaktorerna på reservdelar (låter minst sagt underligt). I valrörelsen kom till och med det gamla argumentet om ”rostiga reaktorer” fram, trots att alla inblandade vet att de bägge reaktorerna var i toppskick när de stängdes. Huvudproblemet är nog snarare att man från Vattenfalls ledning sagt alldeles för många dumheter som man sedan inte vill backa ifrån.

Att regeringen dessutom måste göra något åt den idiotiska marginalprissättningen på el – tja det är väl givet.

Och vem vet – med en ny regering utan Miljöpartiet och Centern kan vi kanske komma någonvart.

Nej, nu får det nog räcka med kärnkraft för ett tag. Det skulle i så fall möjligen vara äppelkärnor nästa gång.

22 Responses to “Kaos är inte kul”

 1. Jag hörde just en representant för Stockholm Exergi säga att elpriserna i Stockholm (elområde 3) skulle kunna halveras om de fick dra igång sin oljebaserade elproduktion. Det handlar då om 350 MW, vilket är en tredjedel av R1- eller R2-reaktorn.

  Det är lustigt att journalister har så dålig koll på verkligheten. Nyss berättade man att Elforsk säger att elpriserna skulle varit 30 procent lägre om R1 och R2 varit igång (ca 2 GW extra). Vid andra tillfällen hävdade man att hela prishöjningen beror på Putin. Nu säger man utan kommentarer att elpriset skulle minska till hälften med ett tillskott av bara en sjättedel av R1 + R2. Kollar man aldrig sina siffror?

  Fast man kanske skall vara glad att en del av våra media äntligen börjar inse att de chockhöjda elpriserna har en koppling till minskad stabil elproduktion. Alltid något.

  /göte

 2. Vi fick en ny regering (L kan dock komma att göra den instabil). Alla i den nya konstellationen verkar vilja ha kärnkraft dock. De bör ändå betänkas att både MP och S ökade, de som varit ansvariga för den förda energipolitiken i 8 år ökade sitt väljarstöd, det säger något om den svenska befolknings förståelse/eller inte förståelse för energiproduktionen.

 3. Hej Leif

  Jag trodde faktiskt att den massiva kampanjen för att ”grumla vattnet” i energifrågan skulle lyckas. Både S och våra media gjorde sitt bästa.

  Nu blev det inte så och det grumlade vattnet börjar klarna allt mer. Till och med i Aftonbladet ser man nu artiklar där nedläggningen av R1 och R2 ses som ett problem och som en orsak till dagens situation. Företrädare för inblandade myndigheter vågar sig också ut i ljuset.

  Gissningsvis finns det ganska många inom S som önskar att man hade ”gjort en NATO” också inom kärnkraftsfrågan. Efter Miljöpartiets avhopp fanns ett guldläge med garanterat stöd i riksdagen.

  Om S hade svängt 180 grader ”för klimatet” och kanske till och med lovat försöka återstarta R1+ R2 (det hade räckt att försöka) hade man nog haft valsegern som i en liten ask.

  Nu försökte man med ”grumligt vatten” i stället och det hade väl varit OK om man hade vunnit valet. Men i och med att man förlorade kan den misslyckade taktiken bli en katastrof för S. De riskerar både att framstå som svensk energipolitiks dödgrävare och som taktiker som hellre offrar Sveriges ekonomi än tar konsekvenserna av vad som händer.

  /göte

 4. ”Tja, till att börja med måste nog politikerna erkänna att de klantat sig”.
  Kommer inte att hända, samhället är utsatt för en masshysteri eller massformation som det kallats. Många skulle hellre avsluta sina liv än lämna sin uppfattning. Vi befinner oss i tillstånd som rådde under det sena 30-talet i Tyskland Jag tror att med den nya regeringen får vi en polarisering av aldrig skådat slag. Betänk att hela propagandaapparaten verkar för klimathysteri, bostersprutor, organiskt mat, elbilar och mot det man kallar fossila bränslen. Industrin vill godhetssignalera och klimatanpassar sin produktion och utlovar hållbarhet. Den avgående regeringen vill lösa energikrisen med mer vindkraft och mer vindkraft tillhavs. 1995 smiddes planer att Sverige skulle bli en stor exportör av el-energi, landsorten skulle täckas med vindkraftverk, vad folk tyckte och tänkte var ointressant, allt går att lösa med bidrag dessutom spåddes är landsorten snart skulle vara avfolkad.
  Den nya regeringen kan få rätsida på SVT, SR och UR och kräva en mer objektiv nyhetsrapportering.
  Jag hoppas att avställda kärnkraftverk kan återstartas. Sabotaget i samband med rivning går att hejda och nya komponenter tillverkas.

 5. Hej Patrik

  Nej lätt blir det inte. Ett av de stora problemen är Socialdemokraternas frikostiga utnämningspolicy, där statliga myndigheter numera i stor utsträckning styrs av avdankade S-politiker. Vattenfalls ”omdaning” till vindkraftsföretag blir heller inte lätt att hantera.

  Frågan är väl om det inte är dags att samla kärnkraften i ett (statligt) företag. Runt om i Europa ser vi en åternationalisering av elforetagen, vilket bland annat lett till att en stor del av Storbritanniens elproduktion nu ägs av franska staten. Tyska statens köp av Uniper innebär att en ganska stor del av den svenska kärnkraften nu ägs av tyska staten.

  Så om inte Vattenfall är intresserade av att driva sina gamla och nya reaktorer kanske man kan lägga över alla svenska reaktorer i ett företag. Det gamla namnet AB Atomenergi kanske är ledigt igen. Sedan glömmer vi alla galna Nuon-affärer och tyska kolkraftsaffärer och satsar för fullt på att återskapa och förbättra den svenska energiproduktionen.

  Den rimliga ordningen är väl:
  * Effekthöjning i Forsmark
  * Återstart av R1 och R2.
  * Fortsatt planering och byggstart av R5 och R6
  * En eller två nya reaktorer i Barsebäck
  * En eller två nya reaktorer i Oskarshamn

  Alla de här reaktorerna bör nog vara traditionella och beprövade konstruktioner från företag som har vana att bygga (t ex koreanska KEPCO).

  Parallellt med det är det läge att bygga ut kärnkraftsutbildningarna och planera för kommande SMR-reaktorer (gärna gen IV). På lite sikt kan vi kanske få igång en egen produktion av reaktorer via t ex svenska Blykalla och köp av t ex danska Seaborg eller Copenhagen Atomics.

  Tja, hoppas kan väl alltid.

  /göte

 6. Det påstås från Vattenfalls sida att R1 & R2 inte går att återstarta för att de använt frätande rengöringsmedel för att få bort radioaktiva ämnen. Efter denna behandling uppfyller inte längre delarna säkerhetskraven då de är anfrätta. Jag vet inte vad de har för några metallfrätande rengöringsmedel (saltpetersyra?), men det är kanske som du säger bara lögner. Jag förstår heller inte varför man vill ha bort radioaktiviteten. Då blir det bara mer radioaktivt material, eller?

  EUs vänsterstyre ser med förfäran på högervågen och de verkar inte heller gå med på att ändra kurs nu när de är så nära sitt odemokratiska mål om påtvingad evig grön socialism. I så fall kommer (inbördes)kriget till Europa utan att Putin ens behöver starta det. Vänstern som vill skapa en totalitär stat mot högern som säger ifrån. Allt verkar gå i hundraårscykler, eller rättare sagt hur långt nu levande människor minns.

 7. Hej Anders

  Det där med rengöringen kan mycket väl vara korrekt. Diskussionen om det har gått fram och tillbaka ett par år nu. Det finns också funderingar på lagerskador efter att generatorerna stått stilla.

  Det rimliga är väl att omedelbart låta en eller ett par utomstående experter (och då menar jag riktiga experter) gå igenom R1 och R2 och göra en bedömning. Att låta Vattenfall göra det jobbet är naturligtvis meningslöst. Om det visar sig vara möjligt att återstarta till ett någotsånär rimligt pris är det bara att köra.

  Sedan får man väl konstatera att historiens dom faller tungt på Socialdemokraterna. I december 2019 visste alla experter vad som höll på att hända på energimarknaden. Ändå stoppade S-regeringen inte stängningen av R2. I december 2020 visste alla vad som var på gång och ändå stoppade man inte stängningen av R1. Det finns faktiskt ingen ursäkt.

  /göte

 8. Fast Aftonbladets Anders Lindberg (extremt mycket Socialdemokrat) körde just rubriken:

  ”Oj, du röstade visst för ännu högre elpris
  I Kristerssons Sverige kan elen stängas av”

  Nästan så man känner för ett darrande:

  ”HOW DARE YOU”

  /göte

 9. #Göte
  Skulle jag vara sosse skulle jag skämmas över att mitt partis största ledarsida kan ha en så oseriös skribent som den person som citeras ovan. Det mest skrämmande är att man har ett så stort folkförakt så man tror att ledare av nämnda karraktär går hem utanför den redan frälsta men krympande skara som skulle rösta på partiet även om man tillsatte en häst som partiledare?

 10. Anders Lindberg msm:s gunstling, alltid med i alla debatter. Undrar om Elsa Widding kommer att vara med i debatten nu när hon sitter i riksdagen. Vi får se vad som händer nu.
  Frankrike har problem med många kärnkraftverk , dåligt underhållna. Vad jag förstår så gick det dåligt med vattenkylningen i den heta sommaren också.
  Tyskland tänker sitta på sina sista kärnkraftverk till April 2023 men de tänker dock avveckla alla på sikt. Vind & Sol gäller för Tyskland officiellt, inofficiellt är det mest gas och kol som gäller. Frankrike motsätter sig visst en ny gasledning från Spanien till Tyskland också.

 11. Många elektriker är kritiska efter torrkokningen i en tryckhållare i Ringhals 4. Nu kommer ett par hundra personer att vara involverade i reparationen av ”Sverige värsta elfel” mitt i elkrisen.

  En enda sensor kunde ha förebyggt problemet.

 12. Kärnkraftverk måste förstås behandlas som alla andra avancerade processanläggningar. Halvledartillverkning eller för den delen bil- och flygplanstillverkning är bra exempel.

  Men det är klart – om politikerna bestämmer att anläggningen skall läggas ner är väl risken stor att man ”tappar sugen”. I Frankrike har det uppenbarligen hänt på bred front. Det kommer att krävas mycket jobb för att få tillbaka deras anläggningar ”på tå” men nu finns åtminstone politisk vilja.

  Om samma sak gäller missen i Ringhals 4 – ingen aning. Men jag tror knappast den hade inträffat för några år sedan.

  Och vi får väl hoppas att man stoppar in en sensor nu.

  /göte

 13. El prissättningen är en verklig underlig.
  Optimal vinst får man om man har ganska mycket billig el (vattenkraft och redan avskriven kärnkraft) och sedan riktigt dyr produktion på toppen olja/gas i nuläget. Priset sätts på dyraste enheten.
  Är detta verkligen ett rimligt prissättningssytem ?

  Sedan är man vekligen undrande vem som spränger en avstängd gasledning, låter faktiskt inte rimligt att det är Ryssland.
  Ukraina skulle nog ha svår att få till det och vill nog inte stötta sig med Tyskland. Så vad tror ni ?

 14. Hej Kalle

  Elprissättningen är värre än så. Den billiga vattenkraften ligger nästan helt i elområde 1 och 2 och den elen betalas normalt sett väldigt dåligt (utom just nu när Norrland har minst fem gånger högre pris än normalt).

  De ca 7 GW som skyfflas över gränsen till elområde 3 och 4 kommer alltså att ge producenterna jättedåligt betalt, samtidigt som kunderna i elområde 3 och 4 får betala ”genom näsan”. Mellanskillnaden går till Svenska Kraftnät. De fick in 21 miljarder kronor den vägen förra året och har hittills i år fått in mer än 40 miljarder. Exporten till Tyskland och Danmark ger Svenska Kraftnät ytterligare en ordentlig peng.

  Det gäller med andra ord att producera så mycket välbetald el som möjligt i elområde 3 och 4. I praktiken innebär det att kärnkraften i elområde 3 är mycket lönsam, med låga kostnader och höga priser. Oljekraftverket i Karlshamn är också lönsamt. Visserligen är kostnaderna mycket högre, men priset i elområde 4 är jättehögt.

  Så här såg det inte alls ut på den tiden då vi hade tillräckligt mycket elproduktion i södra Sverige. Den som är intresserad kan förslagsvis ägna någon timme åt https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/ . Där kan man numera följa flöden och priser timma för timma tillbaka till 2015. Mycket intressant.

  Det går naturligtvis inte att fortsätta med ett prissystem som fungerar så genomuselt och orättvist som dagens. Men det är inte alldeles lätt att ändra till något som fungerar. Det bästa skulle förstås ha varit om de fyra nedlagda kärnkraftverken hade funnits kvar i drift.

  Det där med sprängda gasledningar är alltid intressant att spekulera i. Det låter naturligtvis inte rimligt att ryssarna spränger sin egen gasledning, men det var å andra sidan längesedan man kunde använda orden Ryssland och rimlig i samma mening.

  En intressant effekt av sprängningen är i alla fall att det blir ganska ointressant för länder som Tyskland, Ungern och Italien att göra separatavtal med Putin. Det blir ingen gas i vinter ändå.

  /göte

 15. Apropå ”HOW DARE YOU”: 🙂

  Det är bara att inse att dessa individer kommer att ”tuta och köra” med exakt samma sätt som de hyfsat framgångsrikt gjort hittills. Det lurar trots allt 1/3 av befolkningen! De kommer fortsätta tills de råkar ut för någon slags repressalie, något som kostar, att fortsätta på det viset. Det är som med brottslighet. Finns inget straff för ett brott finns det en obefintlig motivation hos en grupp människor att avstå brottet.

  Apropå Northstream:

  Det finns bara en vinnare på sprängningen och det är USA. Ryssland kan när som helst lika bra vrida av kranen i sin ända. Nu får USA sälja gas till Europa för bra priser och Ryssland förlorar inkomst. Samtidigt kan Ukraina ta ut högre transitavgifter för gas genom Ukraina och ryssen blir tvugna att sälja gas till Ukraina.

  Samtidigt försvinner Tysklands beroende av Ryssland och det är något USA uttalat sig om tidigare. De vill inte se Ryssland och Tyskland i något samarbete. De har kört den politiken sedan andra världskriget.

  https://www.youtube.com/watch?v=gcj8xN2UDKc

 16. Angående gasledningen finns det faktiskt en vinnare hörde jag just :
  Gasprom slipper nu betala straffavgifter för uteblivna gasleveranser. Fausemajeur regler träder helt plötsligt in…

 17. Jag hörde i morse i P1 en kvinna som oroade sig över gasutsläppens miljöpåverkan. Hennes förslag var att man borde ha bogserat ut en gasklocka för att samla upp gasen.

  Utmärkt tanke i sig men hon kanske skulle ha gjort en snabb överslagskalkyl på gasklockans storlek. Jag såg en uppskattning om att läckan släpper ut ca 500 ton naturgas per timma vilket innebär ca 600 000 kubikmeter per timma vid normaltryck. Det är lustigt nog precis samma volym som Globen (Avicii Arena). Så det är bara att bogsera ut en ”glob” i timman för att ta hand om gasen.

  /göte

 18. 🙂

  Globen är en boll så det är bara att rulla ut alla bollarna som ligger på lager färdiggjorda för just ett sådant här tillfälle! Finns det ens mobila gasklockor?

 19. Mobila gasklockor finns nog bara i sagovärlden – om ens där. En jättestor plastpåse kanske skulle fungera om det inte var för plastpåseskatten.

  Jag hörde nyss avgående energiminister Farmanbar säga att sex procents minskning av elförbrukningen skulle kunna halvera elpriserna.

  Lustigt nog motsvarar sex procent av elförbrukningen i södra Sverige ganska precis en Ringhalsreaktor. Om man skall tro Farmanbar skulle alltså elpriset varit hälften så högt om Socialdemokraterna bara låtit bli att lägga ner den ena av reaktorerna. Så lät det sannerligen inte i valdebatten.

  Om alla fyra reaktorerna fått vara kvar hade kanske elen varit gratis?

  /göte

 20. Det där är en ganska lustig debatt. Enligt S påverkar inte nedläggningen av kärnkraftverken någonting på dagens pris. Däremot mer vindkraft som inte bidrar när det blåser dåligt eller en blygsam besparing på 6% gör underverk på priset.

  EU beslutade att alla medlemsländerna skall minska sin konsumtion under höglasttimmarna med 5%. De slog sig antagligen för bröstet och såg nöjda ut med sig själva för sin starka handlingskraft. Tyvärr berättade inte inslaget i TV om HUR detta skulle åstadkommas. Missade TV-inslaget det eller var det som vanligt politikers tomma ord utan handlingsplan?

 21. Äntligen är elproblemet löst. Producentpriset ligger just nu på 10 öre kWh i hela Norden. I Sverige betyder det lite över en krona per kWh till kund (med nätavgifter, elskatt och moms på alltsammans).

  Vi behöver med andra ord ingen utbyggd vindkraft. Den vettiga lösningen är i stället att anställa maximalt antal shamaner som på magiskt sätt kan garantera en stark och konstant vind. Det är minst lika logiskt som någon av de andra gröna lösningarna.

  Skämt åt sidan – de senaste par dagarnas låga elpriser visar bara att vindkraften är hopplös både när det blåser och när det inte blåser. En massivt utbyggd vindkraft sänker elpriserna till löjliga och ”ohållbara” nivåer när det blåser och gör det olönsamt att bygga upp vettig energiproduktion. När sedan vinden mojnar finns det ingen fungerande elproduktion och allt går i stå.

  Svenska Kraftnäts senaste inlägg om utjämning av elanvändningen över dygnet visade bara hur löjligt små variationer vi har över dygnet i Sverige. Det senaste dygnet handlade det om en drygt tjugoprocentig sänkning nattetid i det helt dominerande elområde 3.

  Det skall jämföras med vindkraftens gigantiska variation. I Danmark (som är bästa jämförelseområde) producerar vindkraften just nu 6 GW. För några dagar sedan låg produktionen på 0,3 GW. Där kan vi verkligen tala om variation.

  /göte

 22. Från energimyndigheten:

  EU-parlamentet vill klassa trädbränslen som ej förnybara.
  Grenar, toppar och ris från skogsavverkningar samt energived och stubbar, s.k. primära skogsbränslen, ska framöver inte användas i energiproduktion enligt ett förslag från EU-parlamentet den 14 september. I förslaget till uppdaterat förnybart direktiv (RED III) från
  EU-parlamentet finns en skrivning om att primära trädbränslen ska fasas ur energisystemet med en tidplan för detta fram till 2030. Sverige är ett av de länder som skulle bli mest påverkat av omvärderingen av primära trädbränslen eftersom här används
  betydande mängder primära trädbränslen i fjärr- och kraftvärme. Effekten av förslaget blir att upp till 20 TWh tillförd energi behöver ersättas fram till 2030.

  http://www.energimyndigheten.se/4a8124/globalassets/om-oss/lagesrapporter/biobransle/2022/laget-pa-energimarknaderna-for-biodrivmedel-och-fasta-biobranslen-oktober-2022.pdf

Leave a Reply