Lågt hängande frukter och säkerhet

Om någon för åtta år sedan – före valet 2014 – hade sagt att Sverige åtta år senare skulle ha akut elbrist i delar av landet och elpriser över 10 kronor per kWh skulle nog de flesta ha hånskrattat. Den stabila elproduktionen i Sverige var fortfarande en av få ”oomkullrunkeliga” grundbultar.

Men idag, åtta år senare, står vi ”i skiten”. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog de beslut som krävdes för att fyra kärnkraftsreaktorer skulle tvingas läggas ner. Detta trots att experter på elförsörjning varnade för precis de effekter som nedläggningen visade sig få.

Säkerhetspolitik
I måndags (29 augusti) hade till och med socialdemokratiska Aftonbladet en stor artikel där Wolfgang Hansson, en av tidningens stöttepelare, tar avstånd från nedläggningarna (Politikerna har ignorerat ett viktigt säkerhetshot). Wolfgang Hansson påstår i och för sig i artikelns inledning att Socialdemokraterna inte hade ett dugg med nedläggningarna att göra (det är ju trots allt valår). Men han hävdar ändå att den tidens politiker ändå inte borde ha accepterat något som var så uppenbart destruktivt för Sveriges energi- och säkerhetspolitik.

Wolfgang Hansson har förstås alldeles rätt i det han säger om elförsörjningen, säkerhetspolitiken och elpriserna. Ingen vettig politiker borde tillåta åtgärder som riskerar att förstöra landets energiförsörjning. Den politiker som inte inser elförsörjningens centrala roll för ett land som Sverige har missat allt.

Det var S och MP
Wolfgang Hanssons kritik mot S-regeringen är ovanligt skarp för att komma från en så S-trogen tidning. Men situationen blir ännu mycket värre om vi dessutom släpper in verkligheten. För det var ju faktiskt så att de fyra reaktorerna, O1, O2, R1 och R2, stängdes på grund av politiska beslut. MP krävde nedläggningar och S verkställde besluten. Att politikerna idag skyller ifrån sig och talar om ”marknadsmässiga beslut” visar bara på en enorm feghet när det gäller att ta ansvar för sina misslyckade beslut.

För åtta år sedan – före valet 2014 – hade Ringhals kärnkraftverk fyra reaktorer i drift och företaget höll som bäst på att planera för de två nya reaktorer (R5 och R6) som skulle stå färdiga i god tid innan reaktorerna R1 och R2 föll för det ekonomiska åldersstrecket. Oskarshamns kärnkraftverk hade två reaktorer i drift och en, O2, som sedan 2013 var avstängd för modernisering och effekthöjning (till 850 MW). O2 väntade nu på att åter tas i drift. Elpriserna var låga och tillgången till el var god under hela året.

De två stora problemen vid den här tiden var att vindkraften hade skapat artificiellt låga elpriser och att nedstängningen av de två Barsebäcksreaktorerna (1999 och 2005) hade ställt till ett elände för energiförsörjningen i Skåne/Blekinge och Danmark. Enda ”fördelen” med Barsebäcksnedläggningen var väl att alla fått se i verkligheten hur stora de energipolitiska och säkerhetspolitiska problemen faktiskt kunde bli.

Men när MP krävde fler stängda reaktorer fick de ändå som de ville. MP-politikerna var omåttligt stolta över sin bedrift ända fram tills allt gick åt skogen. Därefter fegade de flesta av dem ur och stämde in i kören om ”marknadsmässiga skäl”.

Speciellt illa för Sverige
Många debattörer från ”den gröna” sidan verkar le i mjugg åt att Sverige nu är en del av Europa och att vi har europeiska elpriser. ”Vi skall minsann inte tro att vi är något”.

Men då glömmer man att Sverige har en mycket speciell energipolitisk ställning. Vi lyckades redan för 40 år sedan med det som resten av EU nu vill göra (och som EU hittills misslyckats kapitalt med). Sverige ställde faktiskt om från kol och olja till fossilfri el och vi gjorde det så grundligt att vi inte längre har någon väg tillbaka.

Så när okunniga klimatdebattörer klagar på Sveriges höga elförbrukning missar de hela ”grejen”. Sverige har dubbelt så hög elförbrukning per invånare eftersom vi redan har tagit steget bort från fossila bränslen. 1970 hade Sverige ungefär lika stora koldioxidutsläpp (12 ton/invånare) som Tyskland (13 ton) och Storbritannien (12 ton).

Men Sveriges utsläpp var redan 1984 nere en bra bit under 7 ton per invånare medan övriga länder snarare gick åt andra hållet. Om vi räknar de fyrtio åren sedan 1982 kan vi se att Sverige totalt sett har släppt ut någonstans runt 240 ton koldioxid per person medan Tyskland har släppt ut ca 475 ton och Storbritannien släppt ut ca 355 ton per invånare. Sverige har alltså orsakat halva utsläppen jämfört med Tyskland och nästan 40 procent lägre än Storbritannien.

Om vi räknar lite annorlunda skulle vi kunna säga att vinsten av fyrtio års framsynt energipolitik motsvarar mer än 60 år av dagens totala svenska utsläpp om vi jämför med Tyskland och 30 års utsläpp jämfört med Storbritannien. Det är imponerande siffror.

Jämför med elbilar
Om vi i stället jämför med de möjliga besparingarna av en total övergång till elbilar blir skillnaden ännu större. Sveriges personbilar rullade 2021 ca 6,4 miljarder mil och en hyfsat modern personbilsflotta slukar i och med det uppskattningsvis 3,2 miljoner ton bränsle per år. Det genererar i sin tur 9,6 miljoner ton koldioxid eller drygt 0,9 ton per invånare.

Om vi antar att elbilsbatterierna inte genererar några koldioxidutsläpp vid tillverkningen och att elbilarna alltid laddas med el från vattenkraft eller kärnkraft skulle Sveriges minskade utsläpp de senaste fyrtio åren motsvara 260 års ”elbilsvinst” om vi jämför med Tyskland och 130 år jämfört med Storbritannien.

I den verkliga världen släpps massor av koldioxid ut vid batteritillverkningen och elen är inte hundraprocentigt fossilfri. Så det är nog rimligare att säga att det krävs 500 år respektive 260 år att ”köra in” den vinst som det svenska kärnkraftsundret skapade på bara fyrtio år. Kostnaden i form av subventioner för elbilar är i sammanhanget fullständigt bisarr.

Lågt hängande frukter
Man talar ofta om ”lågt hängande frukter”. Då skulle Sveriges energipolitik under andra delen av nittonhundratalet kunna liknas vid att plocka äpplen från dignande fruktstinna grenar på brösthöjd medan satsningen på elbilar kan liknas vid att försöka komma åt ett fåtal frostbitna äpplen i toppen av trädet.

Det löjliga i sammanhanget är att de dignande fruktstinna grenarna fortfarande finns kvar. Men dagens politiker vill inte plocka den lättåtkomliga frukten.

Räkna med importerad koldioxid
I dagens klimatdiskussioner borde rimligen Sverige framstå som det lysande föredömet. De svenska koldioxidutsläppen vek brant neråt redan för fyrtio år sedan och vi är fortfarande bäst i världen bland jämförbara industriländer.

Om vi till exempel jämför med Kina har vi gått från att ha tolv gånger högre koldioxidutsläpp per invånare 1970 till att ha hälften så höga utsläpp idag. USA hade 70 procent högre utsläpp än Sverige per invånare 1970 och har bortåt fyra gånger så stora idag. Tyskland hade 1970 åtta procent högre utsläpp än Sverige per invånare och har dubbelt så höga idag. Japan hade 40 procent lägre utsläpp 1970 och mer än dubbelt så höga idag. Sveriges satsning på elektrifiering med kärnkraft har varit och är otroligt framgångsrik.

Men i medias klimatdiskussioner undviker man nästan alltid att tala om Sveriges framgångar. I stället har man uppfunnit tanken om ”importerade koldioxidutsläpp”. På det sättet kan man hävda att varje svensk släpper ut 9 ton koldioxid extra via importvaror. Det hela är mycket säreget.

Det här märktes väldigt tydligt i SVTs partiledarutfrågning förra veckan av SD-ledaren Jimmy Åkesson. Han ansattes hårt av SVT-journalisterna om hur han tänker minska svenskarnas importbaserade kodioxidutsläpp. Programledarna hade ingen som helst förståelse för Åkessons förklaring om att de importbaserade koldioxidutsläppen antingen får hanteras via mera lokal (och effektivare) produktion i Sverige eller via minskade utsläpp i de länder som exporten kommer från.

Jag hoppades förstås att Åkesson skulle våga dra till med det i särklass effektivaste sättet att minska de importbaserade koldioxidutsläppen, nämligen att sluta köpa elbilar. Men så elak vågade han tydligen inte vara.

För till och med redaktionens siffra om 9 ton ”importerad koldioxid” per svensk bleknar ju om vi antar att den svensk som köper en elbil i ett enda slag ”importerar” uppåt 20 ton koldioxid bara för batteriet. Om han/hon dessutom investerar i solpaneler blir importen ännu mycket större.

Små lokala utsläpp
Det där med att räkna fram ”importerade” koldioxidutsläpp påminner en hel del om vänsterns 70-talskampanj om ”ekonomisk demokrati”. Så här i efterskott är det lätt att inse att talet om ekonomisk demokrati mest var ett sätt att få demokrati att framstå som något ganska oväsentligt. Diktatur var nog egentligen (minst) lika bra.

På samma sätt tar ”importerad koldioxid” bort fokus från de faktiska utsläppen och blandar bort korten för det mesta av vettig diskussion. Hela klimatdebatten reduceras till ett halvreligiöst krav på lidande.

För Sveriges del blir det hela extra fånigt eftersom vi är ett land med stor export av energiintensiva produkter. Att vi sedan råkar vara mycket bättre än andra på att producera varor på ett koldioxidsnålt sätt kan ju inte rimligen räknas som en nackdel. Om man vill börja fjanta sig med importerade utsläpp måste man dessutom både dra ifrån exporten och normalisera den till samma utsläppsnivå som importländerna.

Mindre än fyra ton
Nej, den enda vettiga utgångspunkten för Sverige är rimligen våra egna lokala koldioxidutsläpp. Det handlar som sagt om ca 3,8 ton per svensk, eller nästan hälften (per invånare) jämfört med Kina. Sveriges låga utsläpp beror framför allt på elektrifieringen av industrin efter mitten av nittonhundratalet och den extremt framgångsrika utbyggnaden av vattenkraften och kärnkraften.

Normalt sett brukar jag plocka data från den utmärkta sidan ”www.globalcarbonatlas.org”. Tyvärr har den sidan varit oåtkomlig en tid så just nu får jag använda Our world in Data i stället. Senaste data på den sidan är från 2020 och anger 3,83 ton per svensk. Det skall jämföras med 6,61 för Europa som helhet och 9,78 för ”höginkomstländer”.

Den som vill leka med siffror och sänka de svenska siffrorna ytterligare kan dra ifrån ”kolsänkorna” från de svenska skogarna. Då hamnar de svenska utsläppen under noll. Men låt oss i stället använda rimliga och jämförbara siffror.

24 Responses to “Lågt hängande frukter och säkerhet”

 1. 10 kr/ kWh, jaha. Alla reserver går åt att betala elräkningen. Till nästa vinter 2023-24 är det tomt på kontot och elen stängs av. Överdödligheten som redan nu är 10% ökar än mer. Huspriserna och priset jordbruksmark dalar och köps upp nån oligarkliknande investerare. Bill Gates köper upp enorma markarealer i USA. Det blir som globalisera vill ”du kommer inte att äga något men kommer ändå vara lycklig”.
  Globalistpartierna är S och C samt MP.
  Vad kan vi göra för att motverka utvecklingen?
  Det mest angelägna är att starta upp nedstängda kärnkraftverk och det skal göras nu i höst. För detta krävs en lagändring. Kan inte vara ett problem överhuvud taget.
  Lappa och laga de kärnkraftverk som stängs ned. Borrade hål gåt att täta med syrafast rostfritt stål.
  Det var naturkatastrofen 2011 i Fukushima som rörde upp alla känslor och fick de känslomässigt styrda politikerna att stänga ner kärnkraften. Japan har nu ändrat sig och även Tyskland är på väg.
  Antalet som dog av radioaktiv strålning i samband med Tsunamin och kärnkraftsolyckan är 0 (noll)

 2. Glöm inte bort att det där med CO2 som en skadlig växthusgas är NONSENS.

 3. Om man skall försöka se något positivt i det hela är att ju mer det svider ju bättre sitter läxan vad det innebär att rösta in politiker som saknar nödvändig kompetens.

 4. Det mest fascinerande är nog ändå att svenskarna inte verkar särskilt intresserade av att utkräva ansvar av de politiker som ställt till med dagens elände. På något märkligt sätt verkar man tro att de som ställt till med problemen därför också borde vara bäst på att rätta till dem.

  Eller är det så illa att man faktiskt tror på Farmanbar/Damberg när de storögt säger att S inte hade med kärnkraftsnedläggningarna att göra? Detta trots att Sverige Radios Kaliber-program ”Elchocken och ministerns omöjliga löften” ( https://sverigesradio.se/avsnitt/elchocken-och-ministerns-omojliga-loften) så effektivt bevisade motsatsen.

  Fast det är klart – programledarna i alla SVT-utfrågningarna verkar inte ha lyssnat på radioprogrammet de heller.

  /göte

 5. Enligt Utfrågningen så verkar det framförallt vara Ebbas fel.
  Maggda kom lindrigt undan…
  /Per

 6. Ja visst var Ebba Busch elak när hon lade ner kärnkraften. SVT hittade en egen vinkel och körde den ”ända in i kaklet”.

  /göte

 7. Det hela handlar om ideologier. Att vara insnöad på en ideologi innebär att du stänger ute all form av fakta, verklighet och sunda resonemang.

  Henrik Jönsson pratar ofta om ”Vem talar?” som Lenin använde för att slippa lyssna på sunt bondförnuft. En meningsmotståndare skall man sätta dövörat till enbart pga att han är lede fi. Det är precis det som är kärnan. De lyssnar inte på andra än de som förespråkar ideologin. Därför går det inte att övertyga dessa om när ideologin leder till katastrof. Det är först när de står där med facit i hand som de möjligtvis kan ta åt sig något. Det brukar först kunna ändras när någon helig imam utropar att ideologin egentligen är lite dålig och beklagligt nog ledde till dagens situation som en ändring kan skönjas.

  Jag sällar mig till det allt större uppbådet på internet som anser att de som medverkat till dagens situation är de första som skall kopplas bort från elnätet vid elbrist. Det är rättvist.

  Jag försöker komma på när i Sveriges historia någon styrande har orsakat en sådan stor skada som det här elsabotaget, men det bästa jag kommer på är Trolles förräderi vid Stockholms blodbad.

 8. – S svänger om kärnkraften – anser att utbyggnad är ”ganska bra”

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/s-svanger-i-karnkraftsfragan-anser-att-mer-karnkraft-ar-ett-ganska-bra-forslag

  Ja det är så dags. Först när den brutala verklighetens gör sig smärtsamt påmind kan man tänka sig att tänka om. Hur skulle det vara om vi istället hade politiker med bildning och erfarenhet nog för att i förväg kunna räkna ut vad deras beslut och brist på beslut leder? Är det för mycket begärt?

 9. S kan kanske ändra sig, men så länge de är beroende av samarbete med MP händer inget vettigt.

  Då är KD-förslaget om en ny reaktor i Barsebäck intressantare. Det skulle vara ett fantastiskt lyft för Malmö/Köpenhamn. Danmark importerar just nu mer än 1 GW från Malmö till Köpenhamn och ”lokalproducerad och hållbar el” måste väl framstå som ett ”klimatsmart” alternativ.

  Danmark får just nu fem procent av sin el från den egna vindkraften (som ger tre procent av installerad effekt) och importerar 78 procent från olika håll – mest från Sverige.

  Gissningsvis har allt fler danskar börjat förstå att det behövs något pålitligare än vindkraften och en del tittar nog med längtansfulla blickar mot kärnkraftverket i Barsebäck som producerade så fin och stabil el i så många år.

  Jag får väl lägga på DVDn med Lars von Triers ”Riget” och ännu en gång se Ernst-Hugo Järegård hålla sitt tal till Barsebäck från rikshospitalets tak. Fantastisk TV-serie!

  /göte

 10. ”Men energiministern, Khashayar Farmanbar (S), har inte ens koll på när reaktorerna stängdes ned. På en presskonferens i onsdags varnade han för att ”fara med osanning” – och påstod i nästa andetag att Ringhals 1 och 2 lades ned för sex år sedan. Så dåligt påläst är den minister som ska rädda Sverige ur elkrisen. Det är fullkomligt oseriöst.”

  https://www.expressen.se/ledare/tacka-s-for-elrakningar–pa-40-000-kronor-i-vinter/

  Det sägs att Sverige skall vara ett kunskapssamhälle men det gäller uppenbarligen inte ministrar med ansvar över viktiga områden.

 11. Det märks tydligt att S har interna jätteproblem med kärnkraftsfrågan. Aftonbladet gick ut idag med en ledare där man helt förkastar kärnkraften. Detta efter att S häromdagen berättat att kärnkraft är jättebra. Allt handlar nu om maktspel och att säga sådant som kan väntas ge ett nettotillskott av röster.

  Det tråkiga är att media fortfarande är så dåligt pålästa (eller har en egen agenda). Inläggen från S och MP i debatterna om energi och kärnkraft är ofta så uppenbart felaktiga att programledarna borde gå in och rätta. Detta sker i stort sett aldrig.

  /göte

 12. @Eskil, jag tror Farmanbar (S) vet när reaktorerna lades ned. Däremot ser han som sin enda viktiga uppgift att säga något som låter bra och lurar så många som möjligt av deras presumtiva och naiva väljare. Dessa väljare vet ändå inte när reaktorerna lades ned och sex år låter bra. Då kan elproblemen uppenbart inte bero på nedläggningen eller S. Alltså stämmer förklaringen om att Putin är syndabocken. Det var det han ville ha sagt. Inte vårt fel, nej, nej, nej.

 13. Göte; har du läst artikeln i Svd ”Kommersiellt beslut att lägga ner Ringhals” 2022-09-01 ?

 14. Hej Leif

  Jodå, jag läste dessutom den stora intervjun i dagens SvD med Lars G Nordström, tidigare styrelseordförande i Vattenfall,. Nu gäller det att tvinga de gamla makthavarna att ställa upp på rätt sida.

  I dagens intervju kom till och med skrönan om de rostiga gamla reaktorerna tillbaka. Annars kan man väl läsa intervjun som en berättelse om ett ganska infamt sätt av politiker att tvinga fram beslut utan att själva stå med det yttersta ansvaret.

  intervjun påminner mig om en säljkurs jag gick en gång i tiden. Kursledaren var noga med att man som säljare på vilket sätt som helst måste få fram ett köpbeslut från inköparen. ”Därefter har du inköparen på din sida och han/hon kommer att argumentera internt i företaget för din sak”.

  Det här märks överallt. Den som tvingats att ta ett beslut kommer därefter att med näbbar och klor försvara beslutet hur dumt det än var. Ingen vill erkänna att han/hon tagit fel beslut eller låtit sig bli utsatt för påtryckningar.

  För Vattenfalls del var det i och för sig inte särskilt svårt att argumentera för att nedläggningsbeslutet var vettigt. Med de politiska beslut som gjorts beräknades elpriserna vara mycket låga 2015-2020 samtidigt som den höjda effektskatten skulle ge lönsamhetsproblem. Fem år kan i många fall klassas som en rimlig planeringshorisont.

  Men det är klart – fem år är en löjligt kort planeringshorisont när det gäller elproduktion. Det var ju heller ingen hemlighet att politikerna ville se en kraftig ökning av elintensiv industri. Till det kom att tyska energiewende med nödvändighet skulle komma att leda till elunderskott i Europa. Att nedläggningarna skulle leda till mycket stora problem var uppenbart redan från början.

  Sedan var i och för sig Vattenfall fullt kapabla att ta dumma beslut på egen hand också. Nuon-affären och försäljningen av den tyska kolkraften var beslut fullt i klass med köpet av danska posten.

  Men till syvende och sist. Ansvaret för nedläggningen av de svenska kärnkraftsreaktorerna låg på S/MP-regeringen på samma sätt som ansvaret för nedläggningen av den tyska kärnkraften låg på de tyska politikerna. I bägge länderna blev följderna katastrofala.

  /göte

 15. Göte; Vi har nog gått samma säljkurs. Energiförsörjningen måste väl ändå vara en del av infrastrukturen och regeringens ansvar i ett land tillsammans med försvaret, rättsväsendet m.m. Visserligen kallades t.ex. försvaret för ett särintresse en gång i tiden. Vattenfall är ett statligt ägt företag, vem tillsätter styrelsen i ett statligt företag och vem ger ägardirektiven, Kalle Anka ?

 16. Text från regeringens egen hemsida;

  Styrningen av Vattenfall
  Publicerad 15 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

  Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och innovationsminister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av Vattenfall.

  En statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

  Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister tillika biträdande finansminister Per Bolund.

  Statsrådsgruppen ska se till att få en komplett information över Vattenfalls verksamhet samt förtydliga styrningen och uppdraget för Vattenfall.

 17. Hej Leif

  Det var minsann ord och inga visor. Det stinker ministerstyre lång väg. Och tänk att Per Bolund satt i TV igår och försäkrade att allt som hände hos Vattenfall berodde på företagets egna funderingar. Patetiskt!!

  /göte

 18. Utmärkt krönika. Men jag tror du missar en sak om elbilarnas koldioxidutsläpp. En elbil laddar man på natten! Då finns det ofta överskott på el och det är alltid billigare. Ofta extremt mycket billigare. Har du solceller? Sälj din el på dagen och kör alla maskiner, varmvattenberedare osv du kan på natten. Vissa dagar i augusti kostade elen ca 10 kr på dagen och 30 öre på natten.

 19. Tyskland ska tydligen hålla två av de tre sista reaktorerna i drift.

  Jag har även läst kommentarer att den billiga nattelen troligtvis är övergående just pga att fler kommer utnyttja den.

  Norge har problem med sin vattenkraft. Nivåerna är så låga att det beräknas vara 5-20% risk för elbrott i vinter. Det syns de senaste dagarna. Norge har haft det högsta priset och importerar för fullt. Även från England och Tyskland.

  Sverige är korrupt inom politiken. Jag hoppas EU-kommissionen fortsätter pressa på Regeringen om dess korruption. Ännu bättre förstås om svensken får nog och dessutom anordnar stora demonstrationer som man gjorde mot fastighetsskatten och löntagarfonderna. Det saknas någon drivande förening för detta.

 20. Anders;
  Henrik Jönsson startade energiupproret men fick bara ihop 60000 namnunderskrifter. Han skulle personligen gå till riksdagen om han fick ihop 100000 eller fler. Hur många procent är 60000 av södra Sveriges befolkning ? Det saknas inte initiativtagare utan det saknas svenska medborgare som vill delta i uppror. Enligt dagens Novusmätning sitter nuvarande regering kvar tillsammans med Miljöpartiet. Vi behöver ju nu spara el, förbjud alla elbilar, max temperatur i Riksdagen och hos alla myndigheter +10 grader samt släck ned all gatubelysning vi kan använda facklor och fotogenlampor. Mat får endas lagas på spritkök eller vedeldad spis.

 21. Leif,
  Du har helt rätt. Det här landet behöver sig en rejäl smäll. Helst en riktig vinter. Ständiga elavbrott. Företag som lägger ned pga de höga priserna. Konsumenter som inte köper för de har inte råd. Staten som blir tvungna att dra ned på all social hjälp för att överleva. Ännu fler företag som går i konkurs för att de fått minskad försäljning.

  I Sverige verkar folk tro att sådant aldrig kan hända. Vi har passerat det stadiet i utvecklingen. I England är man mer medveten om detta. Antagligen pga av svältåren efter kriget. Där pratar man nu om att miljoner britter kommer att välja mellan mat eller värme.

  60.000 namnunderskrifter måste betyda 10.000 i Stockholm. Tänk om dessa 10.000 kunde göra en stor demonstration utanför Riksdagshuset när politikerna väl är tillbaks där.

 22. Jag instämmer i princip i allt, dock baserar du allting på att CO2 är skadligt.
  Detta ifrågasätter jag skarpt. Har även du indoktrinerats av miljöextremisterna?

 23. Hej Fredrik

  Jag ser ingen anledning att vräka ut koldioxid ”i onödan” även om klimateffekterna är relativt begränsade. Att elda kol och olja i fasta anläggningar är dumt om det finns ett vettigt alternativ. Kärnkraften har varit ett rent och ekonomiskt alternativ i mer än femtio år.

  Att vi sedan får en del positiva effekter för växtligheten med dagens något högre koldioxidnivåer – det är inte svårt att se.

  /göte

 24. ja, det är märkligt hur bl a som Bodlund kommer undan att ljuga så påfallande. Ännu märkligare tycker jag det är att de reportrar som leder intervjuerna dels är/verkar så dåligt pålästa. Dessutom ställer de sällan de kritiska följdfrågorna, trots att det uppenbart finns direkt en mängd sådana, som man inte behöver vara direkt kunnig för att inse, borde vara en naturlig följd av svaren. Ibland är det så uppenbart att de framstår som totalt obegåvade och borde ägna sig åt något helt annat.

Leave a Reply