Elen blir ännu dyrare säger Vattenfall

I ett nyhetsinslag från Sveriges Radio berättar en talesman för Vattenfall att sommarens extremt höga elpriser nog kommer att följas av ännu högre priser framåt vintern. Vattenmagasinen fylls långsammare än vanligt och det har varit lite krångel med kärnkraftsuppdateringarna. Avstängningen av R1 och R2 undviker man däremot att tala om.

En snabb titt på situationen i kraftverksdammarna visar problemet. Kraftverksdammarna ligger i och för sig långt från miniminivån de senaste 60 åren, men i jämförelse med förra året (som var extremt bra) ser det inte så lyckat ut.

2020 gick bra
2020 hade vattenkraften en ackumulerad tillrinningsenergi på ca 80 TWh. Det skall jämföras med ca 60 TWh 2018 och 66 TWh 2019. Om inget oväntat händer kommer årets siffror att stanna någonstans mellan 60 och 65 TWh.

Och vad innebär det?

Tja, om vi tittar på de förtida nedläggningarna av R2 (stängd årsskiftet 2019/2020) och R2 (stängd årsskiftet 2020/2021) ser vi att 2020 års välfyllda dammar kompenserade för nedstängningen av R2. Vattenkraften hade 14 TWh extra att ”spela med”, även om bara 6,6 TWh faktiskt blev till el. Det kompenserade i alla fall de 6,7 TWh som föll bort med nedläggningen av R2. I december 2020 var faktiskt magasinen fyllda till 90 procent jämfört med 70 procent året innan.

Men man bör förstås inte kalkylera med toppår varje år. Redan om 2020 varit ett normalår för vattenkraften hade nedläggningen av R2 varit ordentligt kännbar. Vattenfall hade en otrolig tur 2020.

Torrare 2021
Så kom då 2021 och också R1 gick i graven. Nedläggningarna av R1 och R2 innebar ett årligt bortfall på en bit över 13 TWh och en minskad effekt på en bit över 2 GW. Nu skulle verkligen 2020 års rekordnivåer i vattenmagasinen behövas.

Men plötsligt är vi tillbaka till något som mera liknar normalnivåer. Vattenmagasinen är fyllda till 70 procent vilket är mer än 10 procent lägre än förra året. Om tillflödet fortsätter på normalnivåer får vi väldigt mycket mindre el från vattenkraften än förra året. Normalt tillflöde från nu till vårfloden i maj är ca 22 TWh. Förra året fick vi snarare 32 TWh.

Riktigt jobbigt
Man brukar räkna med att svensk vattenkraft producerar 65 TWh under ett normalår, 75 TWh under ett våtår och 50 TWh under ett torrår. 2020 var alltså ett våtår, medan 2018 och 2019 var mera normala.

Vi får gå tillbaka till 2003 för att hitta ett riktigt torrår (51 TWh). Annars har vi vant oss vid nivåer mellan 60 och 65 TWh. Vi har också vant os vid att kärnkraften skall producera mellan 55 och 66 TWh per år – så har vi haft det sedan mitten av åttiotalet. Allt är bra om vattenkraften och kärnkraften tillsammans står för ca 80 procent av elproduktionen eller knappt 130 av 160 TWh.

Men om vattenkraften och kärnkraften plötsligt inte ens står för 100 TWh – vad händer då? Eller om kärnkraften backar ytterligare?

Det är precis detta vi ser nu. Fram till 2019 lyckades kärnkraftsindustrin ganska bra med att kompensera nedläggningarna av B1, B2, O1 och O2 med hjälp av effektiviseringar. Toppnoteringen på 75 TWh från 2004 kom man visserligen inte upp till igen, men 65,8 TWh 2018 var sannerligen inte illa. Men sedan dess har drygt 13 TWh försvunnit, plus att försämrad redundans ställer till ytterligare problem.

2021 kan vattenkraften plus kärnkraften mycket väl sjunka under 110 TWh. Det låter kanske inte så farligt jämfört med förra årets 118 TWh, men redan nu har vi sett våldsamma prishöjningar. Spotpriset på el har genomgående legat flera gånger högre än förra året. Nu klockan 19.00 en varm och solig onsdag (1 september) ligger spotpriset i elområde 4 (Skåne/Blekinge) på 145,91 euro per MWh (enligt Kontrollrummet). Det motsvarar 1,86 kr per kWh inklusive moms eller ca 2,80 kr per kWh inklusive nätavgifter för en normal villaägare.

Normalt sett borde spotpriset så här dags ligga under 20 euro per MWh. När Vattenfall beslutade om nedläggningen av R1 och R2 baserade man det på priser mellan 10 och 20 euro per MWh.

Kräver extremväder?
Som det ser ut idag verkar faktiskt den svenska elförsörjningen vara beroende av att vi har extremväder med höga vintertemperaturer, stark vind och mycket regn, framför allt i norr. Så såg det också ut under 2020. Den som vill kontrollera månad för månad kan förslagsvis gå in på SMHIs utmärkta sida med månadens väder.  Där finns månadsvisa väderkartor tillbaka till 1987 med massor av intressant information om temperaturavvikelse, regn, vind och annat. Definitivt en sida att grotta ner sig i.

Men värmen under 2020 avlöstes av ett betydligt kallare väder 2021. Under den kritiska perioden från januari till maj var alla månader utom mars betydligt kallare än normalt. Att sedan sommaren blev hyfsat varm hjälpte förstås inte. Snarare ökade det elförbrukningen.

Vinden pendlar vilt
Det är inte heller lätt att luta sig mot vindkraften. 2020 var visserligen ett bra år för vindkraften, med 38 procent större produktion än 2019, men vad hjälper väl det när produktionen pendlar så våldsamt. Sidor som http://www.elstatistik.se/ visar hur stora svängningarna faktiskt är, där uteffekten kan pendla från 400 MW till 7 GW mellan två dagar. Då handlar det ändå om genomsnittet för hela landet. De lokala svängningarna är ännu mycket större än så.

Statistiken visar också att det inte hjälper särskilt mycket att bygga ledningar kors och tvärs mellan grannländer för att jämna ut vindkraften. De nordiska länderna och baltländerna följs åt förvånansvärt väl. När elproduktionen från vindkraft är låg i ett land är den också låg i de andra och vice versa. Vi ser också att den genomsnittliga produktionen kan variera mycket kraftigt från år till år.

Vindkraften och solenergin har också den lilla egenheten att inte tillföra någon stabilitet till nätet. Det krävs en stor andel stabil el från vattenkraft, kärnkraft eller fossilkraft för att det skall vara möjligt att hålla frekvensen på elnätet. Det är något vi fått lära oss den hårda vägen det senaste året.

Marginaleffekter
Den kanske intressantaste lärdomen av elmarknaden 2021 är nog ändå hur otroligt volatil elmarknaden är. Relativt små förändringar i planerbar elproduktion resulterar i våldsamma prissvängningar. För två år sedan ledde det till mycket låga spotpriser, runt 10 öre per kWh. Idag ligger priset tio gånger högre och risken är som sagt stor att priset ökar ännu mer.

För elproducenterna är naturligtvis höga priser trevligt. Både vattenkraften och kärnkraften genererar nu väldiga vinster och det är till och med lönsamt att bygga vindkraftverk. Priserna är faktiskt så höga att man nästan kan ”räkna hem” satsningar på solpaneler.

För invånare och företag är de höga priserna desto värre. Villaägare får räkna med minst en fördubbling av elpriset och för elintensiva företag kan det utan vidare handla om en ökning med en faktor fem eller mer. Företagen har ju lägre elskatt och relativt sett lägre nätavgifter. Dessutom betalar de inte moms på samma sätt som privatpersoner. Spotpriset på el slår igenom med full styrka.

Det är naturligtvis omöjligt att förutspå hur priserna kommer att utvecklas i framtiden, men med dagens energipolitik är det rimligt att räkna med fortsatt höga priser. En kombination av minskad planerbar elproduktion och ökat elbehov slår hårt.

Felaktiga incitament
Vad leder då fortsatt höga eller till och med ännu högre priser till?

Att driva ett elintensivt företag söder om Dalälven kan bli mer eller mindre omöjligt om utvecklingen fortsätter som idag. Givetvis innebär det också att elektrifieringen av industrin avstannar. Ingen vettig företagsledning satsar pengar på något som bara leder till högre kostnader.

Majoriteten av svenskarna bor i villa och en mycket stor andel värmer sina villor med el. Med priser uppåt tre kronor per kWh måste vi räkna med samma utveckling som i Tyskland, där ingen vettig människa använder elvärme. Det blir snarare en stor marknad för installation av värmeanläggningar baserade på pellets, ved eller till och med olja. Villaområden kommer att lukta rök på samma sätt som på sextio- och sjuttiotalet.

Klimat och hälsa?
Men allt det här måste väl göras för att rädda planeten? Vår regering talar ju ständigt om minskade koldioxidutsläpp.

Tyvärr innebär höga elpriser kraftiga incitament till ökade koldioxidutsläpp. Man skulle kunna förstå åtminstone något om det handlade om att byta kolbaserad elproduktion mot en kombination av vindkraft och naturgas (som i Tyskland). Men i Sverige byter vi koldioxidfri elproduktion mot icke-fungerande elproduktion och tvingar användare att gå över till uppvärmning med höga koldioxidutsläpp.

Än värre blir det om vi tittar på hälsoeffekterna. Redan nu är vedeldning ett mycket större hälsoproblem än bilmotorer. Med kraftigt ökad vedeldning kommer hälsoproblemen att öka. Om jag ville vara elak (och det vill jag ibland) skulle jag kunna ställa ökad vedeldning mot elbilar. Elbilarnas ökade elanvändning driver ökade elpriser vilket i sin tur driver ökad vedeldning. Slutresultatet blir inte imponerande.

Kärnkraft fungerar
Hur skall vi då hitta ett elproduktionssystem som faktiskt fungerar? Kan det vara så enkelt som att kombinationen kärnkraft/vattenkraft är den optimala lösningen?

I Sverige har vi faktiskt ägnat de senaste fyrtio åren åt att empiriskt bevisa precis detta. Kärnkraften visade sig vara en fantastisk framgångssaga för Sverige, trots att den blev ”rumphuggen”.

Om vi byggt ut kärnkraften som det var tänkt från början hade vi idag haft ett stort elöverskott. Det hade i och för sig ställt till ett elände på elmarknaden, men i det läget kunde vi med stor glädje ha kunnat strunta i allt vad gemensamma elmarknader heter. Det hade nog inte varit några problem att exportera överskottet ändå.

Om vi dessutom valt att skicka överskottsvärmen från reaktorerna till Stockholm, Göteborg och Malmö (som det var tänkt) hade vi kunnat värma både hus och gator. För att inte tala om alla växthus. Det är ruggigt mycket spillvärme som bara kastas bort idag.

Men till och med de futtiga 12 reaktorer som faktiskt byggdes skulle ha räckt för både elbilar och kommande elintensiv industri de närmaste åren. 60-75 TWh vattenkraft och uppskattningsvis 85 TWh kärnkraft (baserat på 2018 års produktion) hade inneburit en stabil årsproduktion på 145-160 TWh.

Vi har redan bevisat att kärnkraften var lösningen på Sveriges energiproblem. Nu försöker våra politiker bevisa att det går att göra om samma framgångssaga med vindkraft. Det blir varken lätt eller billigt och risken är överhängande att det inte alls fungerar.

Så varför ens försöka?

17 Responses to “Elen blir ännu dyrare säger Vattenfall”

 1. Det står väl fel i uppräkningen gällande vad som krävs för att hålla frekvensen på nätet: ”Det krävs en stor andel stabil el från vattenkraft, vindkraft eller fossilkraft…”

  Jag antar att vindkraft skall bytas ut mot kärnkraft i den meningen.

 2. Nedläggningen av Ringhals 1&2 var en mycket lönsam åtgärd för elproducenterna men en mycket olönsam åtgärd för landets befolkning. Nu får vi hoppas att massmedia tar sitt ansvar och rapporterar vad som har hänt och vad som är på gång samt ställer obekväma frågor till våra makthavare.

 3. Hej Glenn

  Tack för påpekandet. Stabil el från vindkraft får man väl bara om man ställer en fläkt framför och dessutom byter till synkrongenerator. Jag har korrigerat nu

  Och Eskil
  Man skulle kanske kunna säga att befolkningen gör en vinst på de höga elpriserna eftersom Vattenfall är statligt och vinster går tillbaka till statskassan. Men att få tillbaka en tia på en i onödan betald hundring är sannerligen ingen bra affär.

  Jag hoppas också att media vaknar. Nu är situationen så uppenbar att det inte rimligen borde gå att blunda.

  /göte

 4. Eskil,

  I så fall kan man även säga att de kriminella gängen och klanerna också är en vinst för Sverige. De pressar till sig pengar av allmänheten och staten/åklagaren använder Skatteverket för att begära in skatt på de olagliga inkomsterna. Vad är problemet i det?

  För de enskilda går det plötsligt inte att starta ett företag för att ta sig ur bidragsberoende. Lyckas rörelsen så kommer gängen/klanerna och först utpressar, sedan stjäl hela rörelsen. Då är det bättre att bara ta bidrag och stirra i väggen.

  Det är precis det här problemet man har i mellanamerika och nordafrika, men där finns förstås inget bra bidragssystem. Resultatet är en flyktingvåg som försöker ta sig till USA/EU. Med i vågen följer även de kriminella som direkt upprättar samma verksamhet här.

  Problemet är detsamma med höga elpriser. Folk blir fattigare och industri får lägga ned pga för höga priser. I slutändan upptäcker man någonting mycket viktigt. Varifrån genereras pengarna till vår levnadsstandard?

  För MP stämmer detta perfekt överens med deras utopi (vår dystopi) där man inte har råd att åka någonstans, bor i trånga kollektivboende, och inte har råd att köpa nästan några prylar alls. Ideologin fallerar på att även sjukvård, skola, omsorg, polis, brandkår, infrastruktur, mm kostar pengar och behöver lika mycket material som tidigare. I deras värld ska konsumtionen ned till en femtedel. Ska vi lägga gips enbart på var femte brutna ben? Var femte elev får en skolbok? Har bara var femte skola en diskmaskin/kylskåp/spis? Eller har vi bara var femte skola kvar? Ska polisen klara sig med var femte bil mot idag? Kollektivtrafiken med var femte buss? osv, osv

  Den stora konsumtionen är inte onödiga prylar!

  När det gäller elen så har elförsörjningen samma problem som Kalifornien redan testat en gång. På en spotmarknad utan ansvar så blir det elavbrott när folk behöver energi som mest. Det finns inget pris för ansvaret även fast ansvaret utgör en stor del av priset. Lösningen verkar vara fast prisavtal med leveransgaranti. Överskottet kan man gärna dumpa på spotmarknaden till andra länder, så får de ta hand om elavbrottsproblematiken.

 5. Är strategin är att slå sönder landet och bygga upp det igen. Build back better. MP är bara en nyttig idiot.
  Genom att kalla en förlust och en försämring för en ”fantastisk succé” blir vi all förvillade och lurade. Ett annat exempel ”rädda planeten”. Planeten är vad den är med ständigt förändring . Nån gång i framtiden kommer detta att vända men vilka är det då som har den reella makten?

 6. Nej, det finns ingen tanke att bygga upp bättre. Du skall använda så lite resurser som möjligt. Därför skall så lite som möjligt tillverkas och du skall helst inte använda något alls. En brutal polisstat krävs för att hålla invånarna i schack. Sedan kan du inte få tillbaks det gamla livet. Per Holmgren uttalade sig att han ville avskaffa valsystemet. Han sitter för MP i EU.

 7. Energiföretagens rapport om senaste månadens elpriser (https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2021/september/hoga-elpriser-pa-sensommaren–energiforetagen-forklarar/) är intressant. Den visar på ett lågmält sätt varför man inte kan lita på vindkraft och varför man inte kan lita på politikers fromma förhoppningar om att elproduktion med fossila bränslen försvinner av sig själv.

  Nu ser vi i stället en våldsam prisstegring för både kol och naturgas och en våldsam prisstegring av elpriset i Europa. Den senaste tidens svaga vindar har snabbat upp utvecklingen ytterligare. Snart borde väl till och med våra media få klart för sig att Energiewende i Tyskland är ett misslyckande.

  I Sverige räckte det med några månaders normala regn för att visa hur skört vårt energisystem blivit. Efter nedläggningen av R2 och R1 har vi inga som helst marginaler kvar. Här nere i södra Sverige har vi i flera månader haft lika höga elpriser som i Tyskland (efter det misslyckade Energiewende).

  Samtidigt förfasar sig Per Bolund (i SVT igår) över den dyra kärnkraften. Det är inte klokt.

  /göte

 8. Nu har jag inte sett inslaget med Per Bolund i SVT som refereras till men jag är inte helt övertygad om att han fick några skarpa frågor av någon väl påläst journalist som verkligen kunde sätta honom på hal is.

  Jag ser nu fram mot ett djupgående, sakligt reportage i SVT om utfallet av det tyska Energiewende. Om SVT inte vill ta den bollen borde TV4 göra det. Jag är dock inte helt övertygad om det är något vi får se.

 9. Hej Eskil

  Naturligtvis fick inte Per Bolund några skarpa frågor. Sagan om den dyra kärnkraften betraktas fortfarande som absolut sanning i våra medier. Med tanke på hur otroligt lätt det är att genomskåda sagan är det nästan så att man kan börja tro på konspirationsteorier.

  Du kommer knappast att få se några sakliga reportage om Energiewende heller. Energiewende är bra – därmed basta. Det hela påminner ganska mycket om svenska kulturarbetares klockarkärlek inför Mao Zedungs ”Det stora språnget” på sin tid.

  Det finns alldeles för gott om den här typen av idolisering av idiotisk symbolpolitik. Vi som var med på sjuttiotalet har sett alltsammans förut och har därför ganska lätt att förstå vad som händer. För de yngre måste det hela framstå som oförklarligt och ett resultat av slemma konspirationer.

  Men det vi ser idag är snarare en form av ”autokonspiration” där de flesta anpassar sig utan behov av ”riktiga” konspirationer. Ingen (åtminstone ingen som är mitt i karriären) vill ju sticka ut på ”fel” sätt. Tyvärr är det här lika förödande som riktiga konspirationer.

  /göte

 10. Göte, i Nordisk Energis ledare säges att majoriteten av de vindkraftverk som byggs i Sverige har utländskt ägande. De existerar endast i samklang med s.k. Power Purchase Agreements där ägaren själv vill säkra sin elförsörjning med Svensk vindkraft, en ö i Energisverige som inte har något med svensk elproduktion att göra och bidrar inte alls till Svensk elförsörjning. Nedlagda kärnkraftverk ersätts inte av vindkraft. De ersätts inte alls. Däremot dräneras svensk vattenkraft.

  Stämmer det ?

 11. Hej Leif

  Jag har inte kollat närmare på Power Purchase Agreements (ännu), men vet att de finns. De är förmodligen en del av förklaringen till de höga priserna i södra Sverige. Vi ser ju en ganska kraftig elexport från elområde 4 (SE4) till Danmark och Polen/Tyskland trots att SE4 har en ständig elbrist efter nedläggningen av Barsebäck.

  Bra affär i och för sig att bygga vindkraft med dramatiskt varierande elproduktion och få ”betalt” i stabil elkraft genererad av vattenkraft och kärnkraft. Kanske ännu en av de Ebberöds Bank-initiativ som S/MP-regeringen varit så duktiga på att främja.

  Det är förresten intressant att titta på elförbrukningsstatistiken de senaste åren. Förbrukningen har ännu inte ökat och ändå håller systemet på att kollapsa. Tänk vad som händer om Bolund får sin vilja fram och elbilar och batterifabriker faktiskt leder till en kraftigt ökad elförbrukning. Då kommer ingen att ha en aaaning.

  /göte

 12. Leif:
  Är det alltså företag på kontinenten som har gjort de där Power Purchase Agreements?

  Göte:
  ”Vi såg det inte komma!”
  (= ”Vi vägrade lyssna på de som såg det komma.”)

  Vattenmagasinen ligger lågt i både Sverige och Norge trots att den låg över snittet i somras.
  https://hydro-reservoir.nordpoolgroup.com/rescontent/sweden/rescontent.cgi
  https://hydro-reservoir.nordpoolgroup.com/rescontent/norway/rescontent.cgi

  I USA är det högförsäljning på fossildrivna elverk. Folk vill inte hamna i Kaliforniens misslyckande med fri elmarknad i början av millenniet eller Texas i vintras. Fri elmarknad är bra om man kompletterar med ett regelverk för att garantera toppar och mot astronomiska elpriser. Alternativt har en statlig aktör som ser till att ordna driftsäkerheten och som inte agerar som det girigaste av alla elbolag såsom idag. Vem är ägaren om inte folket/landet och vad har folket eller landet för nytta av svindyra elpriser? Förutom de där gröna extremisterna som jublar över att alla får ett elände.

 13. Så här skriver SvD idag inledningsvis.
  ”Ett gigantiskt överskott av el väntar Sverige om alla ansökningar om att få bygga vindkraft till havs får grönt ljus – ansökningarna till Svenska Kraftnät forsar in. Skulle ansökningarna få ja skulle Sverige generera närmare fyra gånger så många terrawattimmar i årlig elproduktion som Sverige i dag förbrukar under ett år. Men priser, praktiska hinder och en rättvisedebatt utmanar havsproducerad el.”

 14. Göte, du måste godkänna min tidigare kommentar med två länkar till fyllnadsgrad i Sverige och Norge.

  Precis Leif! Vad ska vi med ett gigantiskt elöverskott att exportera om vi ändå får underskott när folk behöver el som mest. I Norge är nivåerna i magasinen farligt nära bottennotering för senaste 20 åren för hur stor fyllnadsgraden varit den här tiden på året tidigare år. Sverige ser inte heller bra ut.

  När det gäller vattenförsörjningen har kommunerna ett ansvar att se till att det finns vatten och sätta ransoneringsbeslut så man plötsligt inte sitter utanlivsviktigt vatten. Vem gör detsamma för elen?

  Politikerna kommer direkt att skylla ifrån sig på en ansvarig myndighet, dvs svenska kraftnät. Sedan kan man sparka generaldirektören och sätta dit en miljöpartist. Idag är generaldirektören någon som jobbat länge på finansdepartementet. Låter som en tekniskt insatt person….

 15. Tittar man på ”månadens väder” för juni och juli så var de torra. Förra månaden så har det regnat normalt. Trots det har nivåerna i magasinen sjunkit.

  I Norge har det varit en torr sommar i södra delen:
  https://www.met.no/publikasjoner/met-info/_/attachment/download/44f496a4-cc2a-42c3-9476-8ed92ea65866:773a544180b4cf3cdbfbe8ee2ac328dabaa9dd12/MET-info-08-2021.pdf

 16. Vindarna har varit relativt normala i år jämfört med förra året (då det blåste ovanligt mycket). Samtidigt har det regnat ungefär normalt och inte onormalt mycket som förra hösten. Det gör att nedläggningarna av R1 och R2 slår igenom med full styrka. Inget märkligt med det.

  Norra Europa har också haft en period med relativt normala vindar (det blåste mycket förra året) . Också det är fullständigt normalt.

  Det onormala är att politiker i Europa lyckats att övertyga sig själva om att det går alldeles utmärkt att producera stabil el med nästan bara vind och sol. Det går naturligtvis inte.

  Det är också roande att se hur media och marknadsbedömare lyckats övertyga sig själva om att tiden är över för fossila bränslen. Årets våldsamma prisuppgångar på kol och naturgas i Europa (flera hundra procent) har förhoppningsvis fått dem att vakna upp och inse att det finns en verklig verklighet utanför den egna drömvärlden.

  Det behövs vuxna i energirummet.

  /göte

 17. Då intellektuell förmåga och relevant bildning saknas till att kunna förutse följderna av tagna beslut och brist på beslut återstår den hårda vägen att lära sig. Det är lite som småbarn där man säger ”bränt barn skyr elden”. I Sverige återstår tyvärr enbart den sistnämnda alternativet men hoppas att vi inte hinner bränna oss allt för allvarligt innan vi lärt oss sky elden.

Leave a Reply