Det ryker i världen

Det brinner i Portugal och Kalifornien och vi får rapporter om att partikelutsläppen är skyhöga i länder där man använder ved för matlagningen. En braskamin släpper ut 6 kg partiklar om året, samtidigt som en hyfsat modern dieselbil bara släpper ut ca 30 g per år. Ett fartyg kan utan vidare släppa ut tusen gånger mer per kilo drivmedel och en vedspis är mycket värre än så. Kanske det är dags att ta en titt på var partiklarna faktiskt kommer från.

Bilar har bra filter
Vid det här laget verkar de flesta, med rätta, vara övertygade om att små partiklar (PM2,5 och PM10) orsakar hälsoproblem. De flesta verkar också vara övertygade om att partiklarna kommer från dieselbilar och det är inte alls lika sant. Därför kanske det kan vara intressant att titta på några populära utsläppskällor och hur mycket de faktiskt släpper ut. Vi börjar med bensin- och dieselbilen.

En bra utgångspunkt är IVL-rapporten ”On-Road Emission Performance of Late Model Diesel and Gasoline Vehicles as Measured by Remote Sensing” från i somras. Det är resultatet av ett jättejobb, där en grupp forskare med ny teknik mätt utsläpp på massor av bilar i verklig trafik. Mätningarna har kopplats till bilmärke och årsmodell och på det sättet har man kunnat visa hur fordon klarar sig i verkligheten och hur pass bra de klarar sig i förhållande till utsläppsreglerna.

Efter att rapporten kom ut kom nästan allt att handla om dieselbilarnas utsläpp av kväveoxider, vilket i och för sig var intressant (läs ”Inte mycket att oroa sig för”). Däremot har det varit förvånansvärt lite diskussioner om dieselbilarnas verkliga partikelutsläpp.

Bättre än standard
Det här är lite synd, eftersom bilindustrin verkligen har lyckats bra med att minimera partikelutsläppen de senaste åren. Från 2005 (Euro 4) ställdes krav på utsläpp av maximalt 0,45 g partiklar per kg bränsle, något som senare skärptes till 0,1 g.

I verkligheten lyckades tydligen bilindustrin betydligt bättre än så. De partikelfilter som infördes från 2005 sänkte omedelbart partikelutsläppen ner till ca 0,1 g och de senaste åren har faktiskt dieselbilar haft lika låga partikelutsläpp som bensinbilar. IVL-mätningen visar genomsnittssiffror för bägge typerna en bra bit under 0,05 g per kg bränsle. Den absoluta majoriteten av de bilar som kör omkring på gatorna har alltså mycket låga partikelutsläpp.

Om vi räknar om IVL-rapportens siffror till verklig körning ser vi att en normal svensk bil kör lite drygt 1 200 mil per år. En modern dieselbil med en genomsnittsförbrukning på halvlitern per mil släpper då ut någonstans mellan 20 och 30 g partiklar per år. En tio år gammal dieselbil hamnar kanske på 50 g per år. För bilar med bensinmotorer har utsläppen legat på 30 g-nivån i ganska många år.

Fartyg är värre
För kuststäder som Stockholm, Malmö, Göteborg, Köpenhamn och Oslo finns en utsläppskälla som är betydligt värre, sett till utsläpp per kg bränsle. En några år gammal IVL-rapport tittade på fartygens utsläpp och kom fram till utsläpp på 39-57 g partiklar per kg bränsle. Orsaken är förstås en kombination av orenade motorer och smutsig bunkerolja.

Det här innebär att fartyg släpper ut mer än tusen gånger mer partiklar än bilar räknat per kg bränsle. I kuststäder blir snabbt fartygen en större utsläppskälla än bilar, trots att bilarna är många fler.

Ved och kol
Fartygen har större utsläpp än bra vedeldning, men klart mindre än dålig ved- och koleldning, räknat till utsläpp per kg bränsle (omräknat i olja). Enligt siffror från Naturvårdsverket släpper en vedpanna med 20 000 kWh värmeeffekt per år ut mellan 10 och 200 kg partiklar per år. En braskamin som eldas då och då släpper ut ca 6 kg partiklar.

Omräknat till kg dieselolja (12 kWh) hamnar vi då på mellan 6 och 120 g partiklar per kg bränsle. Det skulle som bäst innebära ca 200 gånger sämre än en bil och som sämst 4000 gånger sämre än en bil. Det är plötsligt lätt att förstå hur de få braskaminerna i Stockholm kan vara en större partikelkälla än alla bilarna.

Observera att siffrorna för ved gäller eldning i vedpannor eller braskaminer. Att elda ved eller kol i vedspisar är sämre och att laga mat över öppen eld (som i många fattiga länder) är en katastrof. Partikelutsläppen blir dramatiskt mycket större.

Kolkraft
En stor utsläppskälla är förstås också kolkraftverken, men de har åtminstone för det mesta elektrostatiska partikelfilter som plockar bort en del av utsläppen. Här är siffrorna lite osäkra, men partikelutsläpp mellan 0,04 g/kWh och 0,5 g/kWh verkar ganska normala. Det innebär att utsläppen blir betydligt mindre med elspis än med ved/kolspis, men en elbil som kör på ren kolkraft släpper fortfarande ut fyra till femtio gånger mer partiklar per mil än en modern dieselbil.

Räkna rätt
Det är alltså inte så underligt att luftkvaliteten i Oslo inte blev bättre av dieselförbudet för några månader sedan. Partiklarna kom inte i första hand från dieselbilarna.

Och det är inte ett dugg underligt att städer som Peking får fantastiska mängder smog. Folk lagar sin mat på kolspisar och värmer sina hus med kolkaminer. Några vedpinnar eller kolbitar ger lika stora partikelutsläpp som många mils bilkörning.

Och brasor och skogsbränder skall vi bara inte tala om.

6 Responses to “Det ryker i världen”

 1. Det blir kanske inte helt rätt att bara jämföra partikelutsläpp i gram. Jag har läst om undersökningar som visar att de riktigt små partiklarna går rakt igenom bilarnas partikelfilter och att det är dessa som är farligast.

 2. Bra att du tar upp utsläppen från fartyg. Av någon anledning så verkar dessa hamna långt under radarn för både andra journalister och miljörörelsen. Väldigt sällan nämns fartygstrafiken som ett miljöproblem. Att som i Stockholm dessutom ha kryssningsfartyg liggande med maskin i gång i flera dygn mitt inne i citykärnan är väldigt obra. När hade Daniel Helldén, som älskar att sila miljömyggor, synpunker på dessa elefanter? Om Sverige som vanligt skulle ”gå före” kan nog effektivt döda kryssningsbesöken och godstransporterna skulle kanske gå på lastbil från nån hamn på kontinenten via Öresundsbron. Men hur svårt kan det vara för EU att kollektivt hindra fartyg som drivs med smutsig (och billig) olja att anlöpa hamnar i unionen? Säkert skulle stora hamnar som Hamburg och Rotterdam protestera, men inte skulle fartygen sluta att trafikera Europa för att dom tvingades att bunkra renare olja.

 3. Stena båtarna i Göteborg kör på landström när de ligger vi kaj!

 4. Tänk om alla rederier vore lika vettiga.

  /göte

 5. Jonny: du behöver göra som Göte och ange källa/-or för att ditt inlägg skall vara användbart.

 6. Hej Jonny och Stefan

  När jag jämför partikelutsläpp använder jag Naturvårdsverkets PM2,5-data, alltså de mycket små partiklarna upp till 2,5 µm, för totalsiffrorna och en kombination av PM10 och PM2,5 för fordonsutsläppen. Jag vet inte hur stor andel av motorutsläppen som är PM2,5, men det är i alla fall klart mindre än de siffror jag anger. Kanske en kvarts procent av de totala utsläppen om vi utgår från en hyfsat modern bensin- eller dieselmotor.

  /göte

Leave a Reply