Miljövänliga batterier från vattenkraft

Så blev det då klart att Northvolt tänker bygga sin batterifabrik i Skellefteå och lägga utvecklingen i Västerås. Det låter både salomoniskt och vettigt. Och ärligt talat – ingen hade väl väntat sig att fabriken skulle hamna i Västerås. ”Vi tillverkar våra batterier med vattenkraft” är en vansinnigt mycket bättre slogan än ”vi tillverkar våra batterier med kärnkraft”.

För det är ju energi alltsammans handlar om. Att tillverka litiumjonbatterier är fruktansvärt energikrävande och hittills har nästan allt tillverkats i länder där elen produceras med kolkraft. Vårens IVL-rapport om litiumjonbatterier och koldioxidutsläpp blev en ögonöppnare för många, när det visade sig att en Tesla redan vid leveransen släppt ut mer koldioxid än vad motsvarande dieselbil gör under hela sin livstid.

Fossilfri el
Grundproblemet är att det går åt 100 till 180 kWh elenergi för att tillverka ett batteri på 1 kWh (enligt IVL). Med en ”normal” elproduktion i länder som Kina eller Tyskland innebär det 150-200 kg koldioxid per kWh. Att ”räkna hem” en elbil med de förutsättningarna blir omöjligt, till och med i länder som Sverige och Norge med fossilfri el. I alla andra länder blir elbilar en kraftfull förlustaffär.

Men om vi tillverkar batterierna i ett land med fossilfri el ändras förutsättningarna. Då minskas i ett slag koldioxidutsläppen med ca 60 procent.

Varför inte 100 procent?
I och för sig kunde vi minska utsläppen ytterligare gnom att flytta hela kedjan till Sverige, från råmaterial till färdig produkt. Men det är vackert nog att ta hand om den mest energikrävande delen av batteritillverkningen. Att gå från 150-200 kg koldioxid till ”bara” 60-70 kg (plus ca 15 kg för återvinningen) är sannerligen inte illa.

För en Tesla i Sverige eller Norge innebär det att man ”kommer ikapp” dieselbilen redan efter dryga 7 000 mil (det dubbla om dieselbilen tankas med miljödiesel). I resten av världen är tyvärr miljökalkylen fortfarande negativ för Teslan.

Enligt Northvolt kommer man att årligen kunna producera batterier med en kapacitet på ca 32 GWh med en elförbrukning på drygt 2 TWh. Det skulle betyda en mycket effektiv produktion med mellan 60 och 70 kWh per kWh batterikapacitet. Men det viktigaste är förstås att all el som används produceras fossilfritt. De totala koldioxidutsläppen reduceras med hela 60 procent.

Vattenkraft
Att lägga Northvolt-fabriken i Skellefteå innebär att man utan vidare kan hävda att all el från den egna produktionen kommer från vattenkraft. Det är ett viktigt argument på många håll. El från kärnkraft är visserligen fossilfri, men man kan nog räkna med att en hyfsat stor andel presumtiva elbilsköpare ogillar kärnkraft. Det gäller inte minst köpare i länder som Danmark och Tyskland.

Fullt utbyggd kommer Northvolt-fabriken att sluka över 2 TWh per år. Det låter mycket, men är mindre än 1,5 procent av den totala svenska elproduktionen. Ännu viktigare är att det bara är ca tre procent av den svenska vattenkraftsproduktionen.

Det finns med andra ord gott om plats för fler fabriker av samma typ och tur är väl det. Om den europeiska elbilsproduktionen kommer igång på allvar räcker inte 32 GWh särskilt långt. Bara i EU säljs sådär 10 miljoner bilar per år och om vi räknar med en elbilsandel på 50 procent skulle det behövas minst 10 Northvolt-fabriker i full produktion. I verkligheten ser det kanske lite annorlunda ut.

Ett kul räkneexempel skulle förresten vara att producera tillräckligt mycket batterier för att fungera som en buffert för ett vind- och solbaserat elnät i Tyskland (se Blåsningen i Europa). 14 TWh batterier skulle kräva mer än 900 TWh elkraft. Det är nästan 13 gånger mer än den svenska vattenkraftproduktionen.

Bra initiativ
Hur man än räknar är i alla fall Northvolt-satsningen alldeles utmärkt. Företaget kan sälja batterier med miljögarantier utan att behöva tumma på sanningen och elbilsägarna kan om några år känna att de trots allt gör någon nytta.

Förhoppningsvis kan det här leda till att fler energiintensiva företag tar steget till Sverige. Vi har redan en del av Facebooks datahallar, men det finns plats för mycket mer. Vi kan utan större problem sälja det mesta av vattenkraftproduktionen till företag som vill framstå som gröna och hållbara och det finns gott om plats i norra delen av Sverige.

Förutsättningen är förstås att vi inte gör oss mera beroende av vattenkraften i södra Sverige. Att lägga ner kärnkraften skulle till exempel vara ovanligt korkat eftersom vi då måste använda vattenkraften som buffert.

Men något så dumt skulle väl inga politiker kunna drömma om att driva igenom?

One Response to “Miljövänliga batterier från vattenkraft”

  1. Som svar på Din sista fråga Göte .
    Säg inte det , den siste dåren el. idioten är inte född ännu .
    De är redan skyldiga till många dumheter.

Leave a Reply