Köpkarusellen fortsätter

Siemens köper Mentor Graphics – vem kunde väl ha trott det. Men om jag får spekulera sätter jag nog en spänn på att det är fordonsmarknaden som spökar igen. Fordonselektroniken håller på att förändra hela elektronikmarknaden.

Annars kunde det kunna vara lätt att avfärda Mentorköpet med att Mentor är trea på EDA-marknaden, vilket inte alltid är det lättaste. Men så enkelt är det knappast. Mentor är ett tillräckligt framgångsrikt företag för att kunna klara sig på egen hand också i fortsättningen.

Så det är nog lättare att fråga sig vad Siemens är ute efter. En gång i tiden utvecklade alla stora elektronikföretag sina egna verktyg, men så är det ju inte längre. Företag som Intel gör en hel del på egen hand, men inte ens de utvecklar allt själva. Finns det något nytt som kan ändra förutsättningarna?

Fordonsmarknaden
Det nya är rimligen fordonsmarknaden. De massiva satsningarna på avancerad fordonselektronik har redan vänt upp och ner bland elektroniktillverkarna. Qualcomms köp av NXP är den senaste indikationen på vad som håller på att hända, men det är definitivt inte slut där. Alla vill vara med i kampen om fordonselektroniken.

Orsaken är förstås att fordonselektroniken har en så gigantisk potential. Med ett elektronikinnehåll på sådär femtio procent kan vem som helst räkna ut att det blir väldigt mycket pengar.

Dessutom handlar det inte bara om en enda teknologi, utan om mängder av olika komponenter och sensorer. Fordonselektroniken kommer aldrig att ”kokas ner” till ett par stora CMOS-kretsar, en bit glas, en minimal kameramodul och ett litet batteri.

I morgondagens bil hittar vi dussintals kameror, radar- och IR-sensorer. Alla de olika modulerna kräver hyfsade beräkningsprestanda och avancerad datakommunikation. I mitten finns en superdator för att hantera autonoma funktioner och lite överallt finns avancerad kraftelektronik för att styra motorer, ladda batterier och hantera LED-strålkastare och annan belysning. I princip kommer en bil att dra nytta av allt som elektronikindustrin kan åstadkomma. Det gäller CMOS, galliumnitrid, galliumarsenid, kiselkarbid, MEMS och alla tänkbara LED-processer. För att inte tala om batteriteknik, motorteknik och teknik för givare och aktuatorer. Fordonsmarknaden behöver precis allt.

Tyskland
En intressant faktor är också nationella intressen. Här är det inte bara Donald Trump som gör sig hörd. I länder som Tyskland och Frankrike vill man inte göra sig alltför beroende av USA, Japan eller Kina för sin framtida fordonsindustri. Drömmen om att tappa bilindustrin kan säkerligen få vilken tysk politiker som helst att vakna svettig och skrikande.

Det gäller alltså att ha kontroll över det som är viktigt och kunna styra utvecklingen i stället för att bara hänga med. Det innebär satsningar hela vägen från ”big data” ner till komponenttillverkning i nya exotiska material och integration av alla delar till något som faktiskt fungerar. Det är ett stort arbete både för forskningsinstitut och företag.

Verkar vettigt
Med de här utgångspunkterna ter sig Siemens köp av Mentor Graphics fullständigt vettigt. Mentor har ett väldigt brett, men också djupt, produktprogram. Mentor har också varit framgångsrika i Europa, inte minst hos Siemens.

Den stora frågan är förstås om Siemens kan hålla kvar innovationskraften i Mentor och ändå styra företaget dit man vill. Historien visar att mycket kan gå fel, men samtidigt har vi knappast tidigare haft en så intressant och bred utmaning som idag. Fordonselektroniken har gått från att vara ganska tråkig till att vara superintressant. Dessutom finns det massor av pengar till nya projekt och det är ju alltid bra.

Bilar driver framtiden
För inte så länge sedan var det populärt att tala om ”Peak Car” och vägen bort från bilsamhället. Idag känns de tankarna väldigt långt borta.
I stället ser det ut som om bilen återigen kommer att driva teknikutvecklingen, på samma sätt som den gjorde i början och mitten av nittonhundratalet. Den här gången kan elektronikindustrin visa sig vara den stora vinnaren.

De närmaste åren kommer mycket att handla om forskning och om omvandling av affärsmodeller. Den som vill vara med på allvar måste vara beredd att slåss med helt nya spelare som Google, Microsoft och Facebook (och Apple?). Men också de stora biltillverkarna kan säkert tänka sig att göra egna utspel. För att inte tala om jättar som Bosch och Siemens.

Det intressanta är att fordonsbranschen faktiskt genererar pengar. De senaste årtiondena har bilföretagen värderats lågt, men det kommer rimligen att ändras. Prislappen för Volvo Cars ses nog i framtiden som något av ett skämt.

Mindre koldioxid
På tal om bilar talas det just nu en del om världens minskade utsläpp av koldioxid. Utsläppen har planat ut de senaste åren och från media och miljörörelsen får man det att låta som ett resultat av vindkraft, solenergi och gemensamma klimatåtgärder. Jag såg till och med en intervju i en tidning häromdagen där andemeningen var att Sveriges låga utsläpp också berodde på vindkraft och solenergi.

Men som vanligt är det förstås bara snömos. Världens minskade koldioxidutsläpp beror helt enkelt på att USA (och Kina) skiftat en stor del av energiproduktionen från kol till naturgas. Frackingtekniken har frigjort massor av billig naturgas och naturgas ger bara ungefär hälften av koldioxidmängden per kWh jämfört med kol.

De svenska låga utsläppen beror på övergången till el på sjuttio- och åttiotalet, elproduktion med vattenkraft och kärnkraft och effektivisering av industriella processer (och på senare år att stålindustrin minskat på grund av hård konkurrens från Kina). Inte heller här har vindkraftverk eller miljööverenskommelser ett dugg med saken att göra.

Miljörörelsen är, som vi vet, stenhårda motståndare till både kärnkraft och exploatering av naturgas (speciellt via fracking). Men jag tror inte att vi kommer att få höra någon säga att koldioxidutsläppen minskar trots miljörörelsens aktiviteter. Även om det ligger väldigt mycket närmare sanningen.

Leave a Reply