Intel har planer för Altera

Ännu en storaffär är klar. Intel köper FPGA-tillverkaren Altera för 16,7 miljarder dollar i kontanter. Det här köpet är en viktig del i Intels strategi inför framtiden och en naturlig fortsättning efter köpet av LSIs nätverksverksamhet förra året.

Ekonomiskt sett ligger förstås Altera-köpet i en helt annan klass än LSI-köpet. Köpeskillingen är ca 25 gånger större. Men LSI Logics nätverksverksamhet (som köptes från Avago) var ett första steg för att öka Intels flexibilitet och Altera tar den inriktningen ytterligare ett stort steg.

Virtuella servrar
För Intel handlar idag väldigt mycket om att behålla och expandera servermarknaden. Och då talar vi inte bara om servermarknaden som den ser ut idag. Molnbaserade servertjänster tar en allt större del av marknaden. Också mycket stora användare väljer att köpa servertjänster, för att på det sättet snabbt kunna öka och minska nödvändig kapacitet.

Traditionella serveranläggningar byggs med hjälp av en stor mängd standardiserade x86-baserade serverblad, men behovet ökar av mera specialiserade och optimerade tjänster. Inte minst gäller det tele- och datakomtjänster, där mycket av det som tidigare krävde dedicerade telekomservrar går över till generella servrar.

Det här gäller också inom en rad andra områden, där man hittills tvingats att använda specialdatorer och specialarkitekturer. Om de generella serverföretagen kan tillfredsställa behoven är det enklare och billigare att köpa tjänsterna och slippa underhålla egna anläggningar.

Vad är en telefonväxel?
Ett typexempel på det här är definitionen av telefon- och dataväxeln. Vi är vana vid att se företag som Ericsson och Alcatel tillverka kompletta kommunikationslösningar, inklusive serverhårdvara. Det gäller i allt högre grad ju mer det handlar om pakethantering och signalbehandling.

Men ju mer den här marknaden växer, desto större blir också intresset för att använda generella serverlösningar också på de lägre nivåerna. Intel har en uttalad strategi (se Intel satsar på tele- och datatrafik) och har nu i flera år köpt hård- och mjukvaruföretag med användbara dellösningar. Samma utveckling finns hos andra aktörer, men Intel har fördelen av att (hittills) dominera servermarknaden.

Om utvecklingen går åt det håll som många tror kommer allt mer av tele- och datatrafiken att styras via generella (men expanderade) molnbaserade servrar. Det som tidigare såldes som kompletta hård- och mjukvarubaserade kommunikationssystem blir i stället mjukvara och tjänster.

DSP och FPGA
Jag kom just tillbaka från London efter ett pressmöte med Altera. Mötet var inplanerat sedan länge och hade egentligen inte med Intel att göra (även om det naturligtvis blev en hel del frågor). I stället ville man berätta om nästa FPGA-generation.

Jag återkommer med det här i nästa vecka, men helt klart är att FPGA-tillverkarna har kommit långt när det gäller att öka prestanda, sänka energiförbrukningen och förenkla användningen av både FPGA-delarna och DSP-delarna i komponenterna. Telekomföretagen har dragit nytta av det här under lång tid och det är inte svårt att förstå varför ett företag som Intel vill standardisera tekniken och se till att den hamnar på mera traditionella serverblad. Prestandavinsterna är enorma.

Mycket handlar alltså om att standardisera och höja abstraktionsnivån. Det är faktiskt inte så märkligt idag, men det kanske behövs ett företag som Intel för att driva utvecklingen.

Intressant är det i alla fall.

Leave a Reply