Övervakning kan vara frihet

Nej det skall inte handla om något dystopiskt framtidssamhälle á la Orwells 1984 (”frihet är slaveri”, ”okunnighet är styrka”). Ibland är det faktiskt skönt att vara övervakad.

Det handlar i stället om embeddedkonstruktioner och om Internet of Things. I går var det dags att visa upp årets nominerade bidrag till Swedish Embedded Award och ganska många av dem handlar om att övervaka för att hitta sjukdomar, behandla sjukdomar eller förebygga sjukdomar. Och då är det ganska lätt att acceptera övervakning.

Förmynderi kan vara bra
Det enda bidraget som skulle kunna klassas som ”förmynderi” är framtaget för att övervaka alkoholister. Och här är det ju tyvärr så att förmynderi ofta är enda chansen att få bukt med ett missbruk. En viktig del av sjukdomsbilden är lögn, både mot sig själv och mot andra och då blir möjligheterna till oövervakade fria val en större boja än ett visst mått av förmynderi.

I det här projektet ”tvingas” alkoholisten att alltid ha med sig en liten alkometer, kopplad trådlöst till en smart telefon. Med ojämna mellanrum, eller i speciella situationer, kommer ett meddelande om att det är dags för ett utandningsprov. Samtidigt med provet tas en ”selfie”, för att verifiera att ingen annan andas i alkometern.

Det här ger en objektivitet åt behandlingsplanen och en möjlighet att gripa in omedelbart när något går snett. Systemet kan också generera objektiv statistik, något som annars är nära nog omöjligt vid beroendesjukdomar. Den som ljuger för sig själv och för andra kommer också att ljuga för en utfrågare eller för en frågeblankett.

Eget ansvar
Men det relativt låga priset på nya tekniska hjälpmedlen ger också en mängd nya intressanta möjligheter. I Sverige är vi vana vid att alla behandlingar skall gå via sjukvården. Men den som ”bara” känner på sig att han/hon börjar närma sig ett beroende kanske inte är villig att ta hela steget in i vårdapparaten. En objektiv maskinell övervakning kan vara ett sätt att ”mota Olle i grind”.

För att inte tala om kontinuerlig övervakningsutrustning för att kolla hälsotillstånd, träning , överdrivet stillasittande eller andra riskbeteenden. Också här är risken stor att man skönmålar och tänjer lite på sanningen inför sig själv. Men den objektiva mätutrustningen talar sanning.

På äldre dar
Till slut finns förstås också de allt bättre övervakningssensorerna för äldre. Sådana system har vi sett i tidigare omgångar av embeddedpriset och vi kommer garanterat att få se ännu bättre och ännu mindre system framöver.

Här ser vi en möjlighet att göra snabba ingripanden vid fall eller vid akuta sjukdomssituationer, utan att de äldre skall behöva tvingas in i boendeformer eller nivåer av personlig övervakning som trots allt de flesta vill skjuta upp så länge som möjligt. Då är det lätt att acceptera en objektiv maskinell övervakning för att slippa ofrihet.

Så, övervakning kan faktiskt vara frihet.

2 Responses to “Övervakning kan vara frihet”

  1. 1984 (krig är fred) var en idyll jämfört med vad Dave Eggers beskriver i sin bok The Circle. -1984 30 år senere? – och vi är nära nog där. Butiker och städer följer hur vi rör oss, ISP:er måste logga mm.
    ” övervakning kan faktiskt vara frihet.” Bara om jag tillåter det. FRA tex. har inte fått min tillåtelse.
    // lasse

  2. Det finns alltid någon som kan vara mer dystopisk. För mig räcker Orwell alldeles utmärkt. Och jag håller helt med om att övervakning bara kan vara en frihet om man själv kan välja. Faktum är att man till och med kan välja att stänga av telefonen ibland.
    /göte

Leave a Reply