Prispressen fortsätter

Marknaden för halvledare ökar, men framför allt gäller det lågenergiprodukter tillverkade i konventionell CMOS-teknik. Det innebär att prispressen fortsätter.

I förra veckan berättade Intel att de lägger sin nya Arizonafabrik, Fab 42, i malpåse. Maskinerna flyttas till de befintliga fabrikerna i Hillsboro, men en hel del av de fem miljarder dollar som satsningen i Fab 42 kostat lär nog få skrivas av.

Intel rapporterar det hela som en övning i effektivisering, men i grunden handlar det förstås om att marknaden för de mest avancerade processerna inte växer riktigt som det var tänkt. Befintlig kapacitet räcker bra för att täcka behoven av avancerade PC-processorer.

Vanlig CMOS duger
Nu skall man kanske inte dra för stora växlar på det här, men Intels problem stämmer ganska väl med vad många i halvledarbranschen har sagt det senaste året. Vi ser ett ökat behov av halvledare, men det mesta kan mycket väl produceras i vanliga CMOS-processer. Övergången till tredimensionella strukturer och extremt små geometrier ger visserligen prestandaökningar, men priset är ännu så länge alldeles för högt.

Det här är naturligtvis bra för de stora kiselsmedjorna, t ex TSMC, där man inte varit lika snabba som Intel när det gäller att dra igång avancerade tredimensionella processer. Visserligen utvecklar TSMC FinFet-processer på 14 nm-nivån, men det är uppenbart att man framför allt satsar på mera traditionella och billigare planarprocesser. Företaget har bland annat en mycket avancerad planarprocess på 20 nm-nivån, där Xilinx är först ut med en avancerad FPGA.

För de allra flesta verkar ändå 28 nm vara mer än tillräckligt. Där ligger något av en ”sweet spot”, med tillräckligt stor kapacitet när det gäller antal transistorer och en prisnivå som ger billiga komponenter. Fokus ligger idag på låg energiförbrukning och där går det att nå mycket långt med traditionella processer.

Internet of Things
Modeordet framför alla andra är idag ”Internet of Things” och där satsar nu alla, inklusive Intel, på att ta fram komponenter med extremt låg energiförbrukning. Målet är att kunna koppla i stort sett allt, inklusive de allra enklaste apparaterna, till Internet. Att det är möjligt har bland andra norska Energy Micro (numera Silicon Labs) bevisat. De har i flera år konstruerat relativt avancerade ARM-baserade systemkomponenter med ytterst låg energiförbrukning.

Att den här typen av komponenter går att bygga med relativt konventionella processer innebär förstås att priskonkurrensen fortsätter i oförminskad takt. Men det är ju inget nytt för halvledarbranschen.

Effekthalvledare
Kanske vi bör titta närmare på andra delar av halvledarbranschen för att hitta produkter med lite högre marginaler. Ett av de intressantaste områdena är effekthalvledare, där inte minst fordonsindustrin har stor potential. De rena elbilarna blir kanske inte de volymprodukter som många hoppats på, men marknaden för hybridfordon ökar snabbt. Och för elektronikindustrin är hybridfordon minst lika intressanta som rena elbilar.

Vi ser också en ökande marknad för spänningsomvandlare med extremt hög verkningsgrad. Ingen apparattillverkare med självaktning använder idag spänningsaggregat med vanlig 50 Hz-transformator och linjära spänningsregulatorer betraktas väl närmast som ett skämt.

Att marknaden för effektiva spänningsomvandlare växer märks inte minst på inflödet av pressmeddelanden. En förbluffande stor andel handlar om DC/DC-omvandlare och komponenter för DC/DC-omvandlare. Det genomgående temat är högre verkningsgrad och förluster som är så låga att inte ens aggregat med hög uteffekt kräver fläktkylning. Suset från fläktar är förhoppningsvis snart ett minne blott.

Solstormar
Till slut får vi bara hoppas att det totalt uppkopplade samhället byggs så att det tål störningar. De som tittar på Kunskapskanalen har kanske sett programmen om solfläcksmaxima och solstormar (det har varit en hel del information också i andra media). Vi verkar vara på väg in i en period av kraftigt ökad solaktivitet och det kan leda till ganska häftiga störningar. De här periodiska förändringarna har redan tidigare lett till totalt utslagna elnät på stora områden och dagens elektroniska samhälle är inte mindre känsligt. Lite extra fokus på störskydd skadar nog inte.

Leave a Reply