Gratis från ECAD till 3D-skrivare

På måndag lanserar elektronikdistributören RS Components ett lättanvänt gratisverktyg för 3D-modellering av kompletta elektroniksystem. Det innebär att företaget nu skänker bort en komplett verktygssvit från elektronik-CAD till färdigt system, inklusive mekanik. Det enda som behövs är en dator och tillgång till en 3D-skrivare.

Det som gör allt det här så intressant är just revolutionen när det gäller 3D-skrivare. Idag är det inte särskilt dyrt att få en prototyp ”utskriven” hos en underleverantör. Ännu intressantare är att 3D-skrivare snart är billiga nog att bli var mans egendom (eller åtminstone varje medelstort företags egendom). Vi ser ungefär samma utveckling som laserskrivaren hade för drygt tjugo år sedan.

3D-skrivare som laserskrivare
Och precis som vi den gången fick se dyra och svåranvända desktop publishing-program och ritprogram kompletteras och i viss mån ersättas av lågprisprogram (och gratisprogram), lär vi få se allt fler förenklade och lättanvända lågprisprogram (och gratisprogram) för 3D-CAD. 3D-skrivaren är alldeles för intressant för att inte användas på bred front.

Att ta fram specialdesignade produkter har hittills förutsatt stora investeringar och ganska långa produktionsserier. I det läget spelar det mindre roll att verktygen är dyra och svåra att lära – de är ändå en liten del av kostnaden.

Men allt det håller på att förändras och då är det bara att titta på historien. När laserskrivarna slog igenom resulterade det i massor av ”hemmaproducerade” dokument av varierande grafisk kvalitet. DTP-specialisterna gjorde narr av resultaten – men några år senare hade allt förändrats och ”alla” gjorde sina egna dokument på verktyg som var relativt lätta att använda.

Lättanvända 3D-verktyg och billiga 3D-skrivare kommer inte att göra dagens 3D-specialister arbetslösa. Inte heller kommer de att förstöra marknaden för avancerade 3D-verktyg. Men de lär expandera 3D-marknaden dramatiskt.

Som konsumentprodukter
Varför är då 3D-skrivaren och enkel 3D-modellering så intressant också för industriprodukter? Svaret är enkelt. Alla har vant sig vid att konsumentprodukter är eleganta och designade. Samma sak gäller numera också för industriprodukter. En apparat i en standardlåda gör kanske jobbet tillräckligt bra, men en elegant specialdesign ger ett mera exklusivt intryck. Och säljer bättre.

Kombinationen 3D-skrivare och enkel 3D-modellering gör att vilket företag som helst kan ta fram produkter som ser ut som volymproducerade konsumentprodukter. Det går till och med att i stycketal ”skriva ut” säljbara prylar som ser eleganta ut. För att inte tala om prototyper som är så lätta att utvärdera att vilken vd som helst klarar av att förstå skillnaden mellan olika varianter.

Prototyper
Och där finns kanske de allra största fördelarna med 3D-revolutionen. Man kan ”visualisera” en idé på ett tidigt stadium och visa den i en form som både ser ut som och ”känns” som den slutliga produkten. Det gör plötsligt 3D-modellering intressant för alla. Visst är det kul att vända och vrida på tjusiga modeller på en skärm, men det är inte riktigt tillräckligt för ett brett genombrott.

Att lägga in 3D-modellering och 3D-skrivare som en självklar del av konstruktionsflödet ger förmodligen stora konkurrensfördelar. Om det är tillräckligt enkelt och billigt blir det svårt att stå utanför. Och om tillräckligt mycket är gratis kommer alla ”hempulare” och studenter att hänga på. Eller rättare sagt – de kommer att ligga längst fram i utvecklingen.

Vem betalar?
Hur RS Components har tänkt sig att betala för alltsammans kan man kanske fråga sig. DesignSpark Mechanical är knappast gratis och både underhåll och modellbibliotek kostar stora pengar. Men företagsledningen är övertygad om att det här är ett bra sätt för att öka kundbasen och knyta kunderna närmare företaget. Och det kanske man har rätt i.

Jag skriver det här i ett flygplan på väg från Budapest, där RS Components valde att lägga presskonferensen för DesignSpark Mechanical. Så jag tänkte sluta med en litet språkexempel. Den här skylten fanns vid hissen på hotellet och det visar (tycker jag) på ett bra sätt vilket härligt annorlunda språk ungerskan är.

09ungern01

Leave a Reply