CEC går vidare med sitt regelverk

I förra månaden rapporterade jag att energikommissionen i Kalifornien, CEC (California Energy Commission), anordnat en workshop för att diskutera regler för efterlevnaden av effektivitetsstandarder för vitvaror (se: CEC ser över hur effektiviteten efterlevs). Avsikten med åtgärden är att etablera en efterlevnadsprocess för att fastställa regler för bötesbeläggning och –insamling för importerade varor som bryter mot Kaliforniens effektivitetsstandarder.

Nu har CEC gått vidare genom att publicera föreskrifter för regelverket i en “Order Instituting Rulemaking Proceeding”. Föreskrifterna definierar vilka produktgrupper som ska inkluderas och fastställer en tidsplan för när olika grupper ska beaktas. Tidsplanen ser ut så här:

Fas 1 genomförs från andra kvartalet 2012 till andra kvartalet 2013. I gruppen konsumentelektronik ingår skärmar, spelkonsoller, datorer och digitalboxar. I gruppen belysning ingår ljusdämpningsballaster, mångfasetterade reflektorlampor (MR) och lysdiodlampor (LED). I gruppen vatten och övrigt ingår kommersiella torksystem för kläder, toaletter och urinoarer, luftfiltermärkning, tappkranar, ändrade standarder för pool-och spasystem och vattenmätare.

Fas 2 genomförs från andra kvartalet 2013 till andra kvartalet 2014. I gruppen konsumentelektronik ingår servrar och bildvisningssystem. I gruppen belysning ingår EISA-undantagna lampor, belysningstillbehör och utomhusbelysning. I gruppen vatten och övrigt ingår anslutningsbara upplysta skyltar och bevattningssystem

Fas 3 genomförs från andra kvartalet 2014 till andra kvartalet 2015. I gruppen konsumentelektronik ingår lågenergilägen och effektfaktorer. I gruppen belysning finns armaturer för linjär fluorescens. I gruppen vatten och övrigt ingår kommersiella diskmaskiner, returpumpar och kondensorenheter för kylsystem.

Såsom med CECs första workshop, välkomnar kommissionen deltagare från berörda industrier. Berörda parter kommer att ges möjlighet att framföra kommentarer vid samtliga offentliga förhandlingar. Skriftliga kommentarer kan också inlämnas till:

California Energy Commission – Docket Unit
Attn: Docket No. 12-AAER-2
1516 Ninth Street, MS-4
Sacramento, CA 95814-5512
docket@energy.ca.gov

I takt med att processen fortskrider kommer uppdateringar att göras tillgängliga på kommissionens webbplats på: http://www.energy.ca.gov/appliances/
CEC skickar även ut uppföljande information via epost. För att inkluderas i CECs epostlista gå till:

http://www.energy.ca.gov/listservers/
…och välj listan för “Appliance Efficiency Standards” under rubriken: “Efficiency Lists”.

När produkter i fas 1 börjar åtgärdas under innevarande kvartal kommer även jag att tillhandahålla uppföljande information angående betydande förändringar.

Leave a Reply