CEC ser över hur effektiviteten efterlevs

Hösten 2010 deltog jag i en veckolång konferens som siktade till att se över hur förordningar rörande energieffektivitet verifieras, övervakas och efterlevs (eng. VME-verification, monitoring and enforcement). Drygt 100 myndighetspersoner från länder inkluderande Kina, Indien, Korea, Australien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och USA samlades i London för att diskutera hur effektivitetsstandarder tillämpas i olika länder.

Förra månaden tillkännagav CEC (California Energy Commission) en workshop för personal med sikte på att ta fram regler för hur de ska se till att effektivitetskraven för vitvaror efterlevs. Denna workshop kommer att efterfråga allmänhetens synpunkter på de tvångsåtgärder CEC kan tillgripa för sina effektivitetsförordningar för vitvaror (som återfinns i Title 20, avsnitt 1601-1608, av California Code of Regulations).

Bakgrunden till workshopen är att Kaliforniens guvernör Jerry Brown förra hösten undertecknade ett lagförslag som ger CEC rätt att stämma och bötesbelägga de som bryter mot effektivitetsförordningarna. Det är nu upp till CEC att etablera en process för dessa åtgärder och bestämma straffnivåer och procedurer för insamling av böter. Utifrån återkoppling från den kommande workshopen kommer CEC sedan att ta fram ett förslag till regelverk.

Workshopen kommer att hållas 23 mars, mellan kl 10:00 och 15:00, på CECs huvudkontor (address: 1516 Ninth Street, Sacramento, Kalifornien). Möjlighet ges även till deltagande via WebEx och telefon.  För mer information, inklusive en lista över de frågor som CEC vill ha information om, gå till: http://www.energy.ca.gov/appliances/enforcement/documents/index.html.

CEC hoppas kunna presentera sitt regelverk i april.  Det ska bli intressant att se hur stränga de nya tillämpningsreglerna kommer att bli.

Leave a Reply