Slutlig specifikation för avbrottsfri kraft nästan klar

I februari förra året rapporterade jag att ENERGY STAR hade släppt testmetoden för sin specifikation för enheter för avbrottsfri kraft och att vi skulle få se den slutliga specifikationen någon gång i juli.

Det tog lite längre tid än väntat, men under månaden har ENERGY STAR kommit med sin slutversion av specifikationen för en sista remissrunda hos intressenter, vars kommentarer ska vara inne senast 24 februari. Kort därefter väntas den slutliga specifikationen publiceras.

I en pm den 3 februari skissade EPA några av ändringarna i den senaste versionen. De områden som ändrats var: mätning, formatet för rapportering av data, testning och verkningsgrad.

Beträffande verkningsgradskategorin hade följande ändringar gjorts:

* Lastprofilerna för VI- och VFI-enheter med uteffekt på mindre än 1,5 kW modifieras för att ta hänsyn till produkternas kommersiella användning.
* Kravet på VI-UPSer mellan 1,5 kW och 10 kW höjs från 0,96 till 0,97, vilket gör att man erhåller en stegvis följd till VI-området <1,5 kW.
* VFI-linjepassningen skiftas uppåt med en procentandel så att den nu lyder 0,0099 x ln(P) + 0,815, där ln(P) är den naturliga logaritmen för uteffekten uttryckt i watt.

Ett webbseminarium hölls den 15 februari för att diskutera slutversionen. Intressenter kan även inkomma med kommentarer i skrift till ups@energystar.gov senast 24 februari.

För den senaste informationen, gå till UPS-sidan på ENERGY STARs webbplats:
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=new_specs.uninterruptible_power_supplies

Leave a Reply