På jakt efter nästa stora förlorare

California Energy Commission (CEC) är på jakt efter nästa grupp av energihungriga produkter att sätta på energibantningskur.

Förra månaden höll kommissionen en utforskande workshop för att börja identifiera produkter att ta itu med. De vanliga aktörerna – elbolag, tillverkare och deras branschorganisationer, frivilligorganisationer och andra intressenter – fanns alla på plats. I en viktig föredragning från elbolagssektorn föreslogs att CEC utför flera samtidiga studier; en vardera för elektronik, belysning och vatten/övrigt. Kandidaterna i elektronikgruppen inkluderade datorer, servrar, spelkonsoller, digitalboxar för teve, liten nätverksutrustning, skärmar och bildbehandlingsutrustning (skrivare, fax- och kopieringsapparater). Inga direkta överaskningar eftersom samtliga produkter för närvarande täcks av ENERGY STAR och andra frivilliga effektivitetsprogram. Den stora skillnaden, och anledningen till att många tillverkare tagit sig till Sacramento för denna workshop, är att CECs regler är obligatoriska och tvingar tillverkarna att följa reglerna om de vill sälja sina produkter i delstaten. Den potentiella belöningen är dock betydande; elbolagen beräknar att den sammanlagda årliga besparingen för elförbrukningen från just datorer, skärmar, spelkonsoller och digitalboxar uppgår till över 5 000 GWh.

Källa: Titel 20 Föredrag vid workshop för framtida effektivitetsstandarder presenterat av PG&E, SoCal Edison, SDGE, et al,   8/31/11

Då CEC kanske inte kan ta sig an alla föreslagna produkter under 2012 sätter jag mina pengar på datorer, servrar och skärmar i elektronikgruppen (de mörkare blå staplarna ovan). Där kan stora besparingar göras och de har inte den komplexitet som andra produkter har (dvs medan digitalboxar kan byggas med energibesparande funktioner kan dessa sättas ur funktion på grund av kabeltevebolagets driftskrav). Oavsett vilka produkter som väljs räknar jag med ett livligt debatterande på framtida möten. Om du vill delta i diskussionen, anmäl dig som mottagare av handlingarna på: http://www.energy.ca.gov/appliances/

Leave a Reply